Microsoft Yammer là social doanh nghiệp riêng tứ và bình yên thông qua đó nhân viên kết nối, cộng tác và phối hợp. Thực hiện Microsoft Yammer nhằm luôn cập nhật thông tin quan liêu trọng bên ngoài văn phòng, khai thác ý tưởng phát minh của người cùng cơ quan và desgin dựa trên quá trình hiện có. Nếu khách hàng đang search kiếm thêm chi tiết, hãy xem phía dẫn sử dụng Microsoft Yammer.

Sử dụng Microsoft Yammer thật tác dụng để:

Phối hợp làm việc cho những dự án và các nhómThu thập chủ ý hoặc tìm kiếm ý tưởng phát minh tốtKhám phá tin tức có quý giá để thông báo cho quá trình của bạnGiao tiếp trong thời hạn thực, trong khi bạn đang di chuyển

Chỉ bằng cách đăng nhập tên người dùng và password Office 365 của bạn (Tại đây: https:/office.com) bạn rất có thể truy cập vào Microsoft Yammer thật dễ dàng dàng. Hãy bắt đầu với phần đông điều cơ phiên bản với Yammer:

1.Đăng nhập:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cài để ứng dụng dành cho máy tính của chúng ta và vật dụng di động: truy vấn Microsoft Yammer ngay lập tức từ màn hình của người tiêu dùng để giữ liên kết ở đông đảo nơi trong thời hạn thực.