Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Truncate table là gì

*

Cơ bạn dạng về SQLSQL DatabaseSQL TableNhóm lệnh thao tác làm việc cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt động SQL nâng caoRàng buộc trong SQLSQL JoinHàm vào SQLTài liệu SQL tham khảo
Lệnh TRUNCATE TABLE vào SQL
Trang trước
Trang sau


Xem thêm: " Lợi Nhuận Gộp Tiếng Anh Là Gì, Cách Tính Lợi Nhuận Gộp

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL được thực hiện để xóa hoàn toàn dữ liệu xuất phát điểm từ một bảng đang tồn tại.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh DROP TABLE nhằm xóa toàn cục bảng, tuy thế nó đã xóa toàn bộ cấu tạo bảng từ bỏ Database và nếu khách hàng cần giữ lại một vài dữ liệu trong cấu tạo bảng như vậy, các bạn sẽ phải sinh sản lại bảng này lần nữa.

Cú pháp cơ phiên bản của lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL như sau:

TRUNCATE TABLE ten_bang;

Ví dụ

Bảng SINHVIEN bao gồm các phiên bản ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |+----+---------+-----+-----------+---------+| 1 | Hoang | 21 | cntt | 4 || 2 | Viet | 19 | DTVT | 3.0 || 3 | Thanh | 18 | KTDN | 4 || 4 | Nhan | 19 | ông xã | 4.5 || 5 | Huong | 20 | TCNH | 5 |+----+---------+-----+-----------+---------+5 rows in set (0.00 sec)
Sau đó là ví dụ của lệnh TRUNCATE TABLE:

SQL > TRUNCATE TABLE SINHVIEN;Bây giờ, bảng SINHVIEN đã bị chuyển đổi và sau đây là tác dụng của lệnh SELECT: