Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Touch là gì

*
*
*

touch
*

touch /tʌtʃ/ danh từ sự sờ, sự mó, sự đụng, sự chạm xúc giác nét (vẽ); ngón (đàn); bút pháp, văn phonga bold touch: một nét vẽ bạoto địa chỉ cửa hàng a few finishing touches: trả chỉnh, thêm vào một vài nét trả chỉnh một chút, một íta cảm biến of jealousy: hơi ghena cảm ứng of salt: một chút muốia cảm ứng of indigestion: hơi bị đầy bụng sự tiếp xúc, sự giao thiệp; quan liêu hệ; sự bám líu, sự bám dángto keep in cảm ứng with: giữ dục tình với; tất cả dính líu vớito be out of touch with: không có quan hệ với, mất liên hệ vớito thua touch with: mất liên lạc với, tiếp xúc đến (thể dục,thể thao) đường biên giới (bóng đá) (âm nhạc) lối bấm phím (y học) phép thăm bệnh bằng cách sờ (từ cổ,nghĩa cổ) sự test thách, sự thử; đá thửto put khổng lồ the touch: đem thử tháchtrue as touch: rất bao gồm xác ngoại hễ từ sờ, mó, đụng, chạm đạt tới, đếnI can cảm biến the ceiling: tôi rất có thể với cho tới trầnthe thermometer touched 37 o; yesterday: ngày qua nhiệt biểu lên tới mức 37 oto touch bottom: xuống dốc mang lại cùng cựcto cảm biến the spot: (thông tục) gãi đúng vị trí ngứa gần, kề, giáp bên, liềnhis garden touches ours: vườn của anh ta gần kề liền ngay lập tức với vườn cửa của bọn chúng tôi đả cồn đến, nói đến, đề cập đến, nói đụng đếnto cảm biến a subject in the conversation: đả động cho một vấn đề trong những khi nói chuyện gõ nhẹ, tấn công nhẹ (chuông), gảy (đàn); bấm (phím đàn)to touch the piano: bấm phím đàn pianô đụng vào, dính vào, mó vào, vầy vào, vọc vàoplease vị not touch my papers: xin đừng mó vào sách vở của tôi có liên quan, bao gồm quan hệ với, bám dáng, bám líuthe question touched your interests: vấn đề có bám líu đến quyền lợi và nghĩa vụ của anhwhat happens to him doesn"t cảm ứng me at all: những việc xảy cho với nó không tồn tại liên quan liêu gì tới tôi cả chạm đến, ăn, uống, sử dụng đếnhe promises not to lớn touch alcohol: hắn hẹn là không chạm đến một giọt rượu làm cho cảm động, làm cho mủi lòng, gợi mọt thương tâm, làm cho xúc độnghis grief touched us deeply: nỗi âu sầu của anh ta làm cửa hàng chúng tôi vô thuộc xúc động làm cho mếch lòng, làm cho phật lòng, va lòng từ ái, xúc phạmthat touched him home: điều ấy làm anh ta hết sức phật lòng; điều này chạm lòng từ ái của anh ý ta có hình ảnh hưởng, gồm tác dụngnothing you can say will cảm biến him: tất cả những điều anh có thể nói rằng sẽ chả có công dụng gì so với nó làm hư nhẹ, tạo thiệt hại nhẹ, có tác dụng hỏng nhẹthe frost has touched the vines: sương giá làm hư sợ hãi nhẹ hầu như giàn nho sánh kịp, bằng, tàynobody can cảm ứng him in causticity: ko ai rất có thể sánh kịp ông ta về lối châm biếm chua cay (hàng hải) cặp, xẹp (bến...)the ship touched Colombo: con tàu cặp bến Cô-lom-bô (từ lóng) gõ, vayhe touched me for 10 d: nó gõ tôi đem mười đồng, nó vay tôi mười đồng nội động từ va nhau, chạm nhaudo the báll touch?: đều quả bóng có chạm nhau không? sát sát, kề nhauto cảm ứng at (hàng hải) cặp, ghé, đỗ vào (bến...)to cảm biến at a port: cặp bếnto cảm biến down (thể dục,thể thao) chạm đường biên giới ngang (hàng không) hạ cánhto cảm ứng in vẽ phác, phác hoạ hoạto touch in the eyebrows of the portrait: vẽ phác song lông ngươi của bức chân dungto touch off giảm đứt (đường dây điện thoại, sự liên lạc bằng điện thoại) vẽ phác, phác hoạ bắn, nổ, xả, nhả (đạn) tạo ra, phát động (phong trào phản bội đối...)to cảm biến on (upon) bàn đến, đả đụng đến, nói đến, nhắc đếnto touch on (upon) a subject: đề cập mang lại một vấn đềto touch up tô, sửa quato cảm biến up a drawing: sửa qua bức vẽ quất roi vào (ngựa...)to touch with nhuốm, đượm, ngụpraise touched with jealousy: lời đánh giá cao thoáng ý niệm ghen tuông
tiếp xúctouch area: vùng tiếp xúctouch contact switch: công tắc nguồn tiếp xúc chạmtouch screen: màn hình hiển thị tiếp xúctouch sensor: bộ cảm biến tiếp xúctouch voltage: năng lượng điện áp tiếp xúcxúc giáctouch control: điều khiển và tinh chỉnh bằng xúc giáctouch input: nguồn vào xúc giáctouch input: biểu lộ vào xúc giáctouch screen: màn hình hiển thị xúc giáctouch screen: màn hình hiển thị nhạy xúc giáctouch sensor: bộ cảm biến xúc giácLĩnh vực: toán và tingõ phímkey cảm biến selector: cỗ lựa chọn những gõ phímnhấn núttouch call: gọi nhấn nútsự va nhẹbe in touchliên lạc vớifinishing touchsự hoàn thành cuối cùngtouch bottomchạm lòng (tàu)touch controlmạch điều khiểntouch controltiếp xúctouch downđỗtouch dry timethời gian sờ khôtouch needlekim kiểm nghiệmtouch needlekim thửtouch offphác vẽtouch panelbảng tinh chỉnh và điều khiển chạmtouch screenmàn hình cảm giáctouch screenmàn hình chạmtouch screenmàn hình sờtouch sensitive screenmàn hình cảm giáctouch sensitive screenmàn hình chạmtouch sensitive screenmàn hình sờtouch switchcông tắc an toànđi vayđộ chênh lệch giáđộ lệch saiđộ tự đắc một cách đáng ghét ===== giátouch & gova phải đá ngầmtouch & stay clauseđiều khoản giới hạn lạitouch screenmàn cảm ứng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): touch, touchiness, touch, touched, untouched, touching, touchy, untouchable, touchingly, touchily

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): touch, touchiness, touch, touched, untouched, touching, touchy, untouchable, touchingly, touchily


*

*

*

touch

Từ điển Collocation

touch noun

1 act of touching sb/sth

ADJ. delicate, gentle, light, slight The slightest cảm biến will phối off the alarm.

PREP. at sb/sth"s ~ The door swung open at his touch. You can now vì chưng your shopping at the touch of a button.

2 small detail

ADJ. final, finishing | decorative, festive, homely, thắm thiết The family photos give the room a homely touch. | humorous | classy, lovely, nice, professional Giving her flowers was a nice touch. | feminine, human, idiosyncratic, individual, personal | little The decor includes many idiosyncratic little touches.

VERB + cảm biến add, give sth, put She"s just putting the finishing touches to lớn her painting.

3 particular ability

ADJ. golden, magic | deft, sure With students she had a sure touch và showed great personal sensitivity. | light He handles this controversial subject with a light touch. | political He found his old political cảm ứng when the crisis emerged.

VERB + touch find | chiến bại Maybe the champion is losing her magic touch.

4 small amount of sth

ADJ. little, subtle | welcome

VERB + cảm biến add, bring Her speech brought a welcome touch of humour khổng lồ the evening.

PREP. with a ~ of ‘Thanks,’ she said, with a touch of sarcasm. | ~ of

5 tương tác

ADJ. close The security staff were in close cảm ứng with the local police.

VERB + cảm biến get in I"m trying khổng lồ get in touch with Jane. Bởi you have her number? | keep in, stay in It is important to lớn keep in cảm biến with the latest research. Let"s keep in touch. | put sb in I"ll put you in cảm ứng with someone in your area. | thua trận I"ve lost cảm biến with all my old friends.

PREP. in ~ Are you still in touch with your friends from college? | out of ~ This government is increasingly out of touch with ordinary voters. | ~ with

Từ điển WordNet


n.

the act of soliciting money (as a gift or loan)

he watched the beggar trying khổng lồ make a touch

deftness in handling matters

he has a master"s touch

the feel of mechanical action

this piano has a wonderful touch

v.

make physical liên hệ with, come in liên hệ with

Touch the stone for good luck

She never touched her husband

perceive via the tactile sense

Helen Keller felt the physical world by touching people and objects around her

deal with; usually used with a size of negation

I wouldn"t cảm ứng her with a ten-foot pole

The local Mafia won"t cảm ứng gambling

cause to lớn be in brief liên hệ with

He touched his toes lớn the horse"s flanks

comprehend

He could not touch the meaning of the poem
Xem thêm: Chủ Đề: Sản Xuất Thức Ăn Nuôi Thủy Sản, Giải Bài Tập Công Nghệ 10

Bloomberg Financial Glossary

最低价差最低价差Mainly applies lớn international equities. Inside market in London terminology.

English Synonym và Antonym Dictionary

touches|touched|touchingsyn.: affect ask for beg borrow brush liên hệ feel finger graze handle impress manipulate move reach scrape skim stir strike