Ngày nay, câu hỏi học giờ Anh và ứng dụng tiếng Anh vào đời sống từng ngày là yêu cầu thiết. Việc học tập bởi tiếng Anh, bốn duy bằng tiếng Anh đã là một xu thế mới ở những trường học hiện nay. Hãy cùng ionianisia-region.com bổ sung vốn tự vựng với tên những môn học bởi tiếng Anh nhé.

1. Tên các môn học bằng tiếngAnh của những môn kỹ thuật tự nhiên

Các môn kỹ thuật tự nhiên còn được gọi là Tự nhiên học (Natural science), bao gồm những môn học tập được desgin trên các triết lý khoa học. Các môn học này tìm hiểu việc giải thích, nghiên cứu các vấn đề, hiện nay tượng tương tự như quy luật thoải mái và tự nhiên của đời sống. Cùng khám phá từ vựng giờ Anh về một số trong những các môn Khoa học tự nhiên và thoải mái nhé:
Bạn đang xem: Tin học đại cương tiếng anh là gì

*

Science - /'saiəns/: khoa học

Astronomy - /əs'trɔnəmi/: thiên văn học

Biology - /bai'ɒlədʒi/: Sinh học

Chemistry - /'kemistri/: Hóa học

Mathematics - /,mæθə’mætiks/: Toán học

Algebra - /’ældʒibrə/: Đại số

Geometry - /dʒi’ɔmitri/: Hình học

Calculus - /’kælkjʊləs/: Giải tích

Computer science - /kəm'pju:tə 'saiəns/: Tin học

Dentistry - /'dentistri/: nha sĩ học

Engineering - /endʒi'niəriη/: Kỹ thuật

Geology - /dʒi'ɔlədʒi/: Địa chất học

Medicine - /'medsn/: Y học

Physics - /'fiziks/: thứ lý

Veterinary medicine - /'vetərinəri 'medisn/: Thú y học

2. Tên những môn học bởi tiếng Anh của các môn công nghệ xã hội

Khác với những môn công nghệ tự nhiên, những môn khoa học xã hội đi lý giải, nghiên cứu, tìm hiểu về bé người cũng giống như tâm lý, hành động và môi trường sống liên quan đến con người. Dưới đây mình đã cung cấp cho chính mình những tự vựng giờ đồng hồ Anh về những môn kỹ thuật xã hội và nhân văn:


*

Archaeology - /,ɑ:ki'ɒlədʒi/: Khảo cổ học

Economics - /,i:kə'nɒmiks/: kinh tế học

Media studies - /´mi:diə 'stʌdi/: phân tích truyền thông

Politics - /'pɒlitiks/: chính trị học

Psychology - /sai'kɒlədʒi/: tư tưởng học

Social studies - /'soʊʃl 'stʌdi/: nghiên cứu và phân tích xã hội

Sociology - /,səʊsiˈɒlədʒi/: làng mạc hội học

Anthropology - /,ænθre'pɒlədʒi/: Nhân chủng học

Cultural studies - /ˈkʌltʃərəl 'stʌdi/: phân tích văn hóa

Literature - /'litrət∫ə/: Ngữ văn

Geography - /dʒi'ɒgrəfi/: Địa lý

History - /'histri/: định kỳ sử

Civic Education - /'sɪvɪk ,edju:'keiʃn/: giáo dục và đào tạo công dân

Ethics - /'eθiks/: Môn Đạo đức

3. Tên những môn học bởi tiếng Anh của những môn Nghệ thuật

Các môn học về nghệ thuật và thẩm mỹ là 1 phần của lĩnh vực văn hóa.Bạn sẽ xem: Tin học đại cương tiếng anh là gì

các môn học này triệu tập chủ yếu đuối vào sự sáng tạo của nhỏ người, tác động ảnh hưởng đến một hay các giác quan. Vậy các từ vựng tiếng Anh về những môn thẩm mỹ và nghệ thuật là gì?


*

Art - /ɑ:t/: Nghệ thuật

Classics - /'klæsik/: Văn hóa truyền thống (thời Hy Lạp và La Mã)

Drama - /'drɑ:mə/: Kịch

Fine art - /fain'ɑ:t/: Mỹ thuật

History of art - /´histri əv ɑ:t/: lịch sử nghệ thuật

Modern languages - /'mɔdənˈlæŋgwɪdʒ/: ngôn từ hiện đại

Music - /'mju:zik/: Âm nhạc

Philosophy - /fi'lɔsəfi/: Triết học

Foreign language - /'fɔrin ˈlæŋgwɪdʒ/: ngoại ngữ

Craft - /krɑ:ft/: Thủ công

4. Tên những môn học bởi tiếng Anh của những môn Thể thao

Khác với những môn học tập khác, những môn thể thao yên cầu nhiều thể lực, giúp gia hạn và cải thiện năng lực thể chất của mỗi người. Cùng khám phá một số từ bỏ vựng tiếng Anh thân thuộc về những môn thể dục nhé:


*

Hurdles - /'hɜ:dl/: Chạy quá rào

Javelin-throwing - /'dʤævlin θrouiɳ/: Ném lao

Long jump - /'lɒηdjʌmp/: dancing xa

Football - /'fʊtbɔ:l/: bóng đá

Handball - /'hændbɔ:l/: láng ném

Marathon - /'mærəθən/: Chạy ma-ra-tông

Pole-vault - /'pəʊlvɔ:lt/: nhảy sào

Aerobics - /eə'rəʊbiks/: thể thao thẩm mỹ/Thể dục nhịp điệu

Athletics - /æθ'letiks/: Điền kinh

Badminton - /'bædmintən/: mong lông

Baseball - /'beisbɔ:l/: láng chày

Ice-skating - /'ais skeitiŋ/: Môn trượt băng

Basketball - /'bɑ:skitbɔ:l/: bóng rổ

Table tennis - /'teibl,tenis/: bóng bàn

Boxing - /'bɒksiŋ/: Đấm bốc

Judo - /'dʒu:dəʊ/: Võ judo

Karate - /kə'rɑ:ti/: Võ karate

Kick boxing - /kick 'bɔksiɳ/: Võ đối kháng

Weight-lifting - /'weit'liftiη/: Cử tạ

Wrestling - /'resliŋ/: Môn đấu vật

Discus throw - /´diskəs θrəʊ/: Ném đĩa

High jump - /hai dʒʌmp/: nhảy đầm cao

Bên cạnh nhóm từ vựng môn học thể thao, ionianisia-region.com cung cấp cho chúng ta nhóm từ vựng vận động thể thao. Cùng với vốn từ bên dưới đây, bạn sẽ dễ dàng rộng và thoải mái hơn trong những cuộc trò chuyện với bằng hữu quốc tế.

Climbing - /'klaimiɳ/: Leo núi

Cycling - /ˈsaɪ.klɪŋ/: Đua xe đạp

Darts - /dɑ:t/: Trò ném phi tiêu

Diving - /´daiviη/: Lặn

Fishing - /'fi∫iη/: Câu cá

Golf - /gɔlf/: Đánh gôn

Gymnastics - /dʒim'næstiks/: bầy hình

Hiking - /haikin/: Đi bộ đường dài

Hockey - /'hɒki/: Khúc côn cầu

Ice hockey - /'aishɒki/: Khúc côn mong trên sảnh băng

Inline skating - /rollerblading/: Trượt patin

Jogging - /'dʒɒgiη/: Chạy bộ

Lacrosse - /lə'krɒs/: láng vợt

Martial arts - /,mɑ:∫l'ɑ:ts/: Võ thuật

Mountaineering - /,maʊnti'niəriŋ/: Leo núi

Netball - /'netbɔ:l/: láng lưới

Rowing - /'rauiɳ/: Chèo thuyền

Rugby - /'rʌgbi/: Bóng thai dục

Running - /'rʌniŋ/: Chạy đua

Sailing - /'seiliŋ/: Chèo thuyền

Snooker - /'snu:kə/: Bi-a

Squash - /skwɒ∫/: láng quần

Swimming - /'swimiη/: bơi lội lội

Tennis - /tenis/: Quần vợt

Volleyball - /ˈvɑːliˌbɑːl/: trơn chuyền

Walking - /'wɔ:kiŋ/: Đi bộ

Yoga - /'jəʊgə/: Yoga

5. Tên những môn học bằngtiếng Anh của những môn học bậc Đại học

Các môn học tập ở bậc Đại học có sự khác hoàn toàn rõ rệt. Ngoài những môn đại cương cơ bản bắt buộc như Triết học Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh,... Thì những ngành học đều phải có những môn chăm ngành riêng biệt biệt. Dưới đây là tổng hợp một vài từ vựng về những môn học ở bậc Đại học.
Xem thêm:

*

Law - /lɔ:/: Luật

Veterinary medicine – /’vetərinəri ‘medsin/: Thú y

Economics – /,i:kə’nɔmiks/: kinh tế tài chính học

Architecture – /’ɑ:kitektʃə/: con kiến trúc

Business studies – /’bizinis /’stʌdis/: sale học

Nursing – /nə:sing/: Y tá, điều dưỡng

Computer science – /kəm’pju:tə ‘saiəns/: kỹ thuật máy tính

Accountancy – /ə’kauntənsi/: Kế toán

Politics – /’pɔlitiks/: chính trị học

Accountancy – /ə’kauntənsi/: Kế toán

Microeconomics - /ˌmaɪkrəʊiːkəˈnɒmɪks/: kinh tế vi mô

Macroeconomics - /ˌmækrəʊiːkəˈnɒmɪks/: tài chính vĩ mô

Development economics - /Di’velәpmәnt ,i:kə'nɔmiks/: kinh tế phát triển

Econometrics - /i¸kɔnə´metrik/: kinh tế lượng

Environmental economics - /in,vairən'mentl ,i:kə'nɔmiks/: kinh tế tài chính môi trường

History of economic theories: lịch sử vẻ vang các đạo giáo kinh tế

Public Economics - /'pʌblik ,i:kə'nɔmiks/: kinh tế công cộng

Calculus - /'kælkjuləs/: Toán cao cấp

Philosophy of marxism & Leninism: Triết học tập Mác Lênin

Political economics of marxism and leninism: kinh tế tài chính chính trị Mác Lênin

Research and graduate study methodology: phương pháp nghiên cứu khoa học:

Scientific socialism - /,saiən'tifik soʊʃəˌlɪzəm/: nhà nghĩa thôn hội khoa học

Introduction to laws - /¸intrə´dʌkʃən tu lɑː/: pháp luật đại cương

Probability - /ˌprɒbəˈbɪlɪti/: Toán xác suất

History of Vietnamese communist party: lịch sử đảng cùng sản Việt Nam

Logics - /'lɔdʤik/: xúc tích và ngắn gọn học

Ho bỏ ra Minh's thought: tư tưởng hồ nước Chí Minh

Fundamentals of money & finance - /,fʌndə'mentl əv 'mʌni ənd ˈfaɪnæns/: định hướng tài bao gồm tiền tệ

International business relations - /intə'næʃən(ə)l 'bizinis ri'leiʃn/: quan liêu hệ kinh tế quốc tế

Theory of economic statistics - /'θiəri əv ,i:kə'nɒmɪk stə´tistiks/: nguyên tắc thống kê ghê tế

Transport & Freight Forwarding - /'trænspɔ:t ənd freit ´fɔ:wədiη/: Giao nhận vận tải

Foreign Investment - /'fɔrin in'vestmənt/: Đầu tứ quốc tế

International Payment - /intə'næʃən(ə)l 'peim(ə)nt/: thanh toán quốc tế

Computer skill - /kəm'pju:tə skil/: Tin học đại cương:

Insurance in Biz: bảo đảm trong tởm doanh

Trên đấy là tổng phù hợp tên những môn học bởi tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ bổ ích cho bạn, góp bạn bổ sung cập nhật thêm vốn trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh của bản thân mình và đầy niềm tin hơn khi giao tiếp với bạn bè năm châu.