Câu hỏi : kiếm tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất bao gồm 5 chữ số không giống nhau.

Bạn đang xem: Tìm số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.

Lời giải:

Số chẵn lớn nhất gồm 5 chữ số khác biệt là 98764

Số liền sau của số 98764 là : 98764 + 1 = 98765

Vậy số liền sau của số tự nhiên chẵn lớn nhất tất cả 5 chữ số khác nhau là : 98765

Top lời giải xin giới thiệu với các em một số dạng bài bác tập về dãy số lớp 5, mời các em cùng đọc nhé.

1. Các kiến thức cần nhớ dãy số

Trong hàng số tự nhiên liên tiếp cứ một số chẵn lại đến một số lẻ rồi lại đến một số chẵn… vì vậy, nếu:

- hàng số bắt đầu từ số lẻ cùng kết thúc là số chẵn thì số lượng những số lẻ bằng số lượng các số chẵn.

-Dãy số bắt đầu từ số chẵn với kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng những số chẵn bằng số lượng các số lẻ.

-Nếu dãy số bắt đầu từ số lẻ cùng kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng các số lẻ nhiều hơn những số chẵn là một trong số.

-Nếu hàng số bắt đầu từ số chẵn và kết thúc cũng là số chẵn thì số lượng những số chẵn nhiều hơn các số lẻ là 1 số.

a. Trong dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số 1 thì số lượng những số trong dãy số chủ yếu bằng giá chỉ trị của số cuối cùng của số ấy.

b. Trong dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số khác số 1 thì số lượng các số trong dãy số bằng hiệu giữa số cuối thuộc của hàng số với số liền trước số đầu tiên.

2. Các loại hàng số:

+ hàng số cách đều:

- hàng số tự nhiên.

- dãy số chẵn, lẻ.

- dãy số chia hết hoặc không chia hết mang đến một số tự nhiên nào đó.

+ hàng số không bí quyết đều.

- hàng Fibonacci xuất xắc tribonacci.

- Dãy có tổng (hiệu) giữa nhị số liên tiếp là một dãy số.

+ hàng số thập phân, phân số:

3. Biện pháp giải những dạng toán về hàng sốlớp 5

Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa hoặc trước một hàng số

Trước hết ta cần xác định lại quy luật của hàng số:

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó cộng (hoặc trừ) với một số tự nhiên a.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) bằng số hạng đứng trước nó nhân (hoặc chia) với một số tự nhiên q khác 0.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bằng tổng 2 số hạng đứng liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của số hạng đứng trước nó cộng với số tự nhiên d rồi cộng với số thứ tự của số hạng ấy.

+ Số hạng đứng sau bằng số hạng đứng trước nhân với số thứ tự của nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi đều bằng a lần số liền trước nó.

+ Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 2) trở đi, mỗi số liền sau bằng a lần số liền trước nó cộng (trừ ) n (n khác 0).

...............................

Các ví dụ:

Bài 1:Điền thêm 3 số hạng vào hàng số sau:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34……

Muốn giải được vấn đề trên trước hết phải xác định quy luật của hàng số như sau:

Ta thấy: 1 + 2 = 3 3 + 5 = 8

2 + 3 = 5 5 + 8 = 13

Dãy số bên trên được lập theo quy luật sau: Kể từ số hạng thứ 3 trở đi mỗi số hạng bằng tổng của hai số hạng đứng liền trước nó.

Ba số hạng tiếp theo là: 21 + 34 = 55; 34 + 55 = 89; 55 + 89 = 144

Vậy dãy số được viết đầy đủ là: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55, 89, 144.

Bài 2:Viết tiếp 3 số hạng vào hàng số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27

Ta nhận thấy: 8 = 1 + 3 + 4 27 = 4 + 8 + 15

15 = 3 + 4 + 8

Từ đó ta đúc kết được quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của ba số hạng đứng liền trước nó.

Viết tiếp bố số hạng, ta được dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.

Bài 3:Tìm số hạng đầu tiên của những dãy số sau biết rằng mỗi hàng số tất cả 10 số hạng.

a)…, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

b)..., ..., 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110

Giải:

a). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 1024 = 512 x 2

Số hạng thứ 9 là: 512 = 256 x 2

Số hạng thứ 8 là: 256 = 128 x 2

Số hạng thứ 7 là: 128 = 64 x 2

……………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của hàng số này là: mỗi số hạng của hàng số gấp đôi số hạng đứng liền trước đó.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 2 = 2.

b). Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là: 110 = 11 x 10

Số hạng thứ 9 là: 99 = 11 x 9

Số hạng thứ 8 là: 88 = 11 x 8

Số hạng thứ 7 là: 77 = 11 x 7

…………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của hàng số là: Mỗi số hạng bằng số thứ tự của số hạng ấy nhân với 11.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 11 = 11.

Bài 4:Tìm các số còn thiếu trong dãy số sau :

a. 3, 9, 27, ..., ..., 729.

b. 3, 8, 23, ..., ..., 608.

Giải:

Muốn kiếm tìm được những số còn thiếu trong mỗi dãy số, cần tim được quy luật của mỗi dãy số đó.

a. Ta nhận xét: 3 x 3 = 9

9 x 3 = 27

Quy luật của hàng số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng gấp 3 lần số liền trước nó.

Vậy những số còn thiếu của hàng số đó là:

27 x 3 = 81; 81 x 3 = 243; 243 x 3 = 729 (đúng).

Vậy hàng số còn thiếu hai số là: 81 với 243.

b. Ta nhận xét: 3 x 3 – 1 = 8; 8 x 3 – 1 = 23.

..........................................

Quy luật của hàng số là: Kể từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng 3 lần số liền trước nó trừ đi 1. Do vậy, những số còn thiếu ở dãy số là:

23 x 3 - 1 = 68; 68 x 3 – 1 = 203; 203 x 3 – 1 = 608 (đúng).

Dãy số còn thiếu nhị số là: 68 với 203.

Bài 5: Lúc 7h sáng, một người đi từ A đến B với một người đi từ B đến A; cả hai cùng đi đến đích của mình thời điểm 2h chiều. Bởi vì đường đi cạnh tranh dần từ A đến B; bắt buộc người đi từ A, giờ đầu đi được 15km, cứ mỗi giờ sau đó lại giảm đi 1km. Người đi từ B giờ cuối cùng đi được 15km, cứ mỗi giờ trước đó lại giảm 1km. Tính quãng đường AB.

Giải:

2 giờ chiều là 14h trong ngày.

2 người đi đến đích của mình trong số giờ là:

14 – 7 = 7 giờ.

Vận tốc của người đi từ A đến B lập thành hàng số:

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9.

Vận tốc của người đi từ B đến A lập thành hàng số:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Nhìn vào 2 hàng số ta nhận thấy đều có các số hạng giống nhau vậy quãng đường AB là: 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 = 84

Đáp số: 84km.

Một số lưu ý khi giảng dạy Toán dạng này là: Trước hết phải xác định được quy luật của hàng là dãy tiến, hàng lùi hay dãy số theo chu kỳ. Từ đó nhưng học sinh có thể điền được những số vào hàng đã cho.

Dạng 2: Xác định số A tất cả thuộc hàng đã đến hay không?

Cách giải của dạng toán này:

- Xác định quy luật của dãy;

- Kiểm tra số A bao gồm thoả mãn quy luật đó giỏi không?

Các ví dụ:

Bài 1: Cho dãy số: 2, 4, 6, 8,……

a. Dãy số được viết theo quy luật nào?

b. Số 2009 gồm phải là số hạng của hàng không? vị sao?

Giải:

a. Ta nhận thấy: Số hạng thứ 1: 2 = 2 x 1

Số hạng thứ 2: 4 = 2 x 2

Số hạng thứ 3: 6 = 2 x 3

….........

Số hạng thứ n: ? = 2 x n

Quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng 2 nhân với số thứ tự của số hạng ấy.

b. Ta nhận thấy những số hạng của hàng là số chẵn, cơ mà số 2009 là số lẻ, cần số 2009 ko phải là số hạng của dãy.

Bài 2:Cho hàng số: 2, 5, 8, 11, 14, 17,……

- Viết tiếp 3 số hạng vào hàng số trên?

- Số 2009 có thuộc dãy số trên không? Tại sao?

Giải:

- Ta thấy: 8 – 5 = 3; 11 – 8 = 3; ………

Dãy số bên trên được viết theo quy luật sau: Kể từ số thứ 2 trở đi, mỗi số hạng bằng số hạng đứng liền trước nó cộng với 3.

Vậy 3 số hạng tiếp theo của dãy số là:

17 + 3 = đôi mươi ; đôi mươi + 3 = 23 ; 23 + 3 = 26

Dãy số được viết đầy đủ là: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26.

- Ta thấy: 2 : 3 = 0 dư 2; 5 : 3 = 1 dư 2; 8 : 3 = 2 dư 2; .....

Vậy đây là dãy số nhưng mỗi số hạng khi chia cho 3 đều dư 2. Mà:

2009 : 3 = 669 dư 2. Vậy số 2009 bao gồm thuộc hàng số trên vì chưng cũng phân chia cho 3 thì dư 2.

Bài 3:Em hãy mang lại biết:

a. Những số 60, 483 bao gồm thuộc hàng 80, 85, 90,…… hay không?

b. Số 2002 có thuộc hàng 2, 5, 8, 11,…… giỏi không?

c. Số nào trong những số 798, 1000, 9999 có thuộc dãy 3, 6, 12, 24,…… giải đam mê tại sao?

Giải:

a. Cả 2 số 60, 483 đều không thuộc hàng đã đến vì:

- những số hạng của dãy đã mang đến đều lớn hơn 60.

- các số hạng của hàng đã mang đến đều chia hết mang lại 5, nhưng mà 483 không phân chia hết mang đến 5.

b. Số 2002 ko thuộc dãy đã cho vì mọi số hạng của dãy khi phân tách cho 3 đều dư 2, nhưng mà 2002 phân chia 3 thì dư 1.

c. Cả 3 số 798, 1000, 9999 đều ko thuộc dãy 3, 6, 12, 24,… vì:

- Mỗi số hạng của hàng (kể từ số hạng thứ 2) đều gấp đôi số hạng liền trước nhận nó; đến nên các số hạng (kể từ số hạng thứ 3) có số hạng đứng liền trước là số chẵn, mà lại 798 phân tách cho 2 = 399 là số lẻ.

- những số hạng của dãy đều chia hết đến 3, nhưng 1000 lại không phân tách hết đến 3.

- những số hạng của hàng (kể từ số hạng thứ 2) đều chẵn, nhưng 9999 là số lẻ.

Bài 4:Cho hàng số: 1; 2,2; 3,4; ……; 13; 14,2.

Nếu viết tiếp thì số 34,6 có thuộc hàng số bên trên không?

Giải:

- Ta nhận xét: 2,2 - 1 = 1,2; 3,4 - 2,2 = 1,2; 14,2 - 13 = 1,2;……

Quy luật của dãy số trên là: Từ số hạng thứ 2 trở đi, mỗi số hạng đều hơn số hạng liền trước nó là 1,2 đơn vị:

- Mặt khác, những số hạng trong dãy số trừ đi 1 đều phân tách hết cho 1,2.

Ví dụ: (13 - 1) phân tách hết đến 1,2

(3,4 - 1) chia hết mang đến 1,2

Mà: (34,6 - 1) : 1,2 = 28 dư 0.

Vậy nếu viết tiếp thì số 34,6 cũng thuộc hàng số trên.

Bài 5:Cho dãy số: 1996, 1993, 1990, 1987,……, 55, 52, 49.

Các số sau đây tất cả phải là số hạng của dãy không?

100, 123, 456, 789, 1900, 1436, 2009?

Giải:

Nhận xét: Đây là dãy số bí quyết đều 3 đơn vị.

Trong dãy số này, số lớn nhất là 1996 và số nhỏ nhắn nhất là 49. Vì đó, số 2009 không phải là số hạng của dẫy số đã cho bởi vì lớn hơn 1996.

Các số hạng của dãy số đã chỉ ra rằng số khi phân tách cho 3 thì dư 1. Vị đó, số 100 và số 1900 là số hạng của hàng số đó.

Các số 123, 456, 789 đều phân chia hết đến 3 nên những số đó không phải là số hạng của dãy số đã cho.

Số 1436 khi chia cho 3 thì dư 2 phải không phải là số hạng của hàng số đã cho.

Dạng 3: kiếm tìm số số hạng của dãy

* bí quyết giải ở dạng này là:

Đối với dạng toán này, ta thường sử dụng phương pháp giải toán khoảng phương pháp (toán trồng cây). Ta gồm công thức sau:

Số các số hạng của hàng = số khoảng phương pháp + 1.

Đặc biệt, nếu quy luật của dãy là : Mỗi số hạng đứng sau bằng số hạng liền trước cộng với số ko đổi d thì:

Số các số hạng của dãy = (Số hạng lớn nhất – Số hạng nhỏ nhất ) : d + 1.

Các ví dụ:

Bài 1:Cho dãy số 11; 14; 17;.....;65; 68.

Hãy xác định hàng số trên tất cả bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta có: 14 - 11= 3; 17 - 14 = 3;....

Vậy quy luật của dãy số đó là mỗi số hạng đứng liền sau bằng số hạng đứmg liền tr­ước nó cộng với 3. Số các số hạng của dãy số đó là:

(68 - 11) : 3 + 1 = đôi mươi (số hạng)

Bài 2:Cho dãy số: 2, 4, 6, 8, 10,……, 1992

Hãy xác định dãy số trên bao gồm bao nhiêu số hạng?

Giải:

Ta thấy: 4 – 2 = 2 ; 8 – 6 = 2

6 – 4 = 2 ; ………

Vậy, quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng đứng sau bằng một số hạng đứng trước cộng với 2. Nói những khác: Đây là dãy số chẵn hoặc dãy số phương pháp đều 2 đơn vị.

Dựa vào công thức trên:

(Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng phương pháp + 1

Ta có: Số những số hạng của hàng là:

(1992 - 2) : 2 + 1 = 996 (số hạng).

Bài 3: Cho 1, 3, 5, 7, ……… là hàng số lẻ liên tiếp đầu tiên; hỏi 1981 là số hạng thứ bao nhiêu trong dãy số này? Giải thích cách tìm?

(Đề thi học sinh giỏi bậc tiểu học 1980 – 1981)

Giải:

Ta thấy:

Số hạng thứ nhất bằng: 1 = 1 + 2 x 0

Số hạng thứ nhì bằng: 3 = 1 + 2 x 1

Số hạng thứ cha bằng: 5 = 1 + 2 x 2

………

Còn số hạng cuối cùng: 1981 = 1 + 2 x 990

Vì vậy, số 1981 là số hạng thứ 991 trong hàng số đó.

Bài 4:Cho hàng số: 3, 18, 48, 93, 153,…

a. Tra cứu số hạng thứ 100 của dãy.

b. Số 11703 là số hạng thứ từng nào của dãy?

Giải:

a. Số hạng thứ nhất: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ hai: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ ba: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2

Số hạng thứ tư: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 X 2 + 15 x 3

Số hạng thứ năm: 153 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 4

………

Số hạng thứ n: 3 + 15 x1 + 15 x 2 +15 x 3 + …… + 15 x (n - 1)

Vậy số hạng thứ 100 của dãy là:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + …… + 15 x (100 - 1)

= 3 + 15 x (1 + 2 + 3 + …… + 99) (Đưa về một số nhân với một tổng.

= 3 + 15 x (1 + 99) x 99 : 2 = 74253

b. Gọi số 11703 là số hạng thứ n của dãy:

Theo quy luật ở phần a ta có:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + …… x (n – 1) = 11703

3 + 15 x (1 + 2 + 3 + ……+ (n – 1)) = 11703

3 + 15 x (1 + n – 1) x (n – 1) : 2 = 11703

15 x n x (n – 1) = (11703 – 3) x 2 = 23400

n x (n – 1) = 23400 : 15 = 1560

Nhận xét: Số 1560 là tích của nhị số tự nhiên liên tiếp 39 với 40 (39 x 40 = 1560)

Vậy, n = 40, số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Bài 5:Trong những số có tía chữ số, gồm bao nhiêu số phân tách hết mang lại 4?

Giải:

Ta nhận xét : Số nhỏ nhất có bố chữ số chia hết mang lại 4 là 100 cùng số lớn nhất có cha chữ số phân tách hết đến 4 là 996. Như vậy các số có bố chữ số phân tách hết mang đến 4 lập thành một hàng số có số hạng nhỏ nhất là 100, số hạng lớn nhất là 996 cùng mỗi số hạng của dãy (kể từ số hạng thứ nhị ) bằng số hạng đứng liền trước cộng với 4.

Vậy số những số có cha chữ số chia hết mang lại 4 là:

(996 – 100) : 4 = 225 (số)

Dạng 4: tra cứu số hạng thứ n của dãy số

Bài 1:Cho dãy số: 1, 3, 5, 7,............Hỏi số hạng thứ 100 của hàng số là số nào

Giải:

Số khoảng giải pháp từ số đầu đến số hạng thứ 100 là:

98 - 1 = 99

Mỗi khoảng bí quyết là

3 - 1 = 5 - 3 = 2

Số hạng thứ 100 là

1 + 99 ´x 2 = 199

Công thức tổng quát:

Số hạng thứ n = số đầu + khoảng giải pháp x (Số số hạng - 1)

Bài 2:Tìm số hạng thứ 100 của các dãy số được viết theo quy luật:

a) 3, 8, 15, 24, 35,… (1)

b) 3, 24, 63, 120, 195,… (2)

c) 1, 3, 6, 10, 15,…. (3)

Giải:

a) dãy (1) tất cả thể viết dưới dạng: 1x3, 2x4, 3x5, 4x6, 5x7,…

Mỗi số hạng của dãy (1) là tích của hai thừa số, thừa số thứ hai lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Các thừa số thứ nhất có tác dụng thành một dãy: 1, 2, 3, 4, 5, …; Dãy này còn có số hạng thứ 100 là 100.

Số hạng thứ 100 của dãy (1) bằng: 100x102 = 10200.

b) hàng (2) bao gồm thể viết dưới dạng: 1x3, 4x6, 7x9, 10x12, 13x15,…

Mỗi số hạng của hàng (2) là tích của nhì thừa số, thừa số thứ hai lớn hơn thừa số thứ nhất 2 đơn vị. Các thừa số thứ nhất có tác dụng thành một dãy: 1, 4, 7, 10, 13, …; Số hạng thứ 100 của hàng 1, 4, 7, 10, 13,… là: 1 + (100 – 1 ) x 3 = 298.

Số hạng thứ 100 của dãy (2) bằng: 298 x 300 = 89400.

c) dãy (3) tất cả thể viết dưới dạng:

*

Số hạng thứ 100 của hàng (3) bằng:

*

Dạng 5: search số chữ số của hàng khi biết số số hạng

Bài 1:Cho hàng số: 1, 2, 3,.......150. Hỏi để viết dãy số này người ta phải dùng từng nào chữ số

Giải:

Dãy số đã đến có: (9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có 1 chữ số.

Có (99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 số có 2 chữ số

Có (150 - 100) : 1 + 1 = 51 số có 3 chữ số.

Vậy số chữ số cần sử dụng là:

9 x 1 + 90 x 2 + 51 x 3 = 342 chữ số

Bài 2:Một quyển sách tất cả 234 trang. Hỏi để đánh số trang quyển sách đó người ta phải dùng bao nhiêu chữ số.

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó người ta phải viết liên tiếp những số tự nhiên từ 1 đến 234 thành hàng số. Dãy số này có

(9 - 1) : 1 + 1 = 9 số có 1 chữ số

Có: (99 - 10) : 1 + 1 = 90 số có 2 chữ số

Có: (234 - 100) : 1 + 1 = 135 số bao gồm 3 chữ số

Vậy người ta phải cần sử dụng số chữ số là:

9 x 1 + 90 x 2 + 135 x 3 = 594 chữ số

Dạng 6: tìm số số hạng khi biết số chữ số

Bài 1:Để đánh số trang 1 quyển sách người ta sử dụng hết 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó gồm bao nhiêu trang?

Giải:

Để đánh số trang quyển sách đó, người ta phải viết liên tiếp những số tự nhiên bắt đầu từ 1 thành dãy số. Hàng số này có

9 số có một chữ số

có 90 số tất cả 2 chữ số

Để viết các số này cần số chữ số là

9 x 1 + 90 ´ 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là:

435 - 189 = 246 chữ số

Số chữ số còn lại này sử dụng để viết tiếp những số gồm 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

246 : 3 = 82 số

Số trang quyển sách đó là

99 + 82 = 181 (trang)

Bài 2:

Để đánh số trang một cuốn sách người ta phải sử dụng tất cả 600 chữ số. Hỏi quyển sách đó gồm bao nhiêu trang?

Giải: 99 trang đầu cần sử dụng 9x1 + 90x2 = 189 chữ số.

999 trang đầu cần dùng: 9x1 + 90x2 + 900x3 = 2889 chữ số

Vì: 189 Dạng 7: tìm kiếm chữ số thứ n của dãy

Bài 1: cho dãy số 1, 2, 3,..... Hỏi chữ số thứ 200 là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã cho gồm 9 số có một chữ số

Có 90 số bao gồm 2 chữ số

Để viết các số này cần

9 x 1 + 90 x 2 = 189 chữ số

Số chữ số còn lại là

200 - 189 = 11 chữ số

Số chữ số còn lại này cần sử dụng để viết các số bao gồm 3 chữ số bắt đầu từ 100. Ta viết được

11 : 3 = 3 số (dư 2 chữ số)

Nên gồm 3 số tất cả 3 chữ số được viết liên tiếp đến

99 + 3 = 102

Còn dư 2 chữ số dùng để viết tiếp số 103 nhưng chỉ viết được 10. Vậy chữ số thứ 200 của hàng là chữ số 0 của số 103.

Bài 2: Cho hàng số 2, 4, 6, 8, ..... Hỏi chữ số thứ 2010 của hàng là chữ số nào?

Giải:

Dãy số đã cho bao gồm 4 số có 1 chữ số

Có (98 - 10) : 2 + 1 = 45 số tất cả 2 chữ số

Có (998 - 100) : 2 + 1 = 450 số gồm 3 chữ số

Để viết những số này cần:

4 x 1 + 45 x 2 + 450 x 3 = 1444 chữ số

Số chữ số còn lại là:

2010 - 1444 = 566 chữ số

Số chữ số còn lại này dùng để viết các số bao gồm 4 chữ số bắt đầu từ 1000. Ta viết được:

566 : 4 = 141 số (dư 2 chữ số)

Nên tất cả 141 số có 4 chữ số được viết , số tất cả 4 chữ số thứ 141 là:

(141 - 1) x 2 + 1000 = 1280

Còn dư 2 chữ số dùng để viết tiếp số 1282 nhưng mới chỉ viết được 12. Vậy chữ số thứ 2010 của dãy là chữ số 2 sản phẩm trăm của số 1282.

*

Bài 4:Cho 1 số bao gồm 2 chữ số, một hàng số được tạo cần bằng biện pháp nhân đôi chữ số sản phẩm đơn vị của số này rồi cộng với chữ số hàng chục, ghi lại kết quả; tiếp tục như vậy với số vừa nhận được ... (Ví dụ tất cả thể là dãy: 59, 23, 8, 16, 13, ... ). Kiếm tìm số thứ 2010 của dãy nếu số thứ nhất là 14.

Giải:

Ta lập được dãy những số như sau:

14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1, 2, 4, 8, 16, 13, 7, 14, 9, 18, 17, 15, .....

Ta thấy cứ hết 18 số thì dãy những số lại được lặp lại như hàng 18 số đầu.

Xem thêm: Khác Nhau Giữa Mr Là Gì Ý Nghĩa Mr Wrong Là Gì, Cách Sử Dụng Chúng Trong Tiếng Anh

Với 2010 số thì có số đội là:

2010 : 18 = 111 team (dư 12 số)

12 số đó là những số của team thứ 112 lần lượt là: 14, 9, 18, 17, 15, 11, 3, 6, 12, 5, 10, 1. Vậy số thứ 2010 của dãy là số 1.