Lý thuyết tổng hợp công nghệ lớp 10 bài xích 56: Thực hành: sản xuất kế hoạch kinh doanh chọn thanh lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm nắm tắt triết lý và rộng 500 bài xích tập ôn luyện công nghệ 10. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết technology lớp 10 để giúp học sinh củng nuốm kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong những bài thi trắc nghiệm môn technology 10.

Bạn đang xem: Thực hành lập kế hoạch kinh doanh công nghệ 10


Bài 56: Thực hành: xây cất kế hoạch ghê doanh

A. Lý thuyết, Nội dung bài học

I - XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH kinh doanh CHO HỘ GIA ĐÌNH:

1. Tình huống: sale ăn uống bình dân

Kết quả phân tích thị trường cho thấy:

- Mạng lưới khiếp doanh: ít

- yêu cầu tiêu cần sử dụng hàng hoá: có

- tài năng kinh doanh hộ gia đình: có

a) khẳng định kế hoạch buôn bán hàng: bữa sớm và phân phối cơm suất, giải khát

Sáng: ship hàng khoảng tự 100 đến 150 khách.

Mặt thu phục vụ: phở, bún, miến

Giá bán: 5000đ/bát

Trưa: ship hàng khoảng 200 người

Mặt hàng chủ yếu: cơm trắng suất

Giá bán: 5000đ/suất hoặc 7000đ/suất

Giải khát: cà phê, trà, nước khoáng, nước ngọt, …

Số lượng khách: 100 lượt người

Bình quân mỗi người: 3000đ

b) xác minh kế hoạch tải hàng

Xuất phát từ yêu cầu ship hàng khách hàng:

Kế hoạch thiết lập lương thực, thực phẩm cùng đồ uống.

Kế hoạch download trang thiết bị phục vụ khách hàng

Xuất vạc từ khả năng bản thân hộ gia đình:

Khả năng tài chính

Khả năng nhân sự

c) kế hoạch lao động

Nhân viên nấu bếp ăn: 1 người/ 80,000đ/ ngày

Nhân viên phục vụ: 4 người/ 25,000đ/ 1 người/ ngày

Người quản lí lí: 1 người (chủ gia đình)

2. Xử lý tình huống

a) xác minh kế hoạch doanh thu bán hàng hộ gia đình

b) xác minh mức chi trả công trạng động

c) Tính nhu yếu vốn kinh doanh (giả sử túi tiền mua hàng chiếm phần khoảng 50% tổng lợi nhuận bán hàng)

3. Đánh giá kết quả

a) xác minh kế hoạch với một trong những tiêu chí cơ bản:

Tổng doanh thu

Doanh thu từng các loại dịch vụ

b) Dự tính nhu yếu vốn tởm doanh

II - XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH sale CHO DOANH NGHIỆP

1. Tình huống: xác minh kế hoạch sale cho một doanh nghiệp marketing thương mại.

a) xác minh kế hoạch buôn bán hàng

Mặt mặt hàng A: nhu yếu thị trường: 30 000 000đ

Thị trường địa phương: trăng tròn 000 000đ

Vùng lạm cận: 10 000 000đ

Mặt mặt hàng B: yêu cầu thị trường: 25 000 000đ

Thị trường địa phương: 10 000 000đ

Vùng lấn cận: 15 000 000đ

Mặt sản phẩm C: yêu cầu thị trường: 54 000 000đ

Thị trường địa phương: 30 000 000đ

Vùng lấn cận: 24 000 000đ

b) xác định kế hoạch sở hữu hàng

Hàng A: Trị giá cài 22 000 000đ, tồn kho cho ngày 31/12 chuyển sang là 2 000 000đ. Số mặt hàng còn lại, doanh nghiệp cài của hai cơ sở sản xuất: các đại lý 1 khoảng chừng 60% và cửa hàng 2 là 40%.

Hàng B: Trị giá mua 17 000 000đ. Tồn kho mang lại ngày 31/12 chuyển hẳn qua là 3 000 000đ. Số hàng còn lại, doanh nghiệp sở hữu của hai cơ sở là như nhau.

Hàng C: Trị giá tải 42 000 000đ. Tồn kho cho ngày 31/12 chuyển qua là 4 000 000đ.

Mua của cha cơ sở sản xuất: 40% các đại lý 1, 30% cơ sở 2 với 30% đại lý 3.

c) xác minh kế hoạch chi phí

Chi phí mua sắm chọn lựa hoá: 81 000 000đ

Tiền lương, ngân sách bán hàng, chỉ chi phí quản lí và giá cả khác là 18 000 000đ

d) xác định kế hoạch tài chính

Kế hoạch huy động vốn ghê doanh:

- Vốn tự tất cả doanh nghiệp: 50%

- Vay bank số còn lại

Kế hoạch lợi nhuận:Lợi nhuận = doanh thu – Tổng bỏ ra phí

2. Giải quyết tình huống

a) khẳng định kế hoạch tổng mức bán hàng doanh nghiệp

b) xác định mức cung cấp ở từng thị phần của doanh nghiệp


c) xác minh kế hoạch tổng mức mua hàng của doanh nghiệp

d) xác định kế hoạch thiết lập từng sản phẩm và nguồn sản phẩm của doanh nghiệp.

e) khẳng định tổng mức túi tiền của doanh nghiệp

f) khẳng định mức roi của doanh nghiệp

3. Đánh giá bán kết quả

III – HẠCH TOÁN HIỆU QUẢ kinh DOANH

1. Trường hợp 1: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một siêu thị ăn uống bình dân

a) buôn bán hàng

Sáng: giao hàng khoảng từ 100 đến 150 khách.

Mặt thu phục vụ: phở, bún, miến

Giá bán: 5000đ/bát

Trưa: ship hàng khoảng 200 người

Mặt hàng nhà yếu: cơm suất

Giá bán: 5000đ/suất hoặc 7000đ/suất

Giải khát: cà phê, trà, nước khoáng, nước ngọt, …

Số lượng khách: 100 lượt người

Bình quân từng người: 3000đ

b) giá cả kinh doanh

Doanh thu buôn bán hàng: 1.800.000 đồng

Chi phí download hàng: 1.270.000 đồng

Trả công trạng động: 180.000 đồng

Chi phí tổn khác: 100.000 đồng

Tổng bỏ ra phí: 1.550.000 đồng

Lợi nhuận: 250.000 đồng

c) giải quyết tình huống

Xác định tổng lợi nhuận bán hàng

Xác đinh giá cả kinh doanh

Xác định lợi nhuận

d) Đánh giá kết quả

Đánh giá tác dụng thực hành học viên theo những yêu cầu đặt ra ở phần xử lý tình huống.

2. Tình huống 2: Hạch toán tác dụng kinh doanh của một công ty lớn thương mại


a) chào bán hàng

Ngành hàng A:

Số lượng sản phẩm bán: 120 tấn.

Giá buôn bán bình quân: 950.000 đ/tấn.

Ngành mặt hàng B:

Số lượng sản phẩm bán: 720 tấn.

Giá phân phối bình quân: 600.000 đ/tấn.

b) túi tiền kinh doanh

Chi phí cài đặt hàng

Ngành hàng A:

Số lượng mua: 120 tấn.

Giá tải bình quân: 800.000 đ/tấn.

Ngành sản phẩm B

Số lượng mua: 720 tấn.

Giá mua bình quân: 500.000 đ/tấn.

Chi chi phí tiền lương, vận chuyển, bảo quản và các ngân sách khác b.quân: 50.000 đ/tấn.

c) xử lý tình huống

Xác định tổng lệch giá bán hàng

Xác đinh giá thành kinh doanh

Xác định lợi nhuận

d) Đánh giá bán kết quả

Đánh giá tác dụng thực hành học viên theo những yêu cầu đặt ra ở phần giải quyết tình huống.

3. Trường hợp 3: Hạch toán kết quả kinh doanh một doanh nghiệp

a) Sản xuất

Sản phẩm A: 6 000 sản phẩm/ tháng; giá chỉ bán: 100 000đ/sản phẩm

Sản phẩm B: 10 000 sản phẩm/ tháng; giá bán: 150 000đ/sản phẩm


b) chi tiêu sản xuất

Sản phẩm A: 80 000đ

Sản phẩm B: 120 000đ

Sản phẩm C: 170 000đ

c) phân loại thu nhập doanh nghiệp

Tiền lương trả tín đồ lao động bởi 30%

Nộp thuế 20%

Lợi nhuận để lại doanh nghiệp 50%

d) giải quyết và xử lý tình huống

Tính tổng doanh thu, tổng ngân sách và lợi nhuận một năm của doanh nghiệp

e) Đánh giá chỉ kết quả

Đánh giá tác dụng thực hành học viên theo các yêu cầu đặt ra ở phần giải quyết tình huống.

Hệ thống hoá kiến thức và kỹ năng phần 2

*

*

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1:Gia đình chị H kinh doanh quạt điện, từng ngày bán được 10 cái. Vậy kế hoạch download gom mặt hàng mỗi năm đủ để xuất kho là:

A. 3000 cái.

B. 3650 cái.

C. 2000 cái.

D. 365 cái.


Đáp án:B. 3650 cái.

Giải thích:Vậy kế hoạch mua gom sản phẩm mỗi năm đủ để bán ra là: 10 mẫu x 365 ngày = 3650 cái


Câu 2:Kế hoạch vốn kinh doanh được tính theo phương pháp:

A. Vốn sản phẩm hoá + chi phí công.

B. Vốn hàng hoá + chi phí thuế.

C. Tiền thuế + chi phí công.

D. Vốn sản phẩm hoá + tiền công + tiền thuế.


Đáp án:D. Vốn sản phẩm hoá + chi phí công + chi phí thuế.

Giải thích:Kế hoạch vốn marketing được tính theo phương pháp: Vốn hàng hoá + chi phí công + tiền thuế - SGK trang 168


Câu 3:Lợi nhuận khiếp doanh của chúng ta là:

A. Phần chênh lệch thân tổng lệch giá và tổng ngân sách chi tiêu trong 1 năm.

B. Phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng túi tiền trong 10 năm.

C. Phần chênh lệch giữa một trong những phần doanh thu cùng tổng giá thành trong 1 thời kì độc nhất định.

D. Phần chênh lệch giữa tổng lợi nhuận và tổng ngân sách chi tiêu trong 1 thời kì độc nhất định.


Đáp án:D. Phần chênh lệch thân tổng doanh thu và tổng chi tiêu trong 1 thời kì tốt nhất định.

Giải thích:Lợi nhuận gớm doanh của doanh nghiệp là: Phần chênh lệch giữa tổng lệch giá và tổng chi phí trong một thời kì nhất định – SGK trang 178


Câu 4:Doanh thu của khách hàng bằng:

A. Số lượng sản phẩm bán được x giá thành một sản phẩm.

B. Số lượng hàng hóa mua được x giá cả một sản phẩm.

C. Số số lượng hàng hóa bán được x giá sở hữu một sản phẩm.

D. Số lượng hàng hóa mua được x giá cài đặt một sản phẩm.


Đáp án:A. Số lượng sản phẩm bán được x giá cả một sản phẩm.

Giải thích:Doanh thu của doanh nghiệp bằng: Số số lượng hàng hóa bán được x giá cả một thành phầm – SGK trang 178


Câu 5:Các cách để tiết kiệm ngân sách gồm:

A. Máu kiệm ngân sách vật chất.

B. Tiết kiệm ngân sách chi tiêu bằng tiền.

C. Tiệt kiệm trong sử dụng các dịch vụ như điện, nước, thương mại dịch vụ viễn thông…

D. Tất cả các phương pháp trên hầu như đúng.


Đáp án:D. Toàn bộ các phương pháp trên đều đúng.

Giải thích:Các cách để tiết kiệm giá cả gồm: huyết kiệm ngân sách chi tiêu vật chất. Tiết kiệm ngân sách bằng tiền. Tiệt kiệm vào sử dụng những dịch vụ như điện, nước, dịch vụ viễn thông… - SGK trang 180,181


Câu 6:Một doanh nghiệp X có năng lượng sản xuất 8000 sản phẩm/tháng.Nhu cầu thị trường đang cần sản phẩm đó của công ty X. Vậy kế hoạch cấp dưỡng 1 năm của khách hàng X là:

A. 8000 sản phẩm.

B. 1600 sản phẩm.

C. 96000 sản phẩm.

D. 80000 sản phẩm.


Đáp án:C. 96000 sản phẩm.

Giải thích:Vậy kế hoạch chế tạo 1 năm của công ty X là: 8000 sản phẩm/tháng x 12 mon = 96000 sản phẩm


Câu 7:Chi tầm giá tiền lương bằng:

A. Con số lao động sử dụng x chi phí lương bình quân.

B. Con số lao động cầu tính x tiền lương bình quân.


C. Số lượng lao động ước tính x chi phí lương bình quân/1 lao động.

D. Số lượng lao động thực hiện x chi phí lương bình quân/1 lao động.


Đáp án:D. Con số lao động áp dụng x chi phí lương bình quân/1 lao động.

Giải thích:Chi giá thành tiền lương bằng: con số lao động thực hiện x chi phí lương bình quân/1 lao cồn – SGK trang 178


Câu 8:Doanh nghiệp X tháng rồi nhập 200 sản phẩm, bán ra 180 sản phẩm, kế hoạch bán hàng tháng này là 180 sản phẩm. Vậy số thành phầm cần cài đặt theo kế hoạch là:

A. 180.

B. 200.

C. 160.

D. 220.


Đáp án:A. 180.

Giải thích:Vậy số thành phầm cần sở hữu theo planer là bởi với số thành phầm định cung cấp theo chiến lược = 180 sản phẩm


Câu 9:Phân tích thị phần cho “Kinh doanh siêu thị bình dân” thì Mạng lưới kinh doanh (số lượng siêu thị dịch vụ) ở mức:

A. Trung bình.

B. Nhiều.

C. Rất nhiều

D. Ít.


Đáp án:D. Ít.

Xem thêm: Tất Tật Về Gotit Là Gì ? Làm Sao Có Được? Cách Dùng Thế Nào?

Giải thích:Mạng lưới marketing (số lượng siêu thị dịch vụ) ngơi nghỉ mức: Ít – SGK trang 182


Câu 10:Anh T đầu tư 15 triệu đ vào cài 1 cái máy cày nhằm đi cày thuê mang đến bà nhỏ nông dân. Cứ mỗi ngày cày mướn về, anh chiếm được từ bà con nông dân 300 ngàn đồng, trừ ngân sách anh thu tiền lời 200 ngàn đồng. Hãy xác minh tổng vốn chi tiêu của anh T.