Thiết kế là quá trình chuyển động sáng tạo của người thiết kế, bao gồm nhiều giai đoạn.

Bạn đang xem: Thiết kế và bản vẽ kỹ thuật

1. Những giai đoạn thiết kế:

- những giai đoạn kiến tạo lập thành một sơ vật dụng thiết kế.

*

- Ngày nay máy tính đã được sử dụng rộng rãi trong xây đắp và chế tạo. Kiến thiết trợ giúp bằng máy tính (Computer Aided Design, viết tắt là CAD) đã có lại hiệu quả rất to lớn lớn.

2. Xây dựng hộp đồ dùng học tập:

a, hiện ra ý tưởng khẳng định đề tài:

Hộp đựng đồ dùng học tập

b, tích lũy thông tin:

Hộp gồm chiều nhiều năm 350mm, rộng lớn 220mm, bao gồm 3 cỗ phận.

- Ống đựng bút (1).

- chống để sách vở và giấy tờ (2).

- ngăn để cách thức (3).

*

c, sản xuất thử:

- có tác dụng mô hình

- sản xuất thử.

*

d, Phân tích, tấn công giá:

e, hoàn thiện bạn dạng vẽ:

*

II. Phiên bản vẽ kĩ thuật

1, Khái niệm

Bản vẽ kĩ thuật là những thông tin kỹ năng được trình bài dưới dạng đồ hoạ theo quy tắc thống nhất.

2, những loại phiên bản vẽ kĩ thuật

- bản vẽ cơ khí tất cả các phiên bản vẽ tương quan đến thiết kế, kiểm tra, chế tạo, thêm ráp, sử dụng những máy móc và thiết bị.

*

- bản vẽ xây dựng bao gồm các bản vẽ tương quan đến thiết kế, thi công, lắp ráp, đánh giá sử dụng những công trình xây dựng.

3, vai trò của phiên bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế

- Trong quá trình kiến tạo từ lúc hình thành ý tưởng phát minh đến khi lập hồ sơ kĩ thuật phải qua những giai đoạn xây đắp như sau:

+ quy trình tiến độ hình thành ý tưởng: vẽ sơ vật hoặc phác hoạ sản phẩm.

+ Giai đoạn thu thập thông tin: gọi các phiên bản vẽ liên quan đến sản phảm khi thiết kế, lập các phiên bản vẽ phác của sản phẩm.

+ giai đoạn thẩm định: thảo luận ý kiến trải qua các phiên bản vẽ kiến tạo sản phẩm.

Xem thêm: Vẽ Cách Nối Dây Của Mạch Điện Ba Pha Trên, Bài Tập 4 Trang 94 Sgk Công Nghệ 12

+ tiến độ lập hồ sơ kĩ thuật: lập các bản vẽ toàn diện và cụ thể của sản phẩm.

Tổng kết

Như thương hiệu tiêu đề của bài Thiết kế và bạn dạng vẽ kỹ thuật , sau khi học dứt bài này các em nên nắm vững những nội dung giữa trung tâm sau: