Tổng hợp cỗ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 có đáp án và giải mã chi tiết. Cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt tác dụng nhất, sẵn sàng tốt mang lại kỳ thi đặc biệt sắp tới.

Bạn đang xem: 120 đề thi học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2021


Nội dung bài xích viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 sắp đến tới, yêu cầu tìm kiếm nguồn tư liệu ôn thi chủ yếu thống bao gồm lời giải chi tiết của các em học viên là cực kỳ lớn. Thấu hiểu điều đó, cửa hàng chúng tôi đã dày công đọc Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được review có kết cấu chung của đề thi cuối kì trên việt nam , cung ứng các em làm cho quen với cấu tạo đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kỹ năng thường xuất hiện. Mời các em cùng quý thầy cô theo dõi và quan sát đề trên đây.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng của các câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong số số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn số 1 là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) cực hiếm của chữ số 3 trong các 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kg ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình bên có các cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD với BC. B. B. Tía và BC; DB cùng DC. C. C. AB với AD; BD với BC; DA với DC. D. D. AB với AD; DA với DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện tại nay, tuổi của mẹ và tuổi của bé cộng lại là 45 tuổi. Người mẹ hơn con 29 tuổi.

a. Hỏi chị em bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

b. Từ thời điểm cách đó 2 năm, con bao nhiêu tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) kiếm tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà số kia vừa phân tách hết cho 2 và vừa chia hết đến 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của nhỏ là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của nhỏ cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn số 1 có 4 chữ số nhưng vừa phân tách hết đến 2 vừa phân chia hết mang đến 5 gồm tận cùng là chữ số 0. Mà số lớn số 1 ấy gồm 4 chữ số khác biệt nên số kia là: 9870

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) giá trị của chữ số 8 trong số 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính mức độ vừa phải cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào vị trí chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số phù hợp để viết vào địa điểm chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn thẳng BC vuông góc với những đoạn trực tiếp ……và .......

b. Đoạn thẳng BC tuy vậy song với đoạn thẳng ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đối chọi vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính quý hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả tổng chiều dài với chiều rộng bởi 270m, chiều dài hơn chiều rộng lớn là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích mảnh khu đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì 1 năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS để tính đúng và có kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính giá trị biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tứ trăm linh hai nghìn tứ trăm nhì mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) quý hiếm của biểu thức 45 m bởi bao nhiêu lúc m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số tương thích để viết vào khu vực chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của bố số tự nhiên liên tiếp là 333. Số lớn nhất trong tía số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính cực hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất gồm chiều nhiều năm 112cm, chiều rộng 80cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa thứ nhất thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa máy hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi đáp án đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Từ luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính đặt và triển khai đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, công dụng đúngkhông cho điểm. Nếu không viết kết quả theo hàng ngang, từng phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Từng phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa với phép toán hoặc hiệu quả phép tính saithì ko được điểm. HS thiếu hoặc sai tên đơn vị toàn tiêu diệt 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- search đúng hai lần số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tìm đúng số thóc sống thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- search đúng số thóc làm việc thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu trả lời không có chân thành và ý nghĩa với phép toán hoặc hiệu quả phép tính saithì không được điểm. (Học sinh có tác dụng sai từ bỏ đâu thì ko chấm tiếp từ bỏ đó)

HS thiếu hụt hoặc không đúng tên đơn vị chức năng toàn bài trừ 0,25 điểm. Không yêu cầu học viên vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài xích làm tròn theo vẻ ngoài sau:

+ 5,25 điểm làm cho tròn thành 5 điểm.

Xem thêm: Cog Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cog Cog Là Gì, Tính Giá Vốn Hàng Bán Như Thế Nào

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm có tác dụng tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để mua về Bộ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!