Tiếng Anh công ty là một nghành phổ biến mà người đi làm việc sử dụng giờ đồng hồ Anh liên tục tiếp xúc. Trong nội dung bài viết này, ionianisia-region.com reviews đến bạn các loại hình doanh nghiệp bởi tiếng Anh và một trong những kiến thức cơ bản về các mô hình doanh nghiệp này. Cùng tìm hiểu nhé.Bạn sẽ xem: member góp vốn giờ đồng hồ anh là gì


*

Giới thiệu các mô hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh

Sau trên đây ionianisia-region.com xin chia sẻ với bạn định nghĩa các loại hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh nhằm bạn chú ý và ghi nhớ:

Private enterprise: Doanh nghiệp tư nhân.Bạn đã xem: thành viên góp vốn tiếng anh là gì

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property.Bạn sẽ xem: thành viên góp vốn giờ đồng hồ anh là gì

(Doanh nghiệp tư nhân là mô hình doanh nghiệp do một cá nhân làm nhà và tự chịu trách nhiệm bằng toàn thể tài sản của chính mình về toàn bộ hoạt động vui chơi của doanh nghiệp).

Bạn đang xem: Thành viên góp vốn tiếng anh là gì

State – owned enterprise: doanh nghiệp lớn nhà nước.

State-owned enterprise State enterprise means an enterprise of which over 1/2 of charter capital isowned by the State.

(Doanh nghiệp công ty nước là doanh nghiệp trong số ấy Nhà nước bao gồm sở hữu bên trên 50 % vốn điều lệ.)

Parnership: doanh nghiệp hợp danh.

(Công ty thích hợp danh là hình thức hoạt động kinh doanh hợp pháp giữa hai hoặc nhiều cá nhân có thuộc quyền thống trị và lợi nhuận. Cần phải có ít nhất hai thành viên là nhà sở hữu phổ biến của công ty, cùng nhau marketing dưới một tên chung (sau đây điện thoại tư vấn là thành viên hợp danh); ngoài những thành viên thích hợp danh hoàn toàn có thể có member góp vốn.)

(Công ty cp là loại hình doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần đều bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ gia sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi khoản đầu tư đã góp vào công ty và cổ đông gồm quyền tự do chuyển nhượng cp của mình cho tất cả những người khác).

A limited liability company: công ty nhiệm vụ hữu hạn.

A limited liability company is an enterprise in which: A member shall be liable for the debts and other property obligations of the enterprise within the amount of capital that it has undertaken khổng lồ contribute to lớn the enterprise;

(Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ với nghĩa vụ gia sản khác của chúng ta trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp)

One thành viên limited liability companies: công ty trọng trách hữu hạn một thành viên.

A one member limited liability company is an enterprise owned by one organization or individual (hereinafter referred lớn as company owner); the company owner shall be liable for all debts and other property obligations of the company within the amount of the charter capital of the company.

Xem thêm: Rap Melody Là Gì ? 4 Thuật Ngữ Âm Nhạc Chắc Chắn Bạn Chưa Biết

Lời chúc tiếng Anh tặng đồng nghiệp phái nữ ngày 8/3

Lời chúc giờ đồng hồ Anh dành tặng kèm đồng nghiệp nữ nhân ngày 8/3 với ý nghĩa...