Tortoise SVN là một chương trình SVN Client nó được cài đặt tại các máy tính của các thành viên trong một nhóm, giúp dễ dàng chia sẻ dữ liệu lên SVN Server và lấy dữ liệu về từ SVN Server.

Bạn đang xem: Svn là gì


*

Để có SVN Repository bạn cần phải cài đặt SVN Server chẳng hạn Visual SVN trên một máy tính nào đó, nó sẽ là một SVN Server. Bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt và cấu hình Visual SVN tại:
Trong trường hợp bạn không có SVN Server. Bạn có thể đăng ký một tài khoản XP-DEV để có một SVN Repository miễn phí với dung lượng lên tới 1.5G đủ để dùng cho nhóm làm việc. Xem hướng dẫn đăng ký & sử dụng XP-DEV tại:
Chú ý: Các phiên bản Tortoise mới khi cài đặt trên các hệ điều hành cũ (Win XP,..) thường gặp lỗi không cài được, bạn cần phải cài đặt bộ "Windows Installer" mới nhất trước, hoặc cài đặt phiên bản Tortoise SVN cũ hơn.
Download Windows Installer mới nhất tại:(Xem phụ lục hướng dẫn download/cài đặt phía cuối tài liệu).
*

*

*

*

Trước hết cần một thành viên trong nhóm chia sẻ dữ liệu ban đầu lên SVN Repository. Nếu không có dữ liệu gì thì có thể bỏ qua bước này.
URL mà bạn copy được có thể chứa tên của máy chủ SVN.https://TRAN-VMWARE/svn/WorkingDatas/Bạn có thể thay đổi tên máy chủ bằng địa chỉ IP.
Tất cả các thành viên nhóm sẽ checkout các dữ liệu từ trên SVN Repository về máy tính của mình, bao gồm cả người import dữ liệu ban đầu vào SVN Repository.
Tại các máy tính của các thành viên, tạo mới một thư mục rỗng nào đó, và checkout dữ liệu từ SVN Repository về đó. Thư mục này sẽ là thư mục làm việc của mỗi thành viên trên máy tính của mình.
Checkout là hành động lấy toàn bộ dữ liệu được chia sẻ trên Repository xuống máy địa phương lần đầu tiên. Sau đó dữ liệu được sửa đổi tại địa phương. Việc đưa dữ liệu đã thay đổi lên Repository được gọi là Commit. Và việc cập nhập các dữ liệu đã thay đổi về là hành động Update.
Ví dụ tôi thay đổi file TeamNote.txt và lưu lại, khi đó biểu tượng SVN của file này thay đổi, thông báo rằng file này đã bị sửa đổi.
Tiếp theo tôi tạo mới một file TeamTodo.txt. Biểu tượng của file mới được tạo ra có dấu ?, thông báo rằng file này mới, và chưa được quản lý bởi SVN.
Để Commit dữ liệu lên SVN Repository, nhấn phải chuột vào file hoặc thư mục cần Commit, chọn SVN Commit...

Xem thêm: Áo Basic Tee Là Gì, Nghĩa Của Từ Tee, Áo Tee Là Gì


Check chọn các file cần commit trên danh sách.Mặc định Tortoise SVN tự động check vào các file có sửa đổi.