specific tức là gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Biện pháp phát âm specific giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của specific.

Bạn đang xem: Từ điển anh việt "specific"


Từ điển Anh Việt

specific

/spi"sifik/

* tính từ

dứt khoát, rành mạch, rõ ràng

a specific statement: lời tuyên bố ngừng khoát

for no specific reason: không tồn tại lý vày gì rõ ràng

(thuộc) loài

the specific name of a plant: (sinh đồ vật học) tên loài của một cây

đặc trưng, riêng biệt

a style specific khổng lồ that school of painters: một phong cách đặc trưng cho phe cánh hoạ sĩ ấy

theo trọng lượng, theo con số (thuế hải quan)

(vật lý) riêng

specific weight (gravity): trọng lượng riêng, tỷ trọng

* danh từ

(y học) thuốc sệt trị

specific

đặc điểm, sệt trưng, đặc thù


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

specific

* tởm tế

cái riêng

chính xác

chuyên biệt

cụ thể

đặc thù

đặc trưng

đúng

minh xác

riêng biệt

rõ ràng

xác định

* kỹ thuật

đặc thù

đặc trưng

riêng

toán & tin:

đặc trưng, đặc thù

xây dựng:

rành mạch


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tìm kiếm cùng để tránh khỏi.Nhập từ đề nghị tìm vào ô search kiếm cùng xem các từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang bên trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhận (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tra cứu kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tra cứu kiếm và xem những từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ ao ước xem.

Xem thêm: Chủ Nghĩa Hiện Thực ( Realism Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính


Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa quá ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiển thị từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*