Tín hiệu truyền hình, sử dụng điều chế QAM truyền sở hữu và yêu mong đầu cuối biên độ tín hiệu đề xuất đạt 60 dBV, MER > 32dBm… với việc triển của công nghệ, áp dụng máy đo kiểm với 1 vài thao tác đơn giản, ta hoàn toàn có thể thu thập thông số kỹ thuật tín hiệu đường truyền ngày một chính xác với độ tin yêu cao. Mặc dù vậy QAM là gì, MER là gì, những thông số kỹ thuật này có ý nghĩa như vậy nào thì nhiều lúc ta lại bỏ qua mất và không thực sự sự làm rõ về chúng. Nội dung bài viết này sẽ câu trả lời điều này.

Bạn đang xem: Qam là gì

QAM, thuật ngữ không xa lạ. QAM (Quadrature Amplitude Modulation – pha trộn biên độ vuông góc) là phương pháp điều chế dựa trên việc biến đổi pha và biên độ của sóng mang. Tại vật dụng thu, quy trình giải pha trộn sẽ hồi phục tín hiệu cần truyền dựa trên biên độ và pha của nhì sóng sin, cos nhận ra ở cùng tần số. Các bậc biên độ diễn tả qua hai thông số I, Q cùng được biểu hiện trong giản thiết bị hình sao.

*
Giản đồ vật hình sao của QAM 16.

QAM–N, cùng với N= 2^M (M là số bit dùng để làm mã hóa cho 1 vị trí trong giản đồ dùng hình sao). Ta gồm QAM 4, QAM 8, QAM 16, QAM 64, QAM 128…. QAM 1024. Với biểu thị truyền hình nước ta hiện nay, ta chủ yếu sử dụng pha chế QAM 64. Ta vẫn đi sâu phân tích quality của điều chế QAM 64 và dung lượng của nó.

MER (Modulation Error Ratio) là thông số kỹ thuật đánh giá unique điều chế. Ví dụ với QAM:

*

Trong kia : -Tarlet Symbol là biên độ chuẩn.

-Transmtted là biên độ trung bình của các điểm thu được.

Và, MER tính theo dB :

*

Cho thấy, chênh lệch giữa trung bình cộng những điểm thu được với điểm chuẩn chỉnh là càng phệ thì tỉ lệ thành phần lỗi càng cao.

*

Và đấy là bảng kê review :

*

Thực tế: với tín hiệu truyền hình QAM 64 Thì thông số MER chất nhận được luôn đạt từ bỏ 32dB trở lên.

Xét đến dung lượng khi pha trộn QAM cho biểu đạt truyền hình. Ta áp dụng điều chế QAM 64.

Khi đó, hệ số sử dụng là . Vậy M=6.

Ta đang sử dụng băng thông 8Mhz/Kênh.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Open Gl Là Gì ? Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng Đồ Họa

Theo so sánh phổ khi tính phần trăm giữa đường dẫn Nyquist với độ phẳng đỉnh tín hiệu của cục lọc khi điều chế thì hằng số trong điều chế DVB-C là r=0,15:

Ta tính được: S(max)=8.M/(1+r)=8.6/(1+0.15)=41,736 Mbps

Lượng Bit-rate đích thực ta có thể sử dụng được khi qua diều chế QAM:

S(use)=S(max).188/204=38,3625 Mbps

Như vậy với pha trộn QAM 64, ta chỉ hoàn toàn có thể sử dụng về tối đa 38.4625Mbps mà thôi. Khi truyền tải những kênh truyền hình, cần chăm chú dung lượng tối đa của QAM mà giám sát và đo lường chèn ghép, phân phối bố trí các kênh đến phù hợp.