Để như mong muốn nhận số VIP tỷ lệ trúng lên tới 100%, bằng hữu chỉ cần tuân theo 3 bước dễ dàng sau:

Bước 1: