Tiếng xưng hô của người việt rất nhiều dạng, một đại từ bỏ nhân xưng gồm thể chứa nhiều cách xưng hô không giống nhau. Ở ngôi đầu tiên số ít bạn ta rất có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi đầu tiên số nhiều thì nói: bọn chúng ta, chúng tao, bọn chúng mình, lũ tao…Đại từ làm việc ngôi lắp thêm hai, thứ cha cũng vậy.Bạn vẫn xem: Nhạc phụ là gì

Trong dục tình gia tộc giờ xưng hô cũng hết sức phong phú, bao gồm cả phương ngữ. Tỉ dụ như tiếng gọi phụ thân mẹ: ba, bố, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa tính những tiếng đã hết được sử dụng ngày nay như áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về kiểu cách xưng hô của vợ chồng đã có trên 70 cách: anh – em, chồng – bà xã, tôi – mình, ông xã ơi – bà xã ơi…

Vào thời phong kiến, biện pháp xưng hô của người việt nam cũng đa dạng chủng loại không kém và rất nhiều gì, do thực trạng lịch sử, cũng chịu ảnh hưởng bởi Trung Hoa. Điều này bộc lộ rõ qua các văn bản Nôm. Trong chữ Nôm, chữ 姨(em mẹ) viết y như chữ di姨trong Hán ngữ,chữ cậu舅viết như nhau và cùng nghĩa với chữ cữu舅trong Hán ngữ,chữ dượng仗,tuy viết tương đối khác một chút, tuy nhiên vẫn cùng nghĩa với chữ trượng丈trong Hán ngữ… Nói vì thế không có nghĩa là dân ta xào luộc hoàn toàn giải pháp viết cùng xưng hô của bạn Trung Hoa, minh chứng là chữ chị姉và anh嬰đều viết khác chữ tỉ妣và huynh兄trong Hán ngữ; chữ em gái có hai phương pháp viết là㛪và腌, vẫn không giống với chữ muội妹 vào Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết khác với chữ đệ弟trong Hán ngữ.

Bạn đang xem: Nhạc phụ là gì

Ở đây, công ty chúng tôi xin giới thiệu cách xưng hô cùng thứ bậc gia tộc, làng hội thời phong con kiến ở nước ta, tương ứng với giải pháp xưng hô với thứ bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà các đời trước:tiên tổ先祖.

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Ông tổ cao nhất trong họ:gọi là cao tổ高祖(còn dùngđể gọingười tự đời ông nội trở lên nhì đời nữa).

Ông tổ thứ nhất hoặc fan khai sáng tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (cha của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (mẹ của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông rứa ngoại:ngoại cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông nỗ lực ngoại:ngoại cao tổ mẫu外高祖母.

Ông chũm (cha của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà nạm (mẹ của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông núm (cha của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà cố (má của ông ngoại):ngoại tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (cha bà bầu của cha mẹ mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phụ mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, còn được gọi là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, còn được gọi là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (tiếng call bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội mình với những người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội mình so với người khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội vẫn chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội đã chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội vợ đã chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội vợ đã chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:ngoại tổ phụ mẫu外祖父母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, có cách gọi khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, có cách gọi khác là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông ngoại vẫn chết:ngoại tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà ngoại đã chết:ngoại tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (tiếng kính xưng):cao đường高堂,đường thượng堂上.

Cha mẹ:song thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (con gọi):phụ thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinh phụ生父.

Cha ghẻ, thân phụ kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,giả phụ假父, còn được gọi làdưỡng phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (tiếng xưng cha mình đối với người khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha chết chưa chôn:cố phụ故父.

Cha chết đã chôn:hiển khảo顯考.

Cha bị tiêu diệt đã lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

Bạn của cha:phụ chấp父執.

Mẹ:nương娘,mẫu thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng để chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,từ mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(con dòng bao gồm và đồ vật gọi vk lớn của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ vật dụng (con dòng thiết yếu và thứ điện thoại tư vấn vợ nhỏ tuổi của cha):thứ mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, mẹ ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:dưỡng mẫu養母.

Mẹ có ck khác:giá mẫu嫁母.

Mẹ bị cha từ bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ bị tiêu diệt chưa chôn:cố mẫu故母.

Mẹ chết đã chôn:hiển tỉ顯妣.

Người bà mẹ đã chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng fan cư tang người mẹ tự xưng:ai tử哀子.

Con của vợ nhỏ dại kêu bà xã lớn của thân phụ là:đích mẫu嫡母.

Vợ nhỏ xíu của cha:thứ mẫu次母hay chư mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng bà mẹ mình so với người khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ cha mẹ người đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng gọi phụ thân người khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng mẹ người khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh trường đoản cú đường令慈堂, huyên đường萱堂,lệnh huyên đường令萱堂.

Tiếng hotline em gái tuyệt chị của mẹ:di nương姨娘, còn được gọi làtòng mẫu從母.

Tiếng gọi người mẹ của bằng hữu hoặc của bạn đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng gọi bạn thiếp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng gọi cha của người lớn tuổi rộng mình:bá phụ伯父.

Tiếng gọi phụ thân của bạn bè hoặc bạn đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng điện thoại tư vấn em gái tốt chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng gọi chị em của đồng đội hoặc của doanh nghiệp đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (cùng ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh và em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học thuộc thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (tiếng gọi anh khi rỉ tai với tín đồ khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai fan khác):lệnh huynh令兄.

Anh em họ (con chú bác):đích con đường huynh đệ嫡堂兄弟, con đường huynh đệ堂兄弟hay tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em bọn họ (con cô, bé cậu, con dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người đàn anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (gọi thân mật):hiền tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em bọn họ (con cô, bé cậu, con dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, nói một cách khác là xá đệ舍弟.

Em (tiếng gọi fan khác một cách thân mật):tiểu lão đệ小老弟.

Em trai của fan khác (tiếng tôn xưng em trai tín đồ khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (tiếng xưng em mình so với người khác):gia đệ家弟.

Em trai (tiếng bạn anh hotline em trai):thúc叔.

Em trai (tiếng chị dâu call em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai fan khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm từ, tiếng nhằm gọi các người thân, thường dùng cho hàng bên dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, tè muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,còn call là xá muội舍妹.

Em gái (gọi thân mật):hiền muội賢妹.

Em gái - xa xưa chị em cùng lấy một chồng, chị điện thoại tư vấn em là:đễ娣.

Em gái - ngày xưa phiếm xưng em gái là:đễ娣, còn gọi là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái bạn khác:lệnh muội令妹.

Tiếng người chồng gọi em gái của bà xã mình:di muội姨妹.

Anh em chú bác:đồng mặt đường huynh đệ同堂兄弟(gọi tắt là mặt đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em và một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Chàng rể:sanh甥, tế壻, phụ nữ tế女婿.

Người rể thánh thiện tài:hiền tế賢婿.

Con rể:bán tử半子.

Ông gia và nhỏ rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người con trai ở rể khu vực nhà vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô giữa đồng đội rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn hotline là khâm đệ襟弟.

Em rể (tiếng xưng hô giữa bạn bè rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu lớn, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:thứ tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (tiếng bọn bà hotline chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu mình so với người khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:nữ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (cách hotline thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chính, bà xã cả, vợ lớn:đích thê嫡妻,chính thê正妻,phát thê髮妻, chủ yếu thất正室haychủ phụ主婦(từ này còn dùng làm gọi thiếu phụ chủ nhân).

Vợ sau, bà xã lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, thanh nữ hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ bé, vk hầu, thiếp:thứ thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị ông chồng bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (người ông chồng gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, nhân tiện nội賤內.

Vợ (người ông chồng gọi thân mật):hiền thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng so với vợ:phu nhân夫人.

Vợ vụng của bản thân mình (cách nói khiêm tốn):拙妻chuyết thê, chuyết kinh拙荊.

Từ gọi người vợ:nội tướng內相.

Từ gọi họ hàng bên vợ:nội thân內親.

Gia đình bên vợ:nhạc gia岳家(từ này hay hiểu làm làcha vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, còn gọi là trượng nhân丈人,ngoại phụ外父,nhạc trượng岳丈hay trượng nhân phong丈人峰(do ngọn núi Trượng Nhân phong丈人峯có hình dạng y hệt như ông già nên phụ vương vợ được điện thoại tư vấn là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha vợ (sống):nhạc phụ岳父.

Cha vợ (chết) :ngoại khảo外考.

Mẹ vợ:ngoại cô外姑, còn gọi là ngoại mẫu外母.

Mẹ vợ (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ vợ (chết):ngoại tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, ngoại huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:ngoại đệ外弟,thê đệ妻弟, đái cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tiểu di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng người ck gọi em gái của vợ mình:di muội姨妹.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của fan anh:tự phụ姒婦.

Vợ của bạn em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ chồng, đôi lứa:kháng lệ伉儷.

Vợ ông chồng (tiếng call vợ ông chồng người không giống một bí quyết lịch sự):hiền kháng lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (người bà xã gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha chị em chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, chương phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ông xã (cách con dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ điện thoại tư vấn mẹ ông xã là: đại gia大家.

Anh chồng (đàn bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, tiểu thúc小叔.

Em gái của chồng:tiểu cô小姑.

Em gái của chồng (cách chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tiểu thẩm小嬸.

Chồng hotline người vợ của bằng hữu vợ bản thân là:cữu tẩu舅嫂.

Tiếng xưng hô so với người khác để chỉ người vk của mình:nội nhân內人haynội tử內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Chú hoặc chưng trai nói chung:chư phụ諸父.

Từ gọi phổ biến chú với bác:thúc bá叔伯.

Chú:thúc叔, thúc thúc叔叔.

Chú:thúc phụ叔父.

Chú ruột:thúc phụ叔父, con đường thúc堂叔(mình trường đoản cú xưng là mặt đường Tôn堂孫).

Chú hai:nhị thúc二叔.

Chú vợ:thúc nhạc叔岳.

Tiếng xưng chú mình so với người khác:gia thúc家叔.

Tiếng tôn xưng chú bạn khác:lệnh thúc令叔.

Chú của phụ vương mình:tổ thúc祖叔.

Thím (vợ của chú):thẩm嬸.

Thím (vợ của em chồng):tiểu thẩm小嬸.

Bác:bá伯, bá bá伯伯.

Bác (anh của cha):bá phụ伯父.

Bác ruột:đường bá堂伯(mình từ xưng là mặt đường tôn堂孫).

Bác gái (vợ của bạn anh thân phụ mình):bá mẫu伯母, bá nương伯娘.

Bác vợ:bá nhạc伯岳.

Bác trai của phụ vương mình:tổ bá祖伯.

Bác gái của phụ vương mình:tổ cô祖姑.

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (anh em trai của mẹ):cữu phụ舅父.

Cậu vợ:cựu nhạc舅岳.

Cậu và cháu:cữu sanh舅甥.

Mợ (vợ của cậu):cữu mẫu舅母,cữu ma舅媽, nói một cách khác là cấm妗.

Từ hotline chungcô, thím hay chưng gái:chư mẫu諸母.

Cô/dì:a di阿姨(cô bố là tam di三姨, cô bốn là tứ di四姨).

Tiếng tôn xưng fan cô phệ tuổi:cô trượng姑丈.

Tiếng cháu tự xưng với cô:đường tôn堂孫.

Dượng (chồng của cô):cô trượng姑丈, tôn trượng尊丈.

Dượng (chồng của dì):di trượng姨丈, biểu trượng表丈.

Dượng (chồng sau của mẹ):cô trượng姑丈.

Dì (chị tuyệt em gái mẹ):di姨.

Dì (chị tuyệt em gái vợ):di姨.

Tiếng tôn xưng người dì lớn tuổi:di trượng姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con loại (cha chị em gọi):hài tử孩子, hài nhi孩兒.

Con trưởng đích:trủng tử冢子,trủng tự冢嗣.

Con của bà xã lớn:đích tử嫡子.

Con của bà xã nhỏ:thứ tử庶子.

Con thứ:chi tử支子(trừ bé đầu lòng, những con khác call là chi tử支子).

Con lắp thêm hai:trọng tử仲子.

Con trai trưởng (con cả = thiết bị hai):trưởng tử長子, trưởng nam長男.

Con trai trưởng của mẫu thứ (vợ nhỏ):trưởng máy tử長庶子.

Con trai sản phẩm hai của cái thứ (vợ nhỏ):thứ đồ vật tử次庶子.

Con trai thứ bố của mẫu thứ (vợ nhỏ):tam thứ tử三庶子.

Con trai kế (kế trưởng nam):thứ nam次男, vật dụng tử次子.

Con trai của bà xã hai, vợ ba, bà xã tư…gọi là:thứ nam庶男,thứ tử庶子. (Chú ý: “thứ”庶ở trên đây viết khác chữ “thứ”次trong đàn ông kế (cũng call là lắp thêm nam次男hay thiết bị tử次子).

Con trai thứ tía (kế đồ vật nam):tam nam三男, tam tử三子.

Con trai sản phẩm công nghệ tư:tứ nam四男: còn gọi là tứ tử四子.

Con trai út:quý nam季男, vãn nam晚男,ấu nam幼男, ấu tử幼子.

Con trai tôi, con cháu nó (khiêm từ- tiếng cha mẹ xưng conmình với người khác):tiểu nhi小兒.

Con gái lớn:trưởng nữ長女.

Con gái thứ hai (kế trưởng nữ):thứ nữ次女.

Con gái của vk hai, vợ ba, vk tư…gọi là:thứ nữ庶女(chữ “thứ”次viết không giống “thứ”次sử dụng cho đàn bà thứ hai).

Con gái vật dụng ba:tam nữ三女.

Con gái máy tư:tứ nữ四女.

Con gái út:quý nữ季女, vãn nữ晚女,ấu nữ幼女.

Con gái chưa xuất hiện chồng:sương nữ孀女.

Con gái không lấy chồng, còn trinh:xử nữ處女, còngọi là xử tử處子.

Con gái đã có chồng:giá nữ嫁女.

Con gái yêu thương mến, được sủng ái:ái nữ愛女,kiều nữ嬌女.

Tiếng tôn xưng phụ nữ người khác:lệnh ái令嬡, lệnh viên令媛, thiên kim千金, lệnh thiên kim令千金.

Con mồ côi:cô tử孤子, cô nữ孤女.

Con không cha mẹ và lũ bà góa:cô sương孤孀, cô quả孤寡.

Con mồ côi bà mẹ tự xưng là:ai tử哀子, ai nữ哀女.

Con mồ côi cả phụ vương và mẹ tự xưng là:cô ai tử孤哀子, cô ai nữ孤哀女.

Con mồ côi cha:孤子cô tử (người nhằm tang thân phụ mà chị em còn sống tự xưng là cô tử孤子).

Con nuôi:giả tử假子, chăm sóc tử養子,nghĩa tử義子,恩兒ân nhi.

Con vợ lẽ:thứ tử庶子.

Con trường đoản cú xưng với phụ huynh là:nhi兒.

Con từ xưng với cha ghẻ là:chấp tử執子.

Cha bà mẹ gọi con cháu là:nhi兒.

Tiếng gọi đứa con yêu mến:ái nhi愛兒.

Con trai của mình:nhi tử兒子.

Tiếng gọi bé của đồng đội mình:hiền điệt賢姪, cầm cố điệt世姪.

Tiếng tôn xưng con fan khác:công tử公子, lệnh lang令郎.

Con hỏng hỏng:bại tử敗子.

Con của ck hoặc vợ trước:giả tử假子.

Con đỏ:兒子nhi tử.

Tiếng tự xưng của bé (trai cùng gái) đối với phụ vương mẹ:hài nhi孩兒.

Tiếng gọi con trai của mình:兒子nhi tử.

Con trưởng của bà xã cả hay nhỏ của vk cả:đích tử嫡子.

Con lai (cha mẹ không thuộc huyết thống chủng tộc):hỗn huyết nhi混血兒.

Con trai của cậu (anh giỏi em của mẹ):nội huynh đệ內兄弟.

Con cháu nói chung:nhi tôn兒孫.

Cháu:điệt姪,tòng tử從子.

Cháu (con của anh ấy hay em trai mình):điệt nữ姪女, điệt tử姪子.

Cháu trưởng:đích tôn嫡孫, trưởng tôn長孫.

Cháu nội:nội tôn內孫.

Cháu ngoại:sanh甥, nước ngoài tôn外孫.

Cháu nối loại xưng là:đích tôn嫡孫.

Cháu họ:biểu điệt表姪,tức là nhỏ của anh em họ (con cô, nhỏ cậu con dì) hoặc mẹ họ (con cô, bé cậu, nhỏ dì).

Cháu gọi bằng cậu:sanh甥.

Cháu xa:côn tôn昆孫.

Cháu rể:sanh tế甥婿.

Cháu đời sản phẩm công nghệ tám:nhưng tôn仍孫.

Cháu nó (khiêm từ, tiếng để gọi các người thân, hay được dùng cho hàng dưới mình):xá điệt舍姪.

Cháu của anh:côn tôn昆孫.

Cháu của chú ý và bác bỏ tự xưng là:Nội điệt內姪.

Cháu từ bỏ xưng với bác của cha là:vân tôn云孫.

Tiếng tôn xưng cháu trai người khác:lệnh điệt令姪.

Vợ cháu mình:điệt phụ姪婦, còngọi là điệt nhi tức phụ姪兒媳婦.

Chắt (con của con cháu nội hay cháu ngoại):tằng tôn曾孫.

Chít (cháu sáu đời, con của chút, chắt):huyền tôn玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy dỗ học (tiếng xưng hô tỏ ý tôn thờ hoặc thân mật):lão sư老師.

Người nữ giới sư phụ trách khuyên bảo con nhà quý tộc (ngày xưa):phó mẫu傅母.

Người đàn bà nuôi dạy con cái thay cho những người khác:phó mẫu傅母, bảo mỗ保姆.

Em thuộc tổ:đường đệ堂弟.

Môn đồ, học trò:đệ tử弟子, đồ dùng đệ徒弟. Môn sanh門生, học sanh學生.

Con em nhà dòng dõi học tập đỗ đạt:thư hương thơm môn đệ書香門第.

Học trả hoặc quan tiền viên từ bỏ xưng (khiêm từ):học sinh學生.

Tiếng call sư phụ của bạn khác:lệnh sư令師.

Tiếng call anh hoặc sư huynh của sư phụ:sư bá師伯.

Tiếng điện thoại tư vấn em trai hoặc sư đệ của sư phụ:sư thúc師叔.

Tiếng hotline học trò giỏi:cao đệ高弟,高徒cao đồ.

Tiếng mĩ xưng để gọi con em, đồ vật đệ tín đồ khác:cao túc高足hay thượng túc上足.

Tiếng học trò kính xưng cùng với thầy:ân sư恩師.

Học trò xưng thầy vẫn chết:tiên sư先師.

Người trước tiên sáng lập ra một nghề, coi như ông tổ của nghề đó call là:tiên sư先師.

Bậc thầy nổi tiếng:danh sư名師.

Bậc thầy tài đức:lương sư良師.

Ông thầy học:tiên sinh先生.Anh (học thuộc thầy):sư huynh師兄.

Chị (học thuộc thầy):sư tỷ師妣.

Em trai (học thuộc thầy):sư đệ師弟.

Em gái (học thuộc thầy):sư muội師妹.

NAM NỮ

Đàn ông nói chung:sĩ phu士夫,trượng phu丈夫.

Người bọn ông trẻ em tuổi:sĩ phu士夫.

Người bầy ông thông dâm với người khác:gian phu奸夫, còn viết là姦夫.

Đàn bà, con gái:nhi nữ兒女.

Đàn bà góa:cô sương孤孀.

Con côi và lũ bà góa:cô quả孤寡.

Người bầy bà có chồng đánh trận nơi xa:chinh phụ征婦.

Người đàn bà nuôi trẻ:nhũ mỗ乳姆.

Nữ công ty nhân:chủ phụ主婦.

Tiếng tôn xưng thanh nữ đã gồm chồng:phu nhân夫人.

Tiếng gọi chung bọn bà con gái:cô姑.

Tục gọi đàn bà chưa ck là:cô姑.

Tiếng từ xưng hoặc xưng call người con gái khác:cô姑.

Tiếng call tôn trọng dành riêng cho phụ nữ:thái cô太家.

Tiếng gọi fan nữ:cô nương姑娘.

Cô nương công ty (tiếng xưng gọi tín đồ khác):cô nương gia姑娘家.

Tiếng tôn xưng phụ nữ:đại gia大家.

Từ tôn xưng thiếu nữ đã có ck và ngang tuổi với mẹ:đại thẩm大嬸.

Tiếng xưng hô đối với thiếu nữ ngang hàng hoặc có tuổi gần bởi tuổi thân phụ mình:chư mẫu諸母.

TRẺ EM

Trẻ em:nhi đồng兒童.

Trẻ con nhỏ dại:cúc tử鞠子.

Bé trai, nhỏ bé gái:anh nhi嬰兒.

Trẻ sơ sinh:anh nhi嬰兒.

Trẻ con:hài tử孩子,nhi tử兒子, hài nhi孩兒.

Trẻ mất phụ vương mẹ, không có ai che chở:cô lộ孤露.

Trẻ không cha mẹ (mất cha hoặc mất cả phụ thân và mẹ):cô nhi孤兒.

Đứa bé:tiểu hài nhi小孩兒.

Bé gái:nữ hài nhi女孩兒.

Bé trai:nam hài nhi男孩兒.

Lũ trẻ, đàn trẻ (tiếng bậc tôn trưởng xưng hô với hậu bối):nhi tào兒曹.

Chú nhỏ bé nhà (tiếng xưng gọi bạn khác):tiểu hài tử gia小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤP BẬC

Tiếng tôn xưng người đàn ông béo tuổi: lão trượng老丈(cụ già), lão tẩu老叟(cụ già), trượng nhân丈人(ông già).

Ông cụ:lão công công老公公.

Ông nọ (phiếm chỉ - giờ gọi đàn ông mập tuổi):mỗ ông某翁.

Bậc trên bản thân mà gồm tuổi call là:trưởng lão長老.

Người già không bé cháu để nương tựa:cô lão孤老.

Anh (tiếng gọi bầy ông to tuổi rộng mình):huynh兄.

Anh (tiếng điện thoại tư vấn thân mật):hiền huynh賢兄.

Anh (tiếng tôn xưng người nam cùng lứa):ca哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi:nghĩa huynh義兄.

Tiếng xưng hô của người nhiều tuổi (trưởng bối長輩) đối với người không nhiều tuổi (vãn bối晚輩):hài nhi孩兒.

Em (tiếng call thân mật):hiền đệ賢弟.

Em (khiêm từ, người phụ nữ tự xưng với những người dân ngang hàng):muội妹.

Con trai, lũ ông trong thân thích, cùng lứa mà nhỏ tuổi hơn mình gọi là:đệ弟.

Tiếng tôn xưng người bọn ông trung niên hoặc hơn tuổi thân phụ mình:lão bá老伯.

Tiếng call người nhỏ tuổi tuổi:tiểu tử小子.

Phiếm chỉ người tuổi nhỏ:đệ tử弟子.

Bậc trưởng bối gọi tín đồ sinh sau là:nhi兒.

Từ chỉ người vị thành niên:hài tử孩子

Tiếng tôn xưng bạn trên:các hạ閣下.Ngày xưa, bậc dưới đối với bậc trên hoặc những người dân ngang vai kính xưng với nhau là:túc hạ足下.

BẠN BÈ

Bạn cũ:cựu hữu舊友, còn gọilà cựu giao舊交.

Bạn bè cũ:cố cựu故舊, có cách gọi khác làcố giao故交, cầm cố tri故知.

Bạn bè cùng chí hướng:chấp hữu執友.

Bạn bè kết làm anh em:khế huynh đệ契兄弟.

Tiếng tôn xưng nhằm gọi bằng hữu bạn:nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng kính xưng giữa các bạn hữu):huynh兄.

Anh các bạn nhân đức (tiếng kính xưng giữa chúng ta hữu): nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng bạn bè tôn xưng với nhau):các hạ閣下, huynh đài兄臺.

Anh/bạn:các hạ閣下,

Kẻ đàn em này (tiếng từ xưng nhã nhặn với bạn bè):ngu đệ愚弟.

Em (tiếng dùng để gọi anh em nhỏ tuổi hơn mình):hiền đệ賢弟.

Tiếng để gọi phụ vương của bạn bè hoặc bạn đồng học:bá phụ伯父.

Chị (tiếng kính xưng so với vợ của người sử dụng hoặc đối với đàn bà nói chung):tẩu嫂.

Nhà chị (để gọi vợ bạn):tẩu phu nhân嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể môn sinh Phật gọi là:tăng-già僧伽(theo chế độ định bốn vị sư trở lên bắt đầu gọi là Tăng già).

Bậc tu hành theo Phật giáo bao gồm đạo hạnh lớn:cao tăng高僧.

Nhà sư:nạp衲.

Tiếng công ty sư già trường đoản cú xưng:lão nạp老衲.

Tiếng bên sư nam giới tự xưng (khiêm từ):bần tăng貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc bên sư nam tự xưng (khiêm từ):bần đạo貧道.

Tiếng nữ đạo sĩ trường đoản cú xưng:bần đạo貧道.

Tiếng ni cô tự xưng (khiêm từ):bần ni貧尼.

Phụ thiếu nữ xuất gia tu hành:ni cô尼姑, đạo cô道姑.

Tiếng tôn xưng nhà tu hành, đạo sĩ:pháp sư法師, thiền sư禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng:đại sư大師.Tiếng tôn xưng đạo sĩ:chân nhân真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ tự xưng:đệ tử弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà nhỏ bên ngoại:nhân thân姻親.

Bà con bên nội (cùng một họ):nội thân內親.

Bậc học tập giả, đơn vị nghệ thuật tài giỏi lớn:đại sư大師.

Cha mẹ bằng hữu vợ chồng nói chung:lục thân六親.

Chàng tuổi con trẻ (mỹ xưng dành cho những người nam):thiếu niên lang少年郎.

Con em đơn vị lương thiện:lương gia tử đệ良家子弟.

Con trai vua chư hầu, nối ngôi cha:thế tử世子.

Cô phụ dâu:bạn nương伴娘, còn được gọi là nữ tân tướng女儐相.

Đầy tớ gọi người chủ là:đại gia大家.

Đầy tớ:tư dưỡng廝養.

Ngày xưa nô bộc hotline chủ là:gia trưởng家長.

Ngày xưa, thiên tử đối với vua chư hầu thuộc họ call là:bá phụ伯父.

Người có học thức:sĩ phu士夫.

Người tất cả học, học tập giả:nho sanh儒生.

Người cầm đầu trong nhà:gia trưởng家長.

Người bự trẻ nhỏ tuổi trong đơn vị (từ hotline chung):nhất gia lão tiểu一家老小.

Người mang ơn xưng với người làm ơn:ân nhi恩兒.

Người phụ rễ:伴郎bạn lang, còn gọi là nam tân tướng男儐相.

Người gần cận trong nhà, thường chỉ fan cùng mẫu họ:nội nhân內人.

Người theo hầu hoặc thị giả gọi là:chấp dịch執役.

Thiếp của thiên tử:phu nhân夫人.

Thiếu nữ nhỏ tuổi tuổi:diệu linh nữ lang妙齡女郎.

Tiếng gọi thân phụ của tín đồ đang chat chit với mình:lệnh tôn令尊.

Tiếng gọi con nhà quý tộc:công tử公子.

Tiếng gọi bạn khác với ý kính trọng (xã giao):tiên sinh先生.

Tiếng hotline người tài năng về một bộ môn:thi bá詩伯(nhà thơ lớn), họa bá畫伯(họa sĩ đại tài).

Tiếng gọi người thân trong gia đình gần:cận thân近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc đối với bà chủ:nương娘.

Tiếng tôn xưng vậy gia tử đệ trong văn chương cổ (tiểu thuyết, hí khúc):công tử公子.

Tiếng tôn xưng đàn bà hoặc fan đã có chồng:đại nương大娘(bà), di nương姨娘(dì).Tiếng tôn xưng hoàng hậu, quý phi và thiếu phụ quí tộc:nương nương娘娘(lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua:bệ hạ陛下.

Tiếng từ bỏ xưng của vị quan tiền với vua:hạ thần下臣.

Tiếng từ bỏ xưng so với trưởng bối:học vãn學晚(kẻ học tập muộn này), vãn sinh晚生(kẻ sinh sau đẻ muộn này).

Tiếng tự xưng khiêm nhường:bỉ phu鄙夫,bỉ nhân鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc hậu phi đối với hoàng đế:đại gia大家.

Tiếng xưng hô của đầy tớ so với chủ:lang郎.

Tớ gái:nghĩa nô義奴.

Tớ trai:nghĩa bộc義僕.

Tôi (khiêm từ):tẩu走.

Tôi (khiêm từ):tiểu sinh小生,bỉ nhân鄙人, bỉ phu鄙夫.

Xem thêm: Giải Bài Tập Công Nghệ 11 Bài 18, Công Nghệ 11 Bài 18 Thực Hành Hình Thứ 3

Tôi (người sống chức vị thấp tự xưng, sau đây dùng làm tiếng tự xưng khiêm nhường):tại hạ在下.