I, một trong những khái nệm cơ bản.

Bạn đang xem: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Bạn đang xem: Nguyên lí thao tác làm việc của động cơ đốt trong

1, Điểm bị tiêu diệt của Pit-tông:

Điểmchết của Pit-tông là vị trí nhưng tại đó Pit-tông thay đổi chiều chuyển động, gồm 2 điểm chết.


*

Điểm bị tiêu diệt trên (ĐCT) là vấn đề chết cơ mà tại kia Pit-tông sống gần trọng tâm của trục khuỷu tốt nhất (H.21.1a).

Điểm bị tiêu diệt dưới (ĐCD) là điểm chết cơ mà tại đó Pit-tông làm việc xa vai trung phong của trục khuỷu độc nhất vô nhị (H.21.1b).

2, hành trình dài của Pit-tông (S).


*

Hành trình của Pit-tông là quảng đường nhưng Pit-tông đi được giữa hai điểm bị tiêu diệt (S).

Khi Pittông dịch rời được một hành trình thì trục khuỷu quay 180o.

Gọi R là nửa đường kính quay của trục khuỷu thì S=2R

3, Thể tích toàn phần (Vtp) (Cm3 hoặc Lít).

Vtp là thể tích Xilanh ( thể tích không giới hạn bởi Xilanh, nắp máy và đỉnh pit-tông khi pittông ở ĐCT (H 21.1a)

4, Thể tích phòng cháy (Vbc) (Cm3 hoặc Lít).

Vbc là thể tích xilanh khi pit-tông sinh sống ĐCT (H 21.2b)

5, Thể tích công tác làm việc (Vct) (Cm3 hoặc Lít).

Vct là thể tích xilanh được số lượng giới hạn bởi 2 điểm chết Vct= Vtp+ Vbc .(H 21.1c)

Nếu điện thoại tư vấn D là đường kính xilanh ta có (V_ct = fracpi D^3S4)

6, Tỉ số nén(varepsilon )

Tỉ số nén là tỉ số thân Vtp với Vbc :(varepsilon = fracV_tpV_bc)

Động cơ xăng (varepsilon )= 6÷10.

Động cơ Điêzen (varepsilon )= 15÷21.

7, Chu trình làm việc của rượu cồn cơ


*

Khi rượu cồn cơ thao tác trong xilanh diễn ra 4 quy trình nạp, nén , cháy - dãn nở , thải .

4 quy trình này được lặp đi lặp lại có tính chu kì .

4 quy trình đó sản xuất thành 1 quy trình , tính từ khi bắt đầu quá trình nạp đến khi dứt quá trình thải .

8, Kì

Kì là phần của chu trình ra mắt trong thời hạn một hành trình của pit-tông (tương đương vởi trục khuỷu con quay 1800)

Kết luận:

Chu trình được chấm dứt trong 2 kì ta gồm động cơ 2 kì ( trục khuỷu tảo 3600)

Chu trình được dứt trong 4 kì ta gồm động cơ 2 kì ( trục khuỷu quay 7200 )

II, Nguyên lí làm việc của bộ động cơ 4 kì

1, Nguyên lí thao tác của bộ động cơ Điêzen 4 kì


*

a) Kì 1: Kì nạp:

Pittông đi từ ĐCT xuống ĐCD nhờ trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp mở, xupáp thải đóng.

Bên vào xilanh rượu cồn cơ:

V tăng dần.

P sút dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài xilanh phải không khí được hấp thụ vào xilanh đụng cơ.

b) Kì 2: Kì nén:

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT nhờ trục khuỷu dẫn động, cả nhì xupáp đều đóng.

Bên vào xilanh động cơ:

V giảm dần.

P và T tăng dần.

Cuối kì nén vòi vĩnh phun vẫn phun tơi một lượng xăng điêzen vào buồng cháy hòa trộn với khí nóng chế tạo thành hòa khí.

c) Kì 3: Cháy dãn nở - Kì nổ:

Nhiên liệu được xịt tơi vào buồng cháy (từ cuối kì nén) hòa trộn với khí nóng tạo thành thành hòa khí.

Trong điều kiện áp suất và ánh nắng mặt trời trong xilanh cao, hòa khí tự bốc cháy tạo thành áp suất cao đẩy pít-tông đi xuống, qua thanh truyền làm trục khuỷu quay và sinh công.

Vì vậy, kì này còn gọi là kì sinh công.

d. Kì 4: (Thải)

Pittông đi từ ĐCD lên ĐCT dựa vào trục khuỷu dẫn động, xupáp nạp đóng, xupáp thải mở.

Bên trong xi lanh cồn cơ:

V bớt dần.

P tăng dần.

Do sự chênh lệch áp suất giữa bên phía trong và bên ngoài xilanh cần không khí được thải ra cửa ngõ thải.

Trong thực tiễn để nạp được nhiều hơn với thải được sạch sẽ hơn, các xupap được sắp xếp mở sớm cùng đóng muộn hơn ,đồng thời để quá trình cháy-dãn nở ra mắt tốt hơn, vòi xịt cũng được bố trí ở phun làm việc cuối kì nén, trước lúc pít-tông lên đến DCT

Trong chu trình làm việc của động cơ 4 kỳ thì kỳ cháy dãn nở là kỳ duy nhất sinh công, các kỳ còn lại là các kỳ tiêu tốn công sẽ sinh ra.

Để nạp được nhiều rộng và thải được sạch hơn thì các xupáp được bố trí mở sớm rộng và đóng muộn hơn.

2, Nguyên lí thao tác của hộp động cơ xăng 4 kì

Nguyên lí thao tác làm việc của hộp động cơ Xăng 4 kì giống như như nguyên lí làm việc của hộp động cơ Điêzen 4 kì. Chỉ khác ở 2 điểm sau:

Trong kì hấp thụ ở hộp động cơ Điêzen khí hấp thụ vào là không khí, ở động cơ xăng khí hấp thụ vào là hoà khí (hỗn hợp gồm xăng và ko khí)..

Cuối kì nén, ở động cơ Điêzen diễn ra quá trình xịt nhiên liệu, ở bộ động cơ xăng Bugi nhảy tia lửa năng lượng điện để châm cháy hòa khí..

III, Nguyên lí thao tác của hộp động cơ 2 kì.

1, Đặc điểm cấu tạo của bộ động cơ 2 kì:


*

Sơ đồ cấu trúc củađộng cơ xăng 2 kì

1- Bugi

2- Pit-tông

3- cửa ngõ thải

4- cửa ngõ nạp

5- Thanh truyền

6- Trục khuỷu

7- Cạc te

8- Đường thông cạc te vói cửa ngõ quét

9- cửa quét

10- Xi lanh

2, Nguyên lí thao tác của hộp động cơ xăng 2 kì


a. Kì 1

Pít-tông đi từ bỏ ĐCT xuống ĐCD, trong xi lanh xẩy ra các quy trình cháy dãn nở, thải từ do, quét với thải khí.

Đầu kì 1, pit-tông làm việc ĐCT (H 21.4a), khí cháy gồm áp suất cao đẩy pit-tông

Đi xuống có tác dụng trục khuỷu quay và sinh công, quy trình cháy dãn nở hoàn thành khi pit-tông ban đầu mở cửa ngõ quét 3 (H21.4b).

Từ lúc pit-tông open thải cho đển khi bước đầu mở cửa ngõ quét (H 21.4c). Khí thải vào xi lanh có áp suất cao qua cửa ngõ thải bay ra ngoài, quá trình này còn được gọi là giai đoạn thải từ bỏ do.

Từ lúc pit-tông open quét tính đến khi tới ĐCD (H 21.4d) hoà khí tất cả áp suất cao tự cacte qua đường thông 8 và cửa ngõ quét lấn sân vào xi lanh đẩy khí thải trong xi lanh qua cửa ngõ thải ra ngoài, quy trình này được call là giai đoạn quét thải khí.

Đồng thời khi pit-tông đi xuống đóng cửa nạp tính đến khi pit-tông cho ĐCD, hoà khí vào cacte được nén bắt buộc áp suất và ánh nắng mặt trời hoà khí tăng lên.

Pit-tông được sắp xếp đóng cửa nạp trước khi open quét đề xuất hoà khí vào cacte tất cả áp suất cao.

b. Kì 2:

Pít-tông được trục khuỷu dẫn đụng đi tự ĐCD lên ĐCT, trong xi lanh diễn ra các quá trìng quét-thải khí, lọt khí, nén, với cháy-dãn nở.

Lúc đầu cửa quét và cửa thải vẫn mở (H21.4d) hoà khí bao gồm áp suất cao từ cạcte qua mặt đường thông 8 và cửa ngõ quét 9 vẫn liên tiếp đi vào xi lanh. Khí thải trong xi lanh qua cửa thải ra ngoài. Quá trình quét thải khí chỉ xong xuôi khi pít-tông ngừng hoạt động quét (H21.4e)

Từ lúc pit-tông đóng cửa quét mang đến khi đóng cửa thải (H 21.4g) thì 1 phần hoà khí vào xi lanh bị lọt ra cửa thải ra ngoài. Quy trình tiến độ này call là quá trình lọt khí.

Từ lúc pit-tông tạm dừng hoạt động thải tới lúc tới ĐCT (H 21.4a) quá trình nén bắt đầu thực sự diễn ra. Cuối kì 2 bugi nhảy tia lửa điện châm cháy hoà khí. Quá trình cháy bắt đầu.

Khi pit-tông đi từ ĐCD lên ngừng hoạt động quét và cửa ngõ nạp vẫn còn đấy đóng →áp suất trong cạcte giảm, pit-tông tiếp tục đi lên open nạp 4, hoà khí trên tuyến đường ống nạp đi vào cacte nhờ việc chênh lệch áp suất.

3, Nguyên lí làm việc của bộ động cơ Điêzen 2 kì

Nguyên lí làm việc của động cơ Điêzen 2 kì giống như như nguyên lí thao tác làm việc của động cơ xăng 2 kì. Chỉ khác ở cả hai điểm sau:

Trong kì nạp ở bộ động cơ Điêzen khí nạp vào là ko khí, ở bộ động cơ Xăng khí hấp thụ vào là hoà khí .

Xem thêm: Daddy Nghĩa Là Gì ? Định Nghĩa Và Ví Dụ Về Daddy Daddy Nghĩa Là Gì

Cuối kì nén, ở động cơ Điêzen diễn ra quá trình phun nhiên liệu, ở hộp động cơ xăng Bugi bật tia lửa điện.