Bài 7: một số trong những tính chất của đất trồng

I - keo dán giấy ĐẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CỦA ĐẤT

1. Keo dán đất

a. Khái niệm

Keo đất là gần như phân tử có form size khoảng dưới (1mu m), ko hoà rã trong nước mà lại ở tinh thần huyền phù.

Bạn đang xem: Một số tính chất của đất trồng

b. Cấu tạo

Mỗi một phân tử keo bao gồm một nhân

Lớp phân tử nằm quanh đó nhân phân li thành các ion và sản xuất ra lớp ion đưa ra quyết định điện. Phía ngoại trừ lớp ion đưa ra quyết định điện là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp ion bất động và lớp ion khuếch tán) sở hữu điện trái dấu với lớp ion đưa ra quyết định điện.

*

Trong đó:

Nhân: nằm trong thuộc của keo khu đất gồm các chất parafin

Lớp ion đưa ra quyết định điện: quyết định năng lượng điện của keo

Lớp ion bất động: mang năng lượng điện tráo lốt với lớp ion ra quyết định điện

Lớp ion khuếch tán: mang điện trái lốt với lớp ion đưa ra quyết định điện, và điều đình ion cùng với dunq dịch đất

2. Khả năng hấp thụ của đất

Là năng lực đất duy trì lại các chất dinh dưỡng, các thành phần nhỏ; tinh giảm sự cọ trôi của bọn chúng dưới ảnh hưởng của nước mưa, nước tưới.

II - PHẢN ỨNG CỦA DUNG DỊCH ĐẤT

Chỉ tính chua, kiềm, hoặc trung tính của đất:

> : phản bội ứng chua

= : bội nghịch ứng trung tính

1. Phản ứng chua của đất

Căn cứ vào tâm trạng của H+ và Al3+ trong khu đất 2 nhiều loại độ chua:

a. Độ chua hoạt tính

Là độ chua bởi H+ trong dung dịch đất gây nên

Được thể hiện bằng pH (H20)

b. Độ chua tiềm tàng

Là độ chua do H+ và Al3+ trên bề mặt keo khu đất gây nên.

2. Bội nghịch ứng kiềm của đất

Do đất đựng muối Na2CO3 và CaCO3,... Thủy phân sản xuất thành NaOH và Ca(OH)2 làm mang lại đất hóa kiềm

Ý nghĩa: Dựa vào làm phản ứng của đất, người ta trồng cây, bón phân, vôi để tôn tạo độ màu mỡ của đất

PTHH: Na2CO3 + 2H2O ---> 2NaOH +H2O + CO2

III - ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT

1. Khái niệm

Là năng lực của đất, cung cấp đồng thời với không kết thúc nước, hóa học dinh dưỡng, không đựng chất độc hại, đảm bảo cho cây đạt năng suất cao.

Các yếu hèn tố đưa ra quyết định định độ phì nhiêu màu mỡ của đất:

Nước

Calxi

Lân

2. Phân loại

Tuỳ theo nguồn gốc hình thành, độ phì nhiêu của khu đất được phân thành 2 loại: độ phì nhiêu tự nhiên và thoải mái và độ phì nhiêu màu mỡ nhân tạo.

a. Độ màu mỡ tự nhiên:

Độ phì nhiêu được hiện ra dưới thảm thực thiết bị tự nhiên, không có sự ảnh hưởng của nhỏ người.

Xem thêm: Free Mcafee Multi Device Là Gì ? Các Tính Năng Của Mcafee Internet Security

b. Độ phì nhiêu màu mỡ nhân tạo

Độ phì nhiêu được hiện ra trong hoạt động sản xuất của nhỏ người.

Trong phân phối để cấp dưỡng nông, lâm nghiệp quanh đó độ phì nhiêu màu mỡ của đất cần phải có các điều kiện:

Giống tốt

Thời ngày tiết thuận lợi

Chế độ chăm sóc tốt, hòa hợp lý 

Lời kết

Sau khi học xong Bài 7: một trong những tính hóa học của khu đất trồng, những em cần nắm vững các nội dung trọng tâm: