Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ ionianisia-region.com.Học các từ chúng ta cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.
Bạn đang xem: More là gì

We use the quantifier more lớn talk about additional quantities, amounts và degree. More is a comparative word. …
We use more with different classes of words. We use more after verbs but before every other word class: …
More or less means ‘mostly’, ‘nearly’ or ‘approximately’. We use it in mid position (between the subject & main verb, or after the modal verb or first auxiliary verb, or after be as a main verb). It is slightly informal: …
We use any more as a determiner to describe ‘an indefinite quantity of something’. Any more is similar to some more. Some more is more common in affirmative statements; any more is more common in questions, in clauses with if & in sentences with negative words such as hardly, never, scarcely: …
We use any more as a determiner lớn describe ‘an indefinite quantity of something’. Any more is similar to some more. Some more is more common in affirmative statements; any more is more common in questions, in clauses with if and in sentences with negative words such as hardly, never, scarcely: …
Any more is also an adverb và has the meaning of ‘no longer’ or ‘in the past but not now.’ In this meaning, we use it in over position: …
*

the idea that people who care only about themselves will be most likely khổng lồ succeed in a society or organization

Về vấn đề này
*

*

*

cải tiến và phát triển Phát triển trường đoản cú điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột những tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu năng lực truy cập ionianisia-region.com English ionianisia-region.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Vagus Nerve Là Gì Làm Rõ Nerve Là Gì, Vagus Nerve

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message