BÁO CÁO THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

Họ và tên học sinh: ………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thực hành vật lý 8 bài 11 có đáp án

Lớp: …………………………….

1. Trả lời câu hỏi:

Câu C4 trang 53 VBT thứ Lí 8:

Bạn đã xem: Mẫu report thực hành đồ vật lý 8 bài bác 11


Lời giải:

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là: FA = d.V

Trong đó: d là trọng lượng riêng biệt của hóa học lỏng, đối chọi vị: N/m3, V là thể tích phần hóa học lỏng bị vật chỉ chiếm chỗ, solo vị: m3.

Câu C5 trang 53 VBT đồ Lí 8: Muốn kiểm hội chứng độ to của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo các đại lượng sau:

Lời giải:

a) Độ phệ lực đẩy Ác-si-mét (FA)

b) Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm phần chỗ (PN)

2. Công dụng đo lực đẩy Ác-si-mét

BẢNG 11.1

Lần đo

Trọng lượng p của đồ vật (N)

Hợp lực F của trọng lượng cùng lực đẩy Ác-si-mét công dụng lên đồ khi thiết bị được nhúng ngập trong nước (N)

Lực đẩy Ác-si-mét: FA = p – F (N)

1 1,5 0,7 0,8
2 1,6 0,8 0,8
3 1,5 0,8 0,7

Kết trái trung bình:

*

3. Hiệu quả đo trọng lượng của phần nước rất có thể tích bởi thể tích của vật

BẢNG 11.2

Lần đo

Trọng lượng P1 (N)

Trọng lượng P2 (N)

Trọng lượng phần nước bị vật chỉ chiếm chỗ: PN = P2 – P1 (N)

1 1 1,7 0,7
2 1 1,8 0,8
3 0,9 1,8 0,9
*

4. Dìm xét tác dụng đo với rút ra kết luận

+ công dụng đo tất cả sai số, vì chưng có những sai sót trong quy trình đo, hoặc vị đọc sai quý hiếm lực kế.

Xem thêm: Phân Biệt Giữa Laptop Và Netbook, Notebook Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

+ Kết luận: Nếu làm lơ sai số trong quá trình đo thì lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bởi trọng lượng phần hóa học lỏng bị vật chỉ chiếm chỗ.