BÁO CÁO THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

Họ và tên học sinh: ………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thực hành nghiệm lại lực đẩy acsimet

Lớp: …………………………….

1. Trả lời câu hỏi:

Câu C4 trang 53 VBT Vật Lí 8:

Lời giải:

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là:FA= d.V

Trong đó:d là trọng lượng riêng rẽ của chất lỏng, đơn vị: N/m3, V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, đơn vị: m3.

Câu C5 trang 53 VBT Vật Lí 8:Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo các đại lượng sau:

Lời giải:

a)Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét (FA)

b)Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (PN)

2. Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét

BẢNG 11.1

Lần đo

Trọng lượng p của vật (N)

Hợp lực F của trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật lúc vật được nhúng ngập trong nước (N)

Lực đẩy Ác-si-mét: FA= phường – F (N)

11,50,70,8
21,60,80,8
31,50,80,7

Kết quả trung bình:

*

3. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật

BẢNG 11.2

Lần đo

Trọng lượng P1(N)

Trọng lượng P2(N)

Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ: PN= P2– P1(N)

111,70,7
211,80,8
30,91,80,9
*

4. Nhận xét kết quả đo với rút ra kết luận

+ Kết quả đo bao gồm sai số, vị có các sai sót trong quá trình đo, hoặc bởi đọc sai giá chỉ trị lực kế.

Xem thêm: To Leave Off Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Leave Off Trong Câu Tiếng Anh

+ Kết luận: Nếu bỏ qua không đúng số trong quá trình đo thì lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.