Bài viết có thể nợ một số hình ảnh do sai sót của tớ. Bạn vào blog chingovan.blogspot.com để xem bài viết đầy đủ nhé.

Bạn đang xem: Liferay là gì

Bài Viết: Liferay portal là gì

Sau khi đã setup and cấu hình thành công Liferay trên máy tính những nhân. Giờ đây, các bạn sẽ đi kiếm hiểu những thành phần trong Liferay. Mình sẽ phân thành hai phần and các bạn sẽ đi kiếm hiểu từng phần một: i) những thành phần ảnh hưởng đến dựng trang (company, site, page, portlet, …), ii) thành phần người mua (user, group user, organization,…). Nào, cùng khởi đầu nhé:

Dựng trang:

Trong phần này, các bạn sẽ thăm dò những thành phần để thành lập lên một công thông tin, những thành phần đó gồm:

Company: Đôi khi, một website ta chỉ có thể dựng lên để thỏa mãn yêu cầu của một đơn vị duy nhất (C.ty, nhà máy, đơn vị công quyền, …). Nhưng so với Liferay (những phần mềm gần giống thì mình chưa có thời hạn thăm dò). Ở đây, Liferay giúp sức các bạn có thể tạo nên cổng thông tin cho nhiều đơn vị trên cùng một host. Các đơn vị này đc coi là những “company”. Trong phần này, mình chỉ chỉ dẫn đến đây thôi, lúc nào thành chuyên gia các bạn sẽ đi kiếm hiểu sau, còn hiện giờ các bạn sẽ thăm dò các những dễ chơi trước, cứ coi như cổng thông tin này chỉ đc áp dựng cho một đơn vị duy nhất. Site: Ở các phiên bản trước đó (Các bạn sẽ xem, những thành phần đc sắp xếp thế nào trên giao diện mặc định của Liferay nhé:


*

Ở setup mặc định, ta có thể cảm thấy rằng, có 3 Site (2 công cộng and 1 riêng tư), bây giờ có 2 trang (Welcome and About Us), có 2 portlet đã thêm vào.Bên trái, các bạn cảm thấy có 3 nút (nút cộng (thêm), màn hình (demo hiển thị những chế độ màn hình, máy tính bảng and mobile), nút edit để căn chỉnh cấu hình của Site and Trang bây giờ).


Thêm Content:

Bạn click chuột vào nút (+), các bạn có 3 thành phần có thể thêm vào là Nội dung (những bài viết, ….), Applications (những phần mềm – đấy là những portlet có sẵn and những portlet sau này các bạn sẽ phát triển), Page. Các bạn sẽ xem lần lượt:Bên trái là danh sách những bài viết, content đã có rất nhiều sẵn. Các bạn thêm vào trang của tớ bằng phương thức giữ chuột trái and kéo vào vị trí đặt thiết yếu. Trong hình bên dưới, mình đã kéo 2 content mới vào (lân cận 2 cái đã có rất nhiều) vào.


*

Trong danh sách bên trái, các bạn có thể thêm vào những bài viết, content and khoáng sản mới thỏa mãn mục đích của các bạn.Ta có những khoáng sản như Blogs, Bookmark, Calendar, Web Nội dung,…. tùy vào mong muốn bạn cũng có thể thêm mới một content.


*

Thêm phần mềm

Tiếp theo, ta mở tab Applications, trong tab này chứa danh sách những phần mềm đã setup sẵn và đã được phân loại. Các bạn có thể kéo phần mềm vào vị trí đặt nhu cầu.


*

Thêm trang

Để thêm mới một trang, bạn nhập khẩu tên trang and chọn loại bố cục, loại trang (nếu là loại Empty page thì các bạn chọn bố cục cho trang) and bấm vào nút “Add Page” ta sẽ cảm thấy một trang mới có mặt trên menu chính.


*

Như thế là các bạn đã dựng đc một trang căn bản. Lúc này, các bạn sẽ xem những setup rõ rệt hơn. Bạn vào “Admin” ở menu trên cùng, and chọn “Control Panel” các bạn sẽ vào giao diện Quản lý.


Cau hinhVào giao diện quản lý, ta cảm thấy có bốn phần chính (User, Site, App and Configuration). Các bạn sẽ thăm dò từng phần. Tuy vậy, mình chỉ ra mắt các phần chính thôi, những phần khác tự thăm dò nhé.

Configuration

Portal Setting

Các bạn sẽ xem xét phần Portlet Setting nhé: +) General: Ta sẽ setup những thông tin chính: Tên, Mail Domain, Navigation (trang chủ URL, Default Landing Page (trang mặc định sau khi đăng nhập) and Default Logout Page (trang mặc định sau khi đăng xuất) +) Authentication: Các cài đăt đăng nhập, … +) Display Setting: Setup ngôn ngữ, múi giờ, lo …. ### App App Manager: +) Manage: Danh sách những phần mềm đã đc cài sẵn, các bạn có thể Active, Deactive and Gỡ bỏ những phần mềm. +) Install: Giao diện setup, các bạn sẽ tải những phần mềm hoặc link đế những phần mềm đã đc tải lên mạng. Tệp tin phần mềm để được chứa trong tệp LPKG hoặc tệp tin WAR. Cài này sẽ chỉ dẫn sau khi các bạn phát triển phần mềm. Store: Bạn cần phải đăng ký tài khoản trên trang liferay.com. Ta cần sử dụng tài khoản này để đăng nhập khẩu Chợ phần mềm của Liferay. Sau khi đăng nhập, ta sẽ cảm thấy danh sách những phần mềm trên chợ phần mềm. Bạn cũng có thể chọn and mua những phần mềm nhu cầu. Purchased: Danh sách những phần mềm đã mua. … ### Site Site có ba phần mà các bạn cần chăm sóc: Sites, Site Template, Page Template. Sites:


Blank Site: Site này đã không còn chứa bất kể page, portlet nào, các bạn sẽ thêm vào sau: Community Site: Là một Site Template, có sẵn 2 page and những phần mềm thế gới đc setup sẵn. Intranet Site: cũng là một Site Template, có sẵn 3 page and những phần mềm đi cùng.

Để dễ chơi, các bạn tạo nên một site kiểu Blank Site.

Thêm site mớiTa đặt tên Site, ghi chú and bấm vào nút Save để đánh dấu Site mới (Demo Site).Giao diện sau khi tạo Site mới:

Thay đổi thông tin siteỞ bên phải là những thông tin của site, các bạn sẽ căn chỉnh những thông tin theo mong muốn của phần mềm. Bên trái là những thành phần của Site gồm có: Page, Nội dung, User and Configure.+) Page: Trong phần này, các bạn sẽ tạo nên những Trang cho Site (nếu không tạo Page nào thì Site không hiển thị). Có 2 loại Public Pages and Private Pages (chỉ thành viên của site mới có thể nhìn cảm thấy). Ta sẽ thêm mới một Page mới vào phần Public Pages, bằng những click chuột vào nút Add Page.


Thêm trang mớiTa đặt tên Page (Demo Page) (có thể đặt riêng theo từng ngôn ngữ khác nhau). Loại Trang gồm Empty Page (ta có thể chọn bố cục, ở phí a trên mình chọn bố cục là 1 cột), Blog, … Sau cùng, click chuột vào nút “Add Page” như thế ta có thể thêm 1 Trang mới vào Site (Demo Site).

Xem SiteBấm vào nút Site Pages để xem Site mà các bạn vừa tạo nên.

Demo SiteHôm nay, các bạn đã có rất nhiều thêm 1 Site (Demo Site) and một Trang (Demo Page). Lúc này, bạn cũng có thể kéo những phần mềm, khoáng sản vào Page của tớ.

Xem thêm: Of Là Gì Vậy Bn?Mk Quên Mất Nghĩa Rồi,Hì ^~^ Nghĩa Của Từ Of

Users

Đây đấy là phần quản lý người mua, nhóm người mua, tổ chức. Mình sẽ bàn về phần này ở phần sau nhé.

Người sử dụng:(Bài tiếp theo nhé, …)Bài viết có thể nợ một số hình ảnh do sai sót của tớ. Bạn vào blog chingovan.blogspot.com để xem bài viết đầy đủ nhé

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Liferay Portal Là Gì – Các Thành Phần Cơ Bản Của Liferay

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://ionianisia-region.com Liferay Portal Là Gì – Các Thành Phần Cơ Bản Của Liferay