C2 – dịch chuyển gương nhàn hạ ra xa mắt, chiều rộng vùng bắt gặp của gương sẽ giảm dần.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thực hành vật lý 7 bài 6 trang 19

C4 – Vẽ ảnh của hai điểm M, N vào hình 3.

*

- Không thấy được điểm N vị chùm tia tới từ N mang lại chùm tia phản xạ trên gương ko truyền tới đôi mắt (điểm N ở ngoài chiều rộng vùng nhận thấy của gương).

- nhìn thấy điểm M vày chùm tia đến từ M đến chùm tia phản xạ trên gương truyền tới đôi mắt (M nằm trong chiều rộng vùng thấy được của gương).

Xem thêm: Sản Xuất Bồi Đắp ( Additive Manufacturing Là Gì ? Công Nghệ Và Ứng Dụng

ionianisia-region.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp ionianisia-region.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng ionianisia-region.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ionianisia-region.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.