Bài viết được đăng tải duy nhất và thuộc bản quyền của Phạm Lộc Blog. Việc chia sẻ lại nội dung lên website khác vui lòng dẫn nguồn link bài viết gốc này. Xin cảm ơn!
Để hiểu nội dung bài viết này, các bạn cần phải nắm được khái niệm Cronbach"s Alpha là gì và các điều kiện cần thỏa trong phân tích Cronbach"s Alpha.

Bạn đang xem: Kiểm định cronbach’s alpha là gì


*

Kiểm định Cronbach Alpha không phân biệt độc lập, phụ thuộc hay biến trung gian, biến điều tiết. Tất cả các loại biến đều kiểm định như nhau, độc lập bạn kiểm định thế nào thì phụ thuộc cũng như vậy. Trường hợp bạn không có biến quan sát phụ thuộc là do bạn xây dựng thiếu câu hỏi đo lường cho biến phụ thuộc. Lỗi từ khâu lập bảng khảo sát, không phải nằm ở vấn đề xử lý dữ liệu.
Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach"s Alpha là gìvà tại sao phải sử dụng đến nó? Trong nghiên cứu định lượng, việc đo lường các nhân tố lớn sẽ rất khó khăn và phức tạp, không thể chỉ sử dụng những thang đo đơn giản (chỉ dùng 1 câu hỏi qua sát đo lường) mà phải sử dụng các thang đo chi tiết hơn (dùng nhiều câu hỏi quan sát để đo lường nhân tố) để hiểu rõ được tính chất của nhân tố lớn.
Do vậy, khi lập bảng câu hỏi nghiên cứu, chúng ta thường tạo các biến quan sát x1, x2, x3, x4, x5... là biến con của nhân tố A nhằm mục đích thay vì đi đo lường cả một nhân tố A tương đối trừu tượng và khó đưa ra kết quả chính xác thì chúng ta đi đo lường các biến quan sát nhỏ bên trong rồi suy ra tính chất của nhân tố.
Như vậy, khái niệm"thang đo"trong cụm kiểm định độ tin cậy thang đo ý muốn nói đếnmột tập hợp các biến quan sát con có khả năngđo được, thể hiện được tính chất của nhân tố mẹ. Các bạn không đượchiểu lầmkiểm định thang đo ở đây là thang đo Likert nhé. Chi tiết hơn, mời bạn xem ở video bên dưới:
Tuy nhiên, không phải lúc nào tất cả các biến quan sát x1, x2, x3, x4, x5... chúng ta đưa ra để đo lường cho nhân tố A đều hợp lý, đều phản ánh được khái niệm, tính chất của A. Do vậy, cần phải có một công cụ giúp kiểm tra xem biến quan sát nào phù hợp, biến quan sát nào không phù hợp để đưa vào thang đo.
Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach"s Alphalà công cụ chúng ta cần. Công cụ này sẽ giúp kiểm tra xem các biến quan sát của nhân tố mẹ (nhân tố A) có đáng tin cậy hay không, có tốt không. Phép kiểm định này phản ánh mức độ tương quan chặt chẽ giữa các biến quan sát trong cùng 1 nhân tố. Nó cho biết trong các biến quan sát của một nhân tố, biến nào đã đóng góp vào việc đo lường khái niệm nhân tố, biến nào không. Kết quả Cronbach Alpha của nhân tố tốt thể hiện rằng các biến quan sát chúng ta liệt kê là rất tốt, thể hiện được đặc điểm của nhân tố mẹ, chúng ta đã có được một thang đo tốt cho nhân tố mẹ này.
- Hệ số Cronbach’s Alpha có giá trị biến thiên trong đoạn <0,1>. Về lý thuyết, hệ số này càng cao càng tốt (thang đo càng có độ tin cậy cao). Tuy nhiên điều này không hoàn toàn chính xác. Hệ số Cronbach’s Alpha quá lớn (khoảng từ 0.95 trở lên) cho thấy có nhiều biến trong thang đo không có khác biệt gì nhau, hiện tượng này gọi là trùng lắp trong thang đo(Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, NXB Tài chính, Tái bản lần 2, Trang 364).
Từ 0.8 đến gần bằng 1: thang đo lường rất tốt.Từ 0.7 đến gần bằng 0.8: thang đo lường sử dụng tốt.Từ 0.6 trở lên: thang đo lường đủ điều kiện.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Severity Là Gì, Nghĩa Của Từ Severity


- Chúng ta cũng cần chú ý đến giá trị của cột Cronbach"s Alpha if Item Deleted,cột này biểu diễn hệ số Cronbach"s Alpha nếu loại biến đang xem xét. Mặc dù đây không phải là một tiêu chuẩn phổ biến để đánh giá độ tin cậy thang đo, tuy nhiên, nếu giá trị Cronbach"s Alpha if Item Deleted lớn hơn hệ số Cronbach Alpha của nhóm thì chúng ta nên cân nhắc xem xét biến quan sát này tùy vào từng trường hợp. Phần này các bạn vui lòng xem ở video hướng dẫn.

- Hệ số Cronbach"s Alpha của thang đo càng cao càng tốt-Corrected Item – Total Correlation của biến quan sát càng cao càng tốt- Cronbach"s Alpha if Item Deletedcủa biến quan sátcàng thấp càng tốt