BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI thpt QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ Miền (địa lý)

b. Bí quyết vẽ biểu đồ Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-20)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9532" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png" alt="T-20" width="772" height="754" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png 772w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=150&h=147 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=300&h=293 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-20.png?w=768&h=750 768w" sizes="(max-width: 772px) 100vw, 772px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-20)

c. Cách nhận xét biểu đồ Miền (địa lý)

d. Phần đa lỗi thường gặp khi vẽ biểu thứ Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-18)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9521" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png" alt="T-18" width="792" height="768" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png 792w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=150&h=145 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=300&h=291 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-18.png?w=768&h=745 768w" sizes="(max-width: 792px) 100vw, 792px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-18)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-19)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9527" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png" alt="T-19" width="842" height="618" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png 842w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=150&h=110 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=300&h=220 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-19.png?w=768&h=564 768w" sizes="(max-width: 842px) 100vw, 842px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-19)" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-74)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9841" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png" alt="T-74" width="770" height="768" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png 770w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=150&h=150 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-74-1.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 770px) 100vw, 770px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-74)

e. Ví dụ như minh họa cụ thể biểu vật Miền (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-75)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9844" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png" alt="T-75" width="888" height="768" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png 888w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=150&h=130 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=300&h=259 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-75.png?w=768&h=664 768w" sizes="(max-width: 888px) 100vw, 888px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-75)

 Ví dụ khác

Bài 1.

Bạn đang xem: Hướng dẫn vẽ biểu đồ miền

đến bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

(Đơn vị: ngàn ha)

Lúa

Năm

Lúa Đông xuân

Lúa Hè thu

Lúa Mùa

1995

2 421,3

1 742,4

2 601,9

2005

2 942,1

2 349,3

2 037,8

2010

3 085,9

2 436,0

1 967,5

2014

3 116,5

2 734,2

1 963,1

Vẽ biểu đồ tương thích nhất bộc lộ sự biến đổi cơ cấu diện tích s lúa phân theo mùa vụ của Việt Nam, quá trình 1995-2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-68)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9813" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png" alt="T-68" width="838" height="768" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png 838w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=150&h=137 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=300&h=275 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-68.png?w=768&h=704 768w" sizes="(max-width: 838px) 100vw, 838px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-68)

Bài 2.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Tefl Là Gì ? Kỳ Thi Tefl Certificate 2021 Kỳ Thi Tefl Certificate 2021

mang lại bảng số liệu sau:

TỶ SUẤT NHẬP CƯ VÀ TỶ SUẤT XUẤT CƯ VÙNG ĐÔNG phái mạnh BỘ, GIAI ĐOẠN 2005-2014

(Đơn vị: ‰)

Năm

Tỷ suất

2005

200820102012

2014

Tỷ suất nhập cư

10,3

14,224,815,5

18,5

Tỷ suất xuất cư

3,1

4,84,93,8

7,3

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất diễn đạt tỷ suất nhập cư, tỷ suất xuất cư và ngày càng tăng cơ học của số lượng dân sinh vùng Đông nam giới Bộ, tiến trình 2005 – 2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-07)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9457" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png" alt="T-07" width="812" height="742" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png 812w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=150&h=137 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=300&h=274 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-07.png?w=768&h=702 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-07)