Hồ sơ khuyến cáo kỹ thuật: Trong làm hồ sơ này sẽ bao gồm tất cả hồ hết hồ sơ tài chính, pháp lý, năng lượng và khiếp nghiệm cũng giống như đề xuất của nhà chi tiêu trên cơ sở xác định những tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu.Bạn đã xem: làm hồ sơ thầu giờ anh là gì

Hồ sơ dự thầu là giữa những bộ hồ sơ đặc biệt quan trọng đối với nhà thầu và công ty đầu tư. Vậy làm hồ sơ dự thầu là gì? hay hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì?

Trong bài viết lần này, cửa hàng chúng tôi sẽ hỗ trợ tới quý chúng ta đọc một trong những nội dung tương quan tới vấn đề: làm hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì?

Khái niệm làm hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu là các loại hồ sơ chăm biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án, thường xuyên là dự án xây dựng, là cục bộ tài liệu vày nhà thầu, nhà đầu tư chi tiêu lập cùng nộp cho bên mời thầu theo yêu mong của hồ sơ mở thầu, hồ sơ yêu cầu.Bạn đã xem: làm hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì

Bộ làm hồ sơ dự thầu gồm 02 túi hồ sơ bao gồm: Hồ sơ khuyến nghị về kỹ thuật và hồ sơ khuyến nghị về tài chính.

Bạn đang xem: Hồ sơ mời thầu tiếng anh là gì


*

Hồ sơ dự thầu bao gồm những loại giấy tờ gì?

– hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu xây lắp:

Theo chế độ tại Điều 18 – lao lý đấu thầu 2013, các giấy tờ cần phải có trong làm hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu xây gắn thêm nhà thầu cần chuẩn bị bao gồm:

+ Đơn dự thầu (theo mẫu).

+ thỏa thuận liên danh, nếu đấy là trường hợp đơn vị thầu liên danh.

+ bảo vệ dự thầu.

+ Tài liệu minh chứng tư giải pháp hợp lệ trong phòng thầu.

+ các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của bạn sẽ ký kết vào đơn dự thầu.

+ những tài liệu, triệu chứng cứ để chứng minh năng lực cũng như kinh nghiệm ở trong phòng thầu.

+ Đề xuất kỹ thuật so với gói thầu.

+ Đề xuất về giá bán và những bảng biểu.

+ Đề xuất phương án Kỹ thuật thế thế.

+ những tài liệu không giống theo yêu mong của làm hồ sơ mời thầu, bảng tài liệu đấu thầu.

– làm hồ sơ dự thầu đối với gói thầu về thương mại & dịch vụ tư vấn:

Theo câu chữ hướng dẫn lập làm hồ sơ mời thầu buôn bán hàng hóa cùng yêu ước trong hồ sơ mời thầu sắm sửa hàng hóa được qui định tại Thông bốn số 01/2015/TT-BKHDT thì rất có thể xác định, làm hồ sơ dự thầu so với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ gồm:

+ hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

+ hồ sơ đề xuất về tài chính.

– làm hồ sơ dự thầu so với các dự án đầu tư theo vẻ ngoài đối tác công tư:

Đối với các mô hình dự án này, công ty thầu sẽ sẵn sàng hồ sơ sự thầu theo văn bản quy định rõ ràng của hồ sơ mời thầu. Mặc dù nhiên, căn cứ theo Thông tứ số 15/2016/TT-BKHDT, làm hồ sơ dự thầu sẽ gồm những: Hồ sơ lời khuyên kỹ thuật cùng hồ sơ đề xuất về tài chính. Vậy thể:

+ hồ nước sơ đề xuất kỹ thuật: Trong hồ sơ này sẽ bao gồm tất cả gần như hồ sơ tài chính, pháp lý, năng lực và kinh nghiệm cũng như đề xuất của nhà đầu tư chi tiêu trên cơ sở khẳng định những tiêu chí của làm hồ sơ mời thầu, bao gồm:

Đơn dự thầu.

Tài liệu chứng tỏ tư giải pháp hợp lệ của người ký 1-1 dự thầu.

Giấy ủy quyền (nếu buộc phải thiết).

Thỏa thuận liên danh (nếu gồm sự cố đổi).

Bảo đảm dự thầu.

Các tư liệu cập nhật, khẳng định năng lực và kinh nghiệm ở trong phòng đầu tư.

Đề xuất kỹ thuật.

+ hồ sơ khuyến cáo tài chính, bao hàm các sách vở sau:

Bảng biểu tin tức hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ dự thầu giờ Anh là gì?

Hồ sơ dự thầu giờ Anh là Bids.

Theo đó, khái niệm hồ sơ dự thầu giờ Anh là gì? Được phát âm như sau:

Bidding dossier means a special document used khổng lồ participate in bidding for a project, usually a construction project, which is all documents prepared by the contractor or investor & submitted to lớn the contractor according khổng lồ the request of the bid. Bidding documents, request documents.

Một số từ giờ đồng hồ Anh tương quan tới làm hồ sơ dự thầu

Advance Payment: trợ thì ứng.

Advance Payment Security: bảo vệ tạm ứng.

Alternative proposals by Bidders: làm hồ sơ dự thầu/đề xuất cầm cố thế của phòng thầu.

Bid validity: hiệu lực thực thi của hồ sơ dự thầu.

Bidding data/contract data: tài liệu đấu thầu.

Bidding documents: hồ sơ mời thầu.

Bill of Quantities/Activity Schedule: Biểu tiên lượng.

Amendment of Bidding Documents: Sửa thay đổi Hồ sơ mời thầu.

An eligible bidder: Một bên thầu thích hợp lệ.

Bid: làm hồ sơ dự thầu, đơn dự thầu.

Bid prices: giá bán dự thầu.

Bid security: đảm bảo an toàn dự thầu.

Form of bid: Mẫu 1-1 dự thầu.

Form & signing of Bid: Quy bí quyết và chữ cam kết trong hồ sơ dự thầu.

General conditions of Contract: những điều kiện bình thường của thích hợp đồng.

Instructions to lớn bidders: hướng dẫn đối với công ty thầu.

Invitation for bids: thông báo mời thầu.

Language of bids: ngữ điệu của làm hồ sơ dự thầu.

Xem thêm: Hidroxit Là Gì - Từ Điển Tiếng Việt Hiđroxit

Như vậy, hồ sơ dự thầu giờ Anh là gì? Đã được chúng tôi trình bày rõ ràng trong nội dung bài viết phía trên. Cạnh bên đó, chúng tôi cũng hỗ trợ một số ngôn từ như hồ sơ bao hàm những loại sách vở và giấy tờ gì.