Một trang bị thể V đã tích hợp hệ trục toạ độ vuông góc OXYZ với những trục toạ độ để theo cha chiều dài, rộng, cao của vật thể;Chiếu trang bị thể thuộc hệ trục toạ độ vuông góc lên phương diện phắng hình chiếu P’ theo phương chiếu l (l không tuy vậy song cùng với P’ và bất cứ trục toạ độ nào). Tác dụng thu được V’ trên P’ - đó chính là hình chiếu trục đo của V.

Bạn đang xem: Hình chiếu trục đo vuông góc đều

b. Định nghĩa

Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn không khí ba chiều của đồ vật thể, được xây dựng bằng phép chiếu song song.

2. Các thông số của hình chiếu trục đo

*

Hình 2.Các góc trục đo

a. Góc trục đo

Trong phép chiếu trên:

O’X’; O’Y’ O’Z’: hotline là những trục đo(widehatX’O’Z’; widehatX’O’Y’; widehatY’O’Z’ ): những góc trục đob. Thông số biến dạng

Hệ số biến đổi dạng là tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm tại trục toạ độ với độ lâu năm thực của đoạn trực tiếp đó.

Trong đó:

(fracO"A"OA=p)là thông số biến dạng theo trục O’X’(fracO"B"OB=q)là hệ số biến dạng theo trục O’Y’(fracO"C"OC=r)là hệ số biến dạng theo trục O’Z’

II - HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU

1. Thông số kỹ thuật cơ bản

*

p:q:r = 1:1:1

Hình 3. Góc trục đo hình chiếu trục đo vuông góc đều

*

Hình 4. Hình biểu diễn hình chiếu trục đo vuông góc đều

a. Góc trụcđo

(widehatX’O’Z’= widehatX’O’Y’= widehatY’O’Z’ =120^circ)

b. Thông số biến dạng

p = q = r = 1

2. Hình chiếu trục đo của hình tròn

Hình chiếu trục đo vuông góc hồ hết của một hình tròn nằm trong các mặt phẳng tuy vậy song với những mặt toạ độ là một hình Elip theo những hướng không giống nhau.Trong hình chiếu trục đo vuông góc hầu như tỉ số biến dạng được quy ước:Nếu vẽ theo hệ số biến dạng quy mong (p=q=r=1) thì các elip đó tất cả trục dài bằng 1,22d với trục ngắn bởi 0,71d (d là 2 lần bán kính của hình tròn)

*

Hình 5. Góc trục đo hình chiếu trục đo của hình tròn

*

Hình 6. Hướng các elip

Vì vậy:Hình chiếu trục đo vuông góc đa số được ứng dụng để biểu diễn những vật thể có những lỗ tròn.

III - HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN GÓC CÂN

1. Thông số cơ bản

a. Góc trục đo

*

Hình 7. Góc trục đo hình chiếu trục đo xiên góc cân

*

Hình 8. Hình biểu diễnhình chiếu trục đo xiên góc cân

(widehatX’O’Z’= 90^circ;widehatX’O’Y’= widehatY’O’Z’ =135^circ)

b. Hệ số biến dạng

p = r = 1; q = 0.5

IV - CÁCH VẼ HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

Các bước vẽ hình chiếu trục đo:

Bước 1. chọn cách vẽ tương xứng với hình dạng vật thểBước 2. Đặt các trục toạ độ theo các chiều dài, rộng, cao của thứ thể

Ví dụ: Vẽ hình chiếu trục đo của một chiếc đe từ các hình chiếu vuông góc của nó

*

Hình 9. Các hình chiếu của vật dụng thể

Bước 1. chọn mặt phẳng O’X’Z’ làm cho mặt phẳng cơ sở thứ nhất để vẽ một khía cạnh của đồ gia dụng thể theo các kích cỡ đã cho

*

Hình 10. Hình chiếu trục đo xiên góc cân nặng của cái đe với phương diện phẳng các đại lý thứ nhất

*

Hình 11. Hình chiếu trục đo vuông góc phần nhiều của cái nạt với phương diện phẳng đại lý thứ nhất

Bước 2. Dựng mặt phẳng cơ sở thứ nhị O1X1Z1 song song và bí quyết mặt trước tiên một khoảng để vẽ mặt còn sót lại của vật dụng thể.

Xem thêm: Ms Project Là Gì - Cách Tải Microsoft Project Về Máy Tính

*

Hình 10. Hình chiếu trục đo xiên góc cân của cái doạ với mặt phẳng cơ sở thứ hai

*

Hình 11. Hình chiếu trục đo vuông góc phần nhiều của loại đevới phương diện phẳng đại lý thứ hai

Bước 3. Nối các đỉnh còn sót lại của hai mặt đồ dùng thể cùng xóa những đường thừa, đường qua đời ta nhận được hình chiếu trục đo của trang bị thể.

*