Hệ thống làm mát có trách nhiệm giữ cho ánh sáng các cụ thể trong bộ động cơ không vượt quá giới hạn có thể chấp nhận được khi động cơ hoạt động.

Bạn đang xem: Hệ thống làm mát công nghệ 11

2, Phân loại

- Phân nhiều loại theo chất làm mát có 2 loại:

+ khối hệ thống làm mát bởi không khí.

+ khối hệ thống làm mát bởi nước

*

II, hệ thống làm mát bởi nước

1, Cấu tạo

*

2, nguyên tắc làm việc

- Sơ đồ vật khối khối hệ thống làm mát loại tuần hoàn chống bức

*

- Khi ánh nắng mặt trời nước làm cho mát (NLM) bé dại hơn ánh sáng quy định

+ Van hằng nhiệt độ đóng con đường ống cấm đoán NLM về két nước (5), mở hoàn toàn đường đường nước (8) đến NLM về trước bơm nước.

+ Bơm nước đưa NLM vào làm cho mát đụng cơ.

- Khi nhiệt độ nước làm mát (NLM) bằng ánh sáng quy định

+ Van hằng sức nóng mở một trong những phần đường ống mang đến NLM về két nước (5) để triển khai mát nước với mở 1 phần đường đường nước (8) đến NLM về trước bơm nước.

+ Bơm nước đưa NLM vào làm mát hễ cơ.

- Khi nhiệt độ nước làm cho mát (NLM) lớn hơn nhiệt độ quy định

+ Van hằng nhiệt độ mở hoàn toàn đường ống mang đến NLM về két nước (5) mang đến két làm mát để gia công mát nước, đóng con đường ống nước (8) không cho NLM về trước bơm nước.

+ Bơm nước gửi NLM vào có tác dụng mát hễ cơ.

III, khối hệ thống làm mát bởi không khí

1, Cấu tạo

*

- Cánh tản nhiệt.

- Quạt gió.

- chổ chính giữa hướng gió.

- Vỏ bọc, cửa ngõ thoát gió.

2, nguyên lý làm việc

- Động cơ có tác dụng việc, nhiệt độ độ các chi tiết bảo phủ buồng cháy được truyền tới cánh tản nhiệt độ rồi tản ra phía bên ngoài không khí.

- Nhờ tất cả cánh tản nhiệt nên động cơ được làm mát cấp tốc hơn. 

- Đối với các động cơ để tĩnh tại khối hệ thống còn áp dụng quạt gió → làm tăng tốc làm cho mát → đảm bảo có tác dụng mát đồng mọi cho cồn cơ. 

Tổng kết

Sau khi học kết thúc bài này những em phải nắm vững những nội dung trung tâm sau:

- ráng được nhiệm vu, cấu trúc và nguyên lý thao tác của khối hệ thống làm mát.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Severity Là Gì, Nghĩa Của Từ Severity

- Đọc được sơ đồ nguyên lý của khối hệ thống làm mát bởi nước dạng tuần hoàn cưỡng bức.