Tạo ra tia lửa năng lượng điện cao áp ở 2 cực của bugi nhằm đốt cháy hoà khí trong xilanh hộp động cơ xăng đúng thời điểm.

Bạn đang xem: Hệ thống đánh lửa công nghệ 11

2. Phân loại

Dựa vào cấu tạo bộ phân tách điện, fan ta phân loại khối hệ thống đánh lửa như sau :

*

Hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm có tương đối nhiều ưu điểm cần được thực hiện phổ biến.

II - HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ĐIỆN TỬ KHÔNG TIẾP ĐIỂM

1. Cấu tạo

Cuộn nguồn WN là cuộn dây stato của ma-nhê-tô. Cuộn tinh chỉnh WĐK đặt làm thế nào để cho khi tụ CT đầy năng lượng điện thì cuộn WĐK tất cả điện áp dương rất đại.

Bộ phân tách điện có cấu tạo gồm nhị điốt thường nhằm nắn dòng điện chuyển phiên chiều, một tụ điện cùng một điôt điều khiển. Chỉ mở khi được phân cực thuận và có điện áp dương để vào cực điều khiển.

*

2. Nguyên tắc làm việc

Khi khoá năng lượng điện mở với roto của ma-nhê-tô quay, trên những cuộn dây WNvà WĐKxuất hiện các sức điện rượu cồn xoay chiều

Nhờ điot Đ1, nửa chu kì dương của sức điện đụng của cuộn WNđược tích vào tụ CT, thời gian đó điôde ĐĐKkhoá.

Khi tụ CTđầy điện thì cũng có thể có nửa chu kì dương của mức độ điện hễ trên cuộn WĐKqua điốt Đ2đặt vào cực tinh chỉnh (ĐĐK) → ĐĐKmở → mở ra tia lửa điện ở bugi. Dòng điện đi theo trình tự: cực +(CT) → ĐĐK→ Mat → W1→ rất (-) CT.

Do gồm dòng điện thứ cấp cho phóng qua cuộn W1trong thời gian cực ngắn (tạo ra xung điện) làm từ thông trong lõi thép của bộ tăng điện vươn lên là thiện → W2xuất hiện tại sức điện động không nhỏ → tạo thành tia lửa năng lượng điện bugi.

Khi ao ước tắt cồn cơ, đóng công tắc 4, năng lượng điện từ cuộn WNsẽ ra “mát”, hệ thống đánh lửa ngừng làm việc.


Phần 2: 10 thắc mắc trắc nghiệm công nghệ 11 bài 29: hệ thống đánh lửa

Câu 1:Giả sử nửa chu kì đầu WNdương, WĐKâm thì mẫu điện đi từ:

A. WN

B. WĐK

C. WNhoặc WĐK

D. WNvà WĐK

Đáp án: A

Vì từ bây giờ WNdương

Câu 2:Kí hiệu của điôt điều khiển:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

Xem thêm: Kiểm Định Cronbach’S Alpha Là Gì, Kiểm Định Cronbach'S Alpha Là Gì

*

Đáp án: D

Vì điôt tinh chỉnh có 3 cực.

Câu 3:Đối với trở thành áp: dòng điện qua “mát” tới:

A. W1

B. W2

C. W1hoặc W2

D. W1và W2

Đáp án: A

Vì chiếc điện vào cuộn sơ cấp, ra cuộn thiết bị cấp

Câu 4:Hệ thống tấn công lửa có chi tiết nào đặc trưng?

A. Biến hóa áp

B. Bugi

C. Khóa điện

D. Tụ

Đáp án: B

Câu 5:Hệ thống làm sao được sử dụng phổ biến?

A. Hệ thống đánh lửa thông thường có tiếp điểm

B. Khối hệ thống đánh lửa thường không tiếp điểm

C. Khối hệ thống đánh lửa năng lượng điện tử tất cả tiếp điểm

D. Hệ thống đánh lửa năng lượng điện tử ko tiếp điểm

Đáp án: D

Câu 6:Nhiệm vụ của khối hệ thống đánh lửa?

A. Tạo thành tia lửa năng lượng điện cao áp

B. Chế tạo ra tia lửa năng lượng điện hạ áp

C. Tạo thành tia lửa điện cao thế để châm cháy hòa khí trong xilanh động cơ đúng thời điểm

D. Chế tạo tia lửa điện cao thế để châm cháy xăng

Đáp án: C

Câu 7:ĐĐKcho dòng điện đi qua khi:

A. Phân rất thuận

B. Phân rất ngược

C. Phân cực thuận với cực điều khiển và tinh chỉnh dương

D. Phân cực thuận cùng cực tinh chỉnh âm

Đáp án: C

Câu 8:Phát biểu nào sau đây sai?

A. Đ1, Đ2cho loại điện trải qua khi phân cực thuận

B. Đ1, Đ2dùng nhằm nắn dòng

C. Đ1, Đ2đổi năng lượng điện xoay chiều thành một chiều

D. Đ1, Đ2đổi điện một chiều thành luân chuyển chiều

Đáp án: D

Vì cả 3 phát biểu trên hầu như đúng

Câu 9:WĐKđược đặt ở đoạn sao cho:

A. WĐKâm thì CTnạp đầy

B. WĐKdương thì CTnạp đầy

C. Cả A và B hồ hết đúng

D. Cả A cùng B rất nhiều sai

Đáp án: B

Câu 10:Bộ phân tách điện gồm:

A. Đ1, Đ2

B. Đ1, Đ2, ĐĐK

C. ĐĐK, CT

D. Đ1, Đ2, ĐĐK, CT

Đáp án: D


Tài liệu tất cả 6 trang. Để xem tổng thể tài liệu, vui mừng tải xuống
sở hữu xuống