Bạn vẫn xem: Nghĩa Của từ bỏ : Fabrication Là Gì, Nghĩa Của tự Fabrication, Dịch Nghĩa Của tự Fabrication trên ionianisia-region.com Trang Tổng Hợp

Bạn đang suy xét Nghĩa Của từ : Fabrication Là Gì, Nghĩa Của từ bỏ Fabrication, Dịch Nghĩa Của tự Fabrication phải không? như thế nào hãy cùng ionianisia-region.com đón xem nội dung bài viết này ngay tiếp sau đây nhé, vì chưng nó hết sức thú vị cùng hay đấy!

XEM đoạn clip Nghĩa Của tự : Fabrication Là Gì, Nghĩa Của từ bỏ Fabrication, Dịch Nghĩa Của trường đoản cú Fabrication tại đây.

* danh từ – sự bịa đặt, chuyện bịa đặt – sự làm giả (giấy tờ, văn kiện) – sự chế tạo, sự sản xuất, cách chế tạo *Chuyên ngành khiếp tế -chế tạo -làm giả -làm ra -nguỵ tạo -ngụy tạo -sản xuất -sự bịa đặt -sự lắp ráp *Chuyên ngành kỹ thuật -cấu tạo -sự chế tạo -sự sản xuất *Lĩnh vực: y học -chứng bịa đặt *Chuyên ngành kỹ thuật -cấu tạo -sự chế tạo -sự sản xuất *Lĩnh vực: y học -chứng bịa đặt

Cụm từ Liên Quan :

Đang xem: Fabrication là gì

building prefabrication //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -khả năng lắp (ghép) nhà

concrete fabrication equipment //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -thiết bị chế tạo bê tông

concrete prefabrication factory //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -nhà máy bêtông đúc sẵn

conveyor method of buildings prefabrication //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -sự xây dựng nhà theo dây chuyền

fabrication and erection //

*Chuyên ngành kỹ thuật -chế tạo và lắp ráp *Chuyên ngành kỹ thuật -chế tạo và lắp ráp

fabrication cost //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -giá chế tạo *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -giá chế tạo

fabrication line //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -dây chuyền chế tạo *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -dây chuyền chế tạo

fabrication of structural //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -sự chế tạo thép xây dựng *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -sự chế tạo thép xây dựng