Các ự khác biệt chính giữa endocytoi và exocytoi là endocytoi đưa các chất vào trong tế bào trong khi exocytoi vận chuyển các chất ra bên ngoài t

NộI Dung:

Các sự khác biệt chính giữa endocytosis và exocytosis là endocytosis đưa các chất vào trong tế bào trong khi exocytosis vận chuyển các chất ra bên ngoài tế bào.Bạn đang xem: Exocytosis là gì

Tế bào có màng tế bào hoạt động như một hàng rào ngăn cách giữa bên trong tế bào và môi trường bên ngoài. Vì vậy, có một lớp màng như vậy, tế bào cần một số loại cơ chế vận chuyển để kết nối với môi trường bên ngoài. Ví dụ, tế bào cần lấy chất dinh dưỡng và bài tiết chất thải ra khỏi tế bào. Với mục đích này, tế bào có bốn cơ chế vận chuyển cơ bản: khuếch tán, thẩm thấu, vận chuyển tích cực và vận chuyển khối lượng lớn. Sự khuếch tán và thẩm thấu là những quá trình thụ động trong khi vận chuyển tích cực và vận chuyển khối lượng lớn là những quá trình tiêu tốn năng lượng. Nội bào và xuất bào là hai loại cơ chế vận chuyển số lượng lớn, vận chuyển các hạt lớn qua màng sinh chất, từ tế bào ra môi trường ngoài hoặc từ môi trường ngoài vào tế bào. Cả hai cơ chế này tạo thành các túi bọc màng làm phương tiện vận chuyển.

Bạn đang xem: Exocytosis là gì

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Endocytosis là gì 3. Exocytosis là gì 4. Điểm giống nhau giữa Endocytosis và Exocytosis 5. So sánh song song - Endocytosis và Exocytosis ở dạng bảng 6. Tóm tắt

Endocytosis là gì?

Nội bào là sự vận chuyển các đại phân tử, các hạt lớn và các chất phân cực không thể xâm nhập vào tế bào qua màng không phân cực. Trong quá trình này, vật liệu đi vào tế bào được bao quanh bởi một vùng của màng sinh chất, sau đó sẽ tách ra bên trong tế bào để tạo thành một túi chứa vật liệu ăn vào. Sau đó, túi đi vào tế bào chất cùng với các chất. Sau khi đã xâm nhập vào tế bào chất, túi này liên kết với một bào quan có màng khác như không bào hoặc Lưới nội chất (ER).

Có bốn loại nội bào là nội bào qua trung gian clathrin, tế bào hang động, đại bạch cầu và thực bào. Hiện tượng endocytosis xảy ra trong các phản ứng miễn dịch, trong quá trình truyền tín hiệu, trong chức năng thần kinh và trong các tình trạng bệnh lý. Điều này khó hơn ở tế bào thực vật so với tế bào động vật, vì chúng có thành tế bào bao phủ màng tế bào.

Exocytosis là gì?

Ngược lại với quá trình endocytosis là quá trình xuất bào. Tế bào vận chuyển các vật chất không mong muốn ra khỏi tế bào thông qua quá trình xuất bào. Các nguyên liệu chính được vận chuyển qua quá trình xuất bào là các chất thải từ tế bào như chất rắn chưa tiêu hóa được và các nguyên liệu hữu ích như nguyên liệu cần để tạo ra thành tế bào. Trong tế bào chất, các nguyên liệu này được đóng gói thành một túi và dẫn đến màng sinh chất. Khi túi tiếp xúc với màng sinh chất, nó hợp nhất với màng sinh chất và thải những chất thải đó ra môi trường bên ngoài. Trong quá trình xuất bào, mụn nước trở thành một phần của màng sinh chất.


*

Điểm giống nhau giữa Endocytosis và Exocytosis là gì?

Nội bào và xuất bào là những hình thức vận chuyển tích cực.Cả hai phương pháp đều tạo điều kiện thuận lợi cho ionianisia-region.comệc vận chuyển các đại phân tử không có khả năng đi qua màng tế bào.

Sự khác biệt giữa Endocytosis và Exocytosis là gì?

Nội bào là sự vận chuyển các đại phân tử, các hạt lớn và các chất phân cực không thể xâm nhập vào tế bào qua màng không phân cực trong khi xuất bào là sự vận chuyển các phân tử hoặc các phần tử ra bên ngoài tế bào. Do đó, chúng ta có thể coi đây là điểm khác biệt cơ bản giữa hiện tượng nội bào và xuất bào. Bên cạnh đó, về mặt chức năng, sự khác biệt giữa endocytosis và exocytosis là endocytosis liên quan đến ionianisia-region.comệc hấp thụ các chất dinh dưỡng vào tế bào, nhưng exocytosis liên quan đến ionianisia-region.comệc loại bỏ chất thải khỏi tế bào.

Hơn nữa, hiện tượng xuất bào giúp tạo ra thành tế bào, nhưng không phải là hiện tượng nội bào. Ngoài ra, vào cuối quá trình nội bào, túi liên kết với các bào quan liên kết với màng tế bào, trong khi vào cuối quá trình xuất bào, túi liên kết với màng tế bào. Do đó, đây là một sự khác biệt bổ sung giữa endocytosis và exocytosis.

Xem thêm: Tổng Hợp Kkbox Là Gì


*

Tóm tắt - Endocytosis vs Exocytosis

Nội bào và xuất bào là hai loại cơ chế vận chuyển số lượng lớn. Cả hai phương pháp này đều thực hiện ionianisia-region.comệc vận chuyển các đại phân tử đến và đi từ tế bào. Endocytosis đề cập đến ionianisia-region.comệc vận chuyển các đại phân tử vào trong tế bào trong khi hiện tượng ngoại bào là sự vận chuyển các đại phân tử từ tế bào ra bên ngoài tế bào. Có bốn loại cơ chế nội bào trong khi chỉ có hai loại cơ chế xuất bào. Vào cuối quá trình nội bào, túi hợp nhất với các bào quan có màng trong khi ở cuối quá trình xuất bào, túi hợp nhất với màng tế bào. Điều này tóm tắt sự khác biệt giữa endocytosis và exocytosis.