Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

excavator
*

excavator /"ekskəveitə/ danh từ fan đào; fan khai quật sản phẩm công nghệ đào; máy xúc
dụng nỗ lực nạongười khai đàomáy đàoall-purpose excavator: lắp thêm đào đa năngback acting excavator: trang bị đào lùibrown coal cable excavator: trang bị đào than nâu hình dáng cápbucket wheel excavator: thiết bị đào kiểu dáng gàu quaybucket wheel excavator: trang bị đào bao gồm bánh cánh gàucable excavator: vật dụng đào vẻ bên ngoài cápcaterpillar excavator: lắp thêm đào bên trên bánh xíchchain-bucket excavator: thứ đào kiểu dáng xích gàuclamshell excavator: thứ đào gầu ngoạmclay excavator: vật dụng đào khu đất sétcrawler excavator: trang bị đào bên trên bánh xíchcrawler mounted excavator: vật dụng đào thêm bánh xíchcrawler mounted multibucket excavator: lắp thêm đào nhiều gàu thêm bánh xíchcrawler shovel excavator: thứ đào xúc loại bánh xíchditch excavator: sản phẩm đào hàoditch excavator: máy đào mươngditch excavator: sản phẩm đào rãnhditch excavator: thứ đào kênhdragline excavator: sản phẩm đào mẫu mã dâyendless chain trench excavator: lắp thêm đào hào giao diện xích vô tậngrab excavator: lắp thêm đào hình dáng gàu ngoạmgravel excavator: sản phẩm đào sỏihydraulic excavator: sản phẩm đào thủy lựchydraulic excavator: sản phẩm đào giao diện thủy lựclongitudinal-digging excavator: sản phẩm công nghệ đào dọcmonobucket excavator: sản phẩm công nghệ đào một gàumultibucket excavator: lắp thêm đào kiểu nhiều gàurail mounted multi-bucket excavator: sản phẩm đào những gàu trên tuyến đường rayrail-mounted excavator: lắp thêm đào trên đường rayrailway excavator: đồ vật đào (xúc) chạy rayrock excavator: thứ đào đárotary bucket excavator: thứ đào phong cách gàu xoaysingle bucket excavator: thiết bị đào một gàusingle engine excavator: máy đào một cồn cơswing excavator: máy đào hình dạng quay vòngtoothed scoop excavator: máy đào kiểu dáng gàu tất cả răngtower excavator: trang bị đào kéotrack-type excavator: máy đào trên bánh xíchtransversal-digging excavator: vật dụng đào ngangtrench excavator: máy đào hàotrench excavator: thứ đào mươngtrench excavator: thiết bị đào rãnhuniversal base excavator: trang bị đào phổ biến một gàuuniversal excavator: trang bị đào thông dụngwheel excavator: sản phẩm đào hình trạng bánh gàuwheel excavator: lắp thêm đào hình dạng bánh hơimáy đào đấtclay excavator: thiết bị đào đất sétmáy xúcbaring excavator: lắp thêm xúc bốc đất đábaring excavator: máy xúc đá thảibucket excavator: sản phẩm công nghệ xúc hình dáng chạy ngoạmbucket excavator: sản phẩm công nghệ xúc có gàubucket excavator: thiết bị xúc có gầubucket excavator: máy xúc cần sử dụng gàu thìabucket wheel excavator: lắp thêm xúc gầu quaybucket wheel excavator: vật dụng xúc gàu quaycable way excavator: sản phẩm công nghệ xúc chạy dây cápchain bucket excavator: thứ xúc nhiều gàuchain excavator: đồ vật xúc vẻ bên ngoài xíchclamahell excavator: sản phẩm xúc gàu ngoạmclamshell excavator: đồ vật xúc gàu ngoạmclamshell excavator: thứ xúc bởi gàu ngoạmclamshell excavator: thứ xúc gầu ngoạmclamshell excavator: máy xúc hình dạng gàu ngoạmcrawler excavator: sản phẩm xúc bánh xíchcrawler-mounted excavator: sản phẩm công nghệ xúc bánh xíchexcavator chain: xích thứ xúcfull-swing excavator: máy xúc cù tròngrab excavator: đồ vật xúc bằng gàu ngoạmguided chain excavator: trang bị xúc nhiều gàuhydraulic excavator: máy xúc đấtmilling excavator: trang bị xúc cắt đấtmilling excavator: sản phẩm công nghệ xúc phay đấtmultibucket excavator: máy xúc các gàuplaining excavator: sản phẩm xúc san nềnrotary-bucket excavator: máy xúc gàu quayscraper excavator: máy xúc cạp đấtsingle bucket excavator: sản phẩm công nghệ xúc một gàusingle-bucket excavator: sản phẩm công nghệ xúc một gàusingle_bucket excavator: máy xúc một gàutower excavator: đồ vật xúc kiểu tháptrench excavator: lắp thêm xúc đào hàotruck excavator: đồ vật xúc bánh hơiuniversal excavator: sản phẩm công nghệ xúc vạn năngwalking excavator: vật dụng xúc bướcwheel excavator: sản phẩm công nghệ xúc gàu quaycaterpillar shovel excavatormáy vẻ bên ngoài gàu bên trên bánh xíchclamshell excavator with steel ropegàu gắp dây cápcrane excavatormáy trục đào o trang bị đào, đồ vật xúc; người đào, người khai đào § bucket excavator : thứ xúc kiểu gàu ngoạm § cable way excavator : lắp thêm xúc chạy dây sạc § clamshell excavator : máy xúc kiểu gàu ngoạm § ditch excavator : sản phẩm đào rãnh § drag excavator : tàu nạo vét chạy cáp § hydraulic excavator : sản phẩm đào thủy lực § trench excavator : thứ đào rãnh