Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Etiquette là gì


*

*

*

*

etiquette /,eti”ket/ danh từ phép làng mạc giao nghi lễ, nghi thức quy mong mặc nhận (của một giới nghiệp vụ)medical etiquette: quy mong mặc thừa nhận trong giới ynghi thứcnghi thức làng mạc giaophép làng giaoquy mong mặc nhậnquy cầu mặc thừa nhận (của một giới nghề nghiệp)professional etiquettekiểu phương thức nghề nghiệpprofessional etiquettequy lệ nghề nghiệpprofessional etiquettequy mong nghề nghiệp


*

etiquette

Từ điển Collocation

etiquette noun

ADJ. professional, social He showed his contempt for social etiquette by not wearing a tie. | correct What”s the correct etiquette when addressing a judge? | strict the strict etiquette of palace life

VERB + ETIQUETTE breach He had breached etiquette by not informing his superiors of his decision.

ETIQUETTE + VERB require sth Etiquette requires that the bride”s father makes a speech.

PHRASES a breach of etiquette The solicitor was accused of a breach of professional etiquette. | matters of etiquette He is an expert on matters of etiquette. | the rules of etiquette She knew how mập Địa Chỉ bishops according béo the rules of etiquette. | a stickler for etiquette She”s a real stickler for etiquette, so you”d better ask her advice.


Từ điển WordNet

n.

Bạn đang xem: Etiquette là gì

rules governing socially acceptable behavior

Microsoft Computer Dictionary

n. See netiquette.

English Synonym với Antonym Dictionary

etiquettessyn.: manners

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu

Thể Loại: Share kiến thức Cộng Đồng
Bài Viết: Etiquette Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Etiquette

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://ionianisia-region.com Etiquette Là Gì – Nghĩa Của từ Etiquette


Tweet pin It

Related


About The Author
Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình chăm nom này mang lại lần phản hồi kế tiếp của tôi.

Xem thêm: Hidroxit Là Gì - Từ Điển Tiếng Việt Hiđroxit


Tìm kiếm
Tìm kiếm

Bài viết mới


Phản hồi sát đây


Không có phản hồi nào để hiển thị.

Lưu trữ


Chuyên mục


virus Chest Là Gì – sử dụng Có tốt Không
11 mon Mười, 2021
Virtualization technology Là Gì, phía Dẫn nhảy Vt Virtualization công nghệ
11 tháng Mười, 2021
Virtualization Là Gì – Virtualization (Ảo Hóa) Là Gì
11 tháng Mười, 2021
Virtualbox Là Gì – tò mò Về thứ ảo
11 tháng Mười, 2021
Virtual Super Resolution Là Gì, cách chơi Game Pc Ở Độ Phân Giải cao hơn nữa Mức
11 tháng Mười, 2021
Virtual Là Gì
11 mon Mười, 2021
Virgo Là Gì – Nghĩa Của trường đoản cú : Virgo
11 tháng Mười, 2021
Virgin Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Virgin Trong tiếng Việt
11 tháng Mười, 2021
Viral clip Là Gì – xu hướng Viral clip Marketing mới nhất Là Gì
11 tháng Mười, 2021
Viral sale Là Gì – ưu thế Và lấy một ví dụ Về Viral marketing
11 mon Mười, 2021
Viral Là Gì – Những chân thành và ý nghĩa Của Viral
11 tháng Mười, 2021
Viper Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Viper, từ
11 mon Mười, 2021
Theme by MyThemeShop