lý thuyết sự năng lượng điện li mà bọn chúng tôi chia sẻ dưới đây đang là nguồn thông tin bổ ích cho các bạn đọc, cùng tham khảo nhé


Bạn đang xem: Độ điện li là gì

I. Hóa học điện li- sự năng lượng điện li và phương trình điện li

- hóa học điện li là phần lớn chất rã trong nước tạo thành thành dung dịch tất cả tính dẫn điện.- Sự điện li là sự phân li thành ion dương với ion âm của phân tử hóa học đện li lúc tan vào nước.- chất không điện li lúc tan vào nước chế tạo thành dung dịch không dẫn điện.- Sự năng lượng điện li có thể minh họa thành một phương trình phản nghịch ứng hotline là phương trình năng lượng điện li hay phương trình ion hóa. NaCl → Na+ + Cl-

II. Tính thuận nghịch của sự điện li - chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu

1. Tính thuận nghịch của việc điện li

Khái niệm: những cation cùng anion hoạt động hỗn lọan nên hoàn toàn có thể va va vào nhau nhằm tái phù hợp thành phân tử cho nên vì vậy ta nói sự năng lượng điện li gồm tính thuận nghịch với phương trình điện li rất có thể là phương trình phản nghịch ứng thuận nghịch.

2. Chất điện li mạnh- chất điện li yếu

a. Hóa học điện li mạnh:Là chất khi chảy trong nước, các phân tử hòa tan phần lớn phân li ra ion.Ví dụ:- axit bạo gan như HCl, HNO3, H2SO4...- bazơ mạnh bạo như NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2…- những muối của axit khỏe mạnh và bazơ bạo phổi như NaCl, KNO3, KCl, K2SO4Khi được pha loãng thì chúng điện li phần lớn hoàn toàn ta nói chúng là hầu như chất năng lượng điện li mạnh bạo và phương trình năng lượng điện li của chúng không thuận nghịch. Na2SO4→ 2Na++ SO42- b. Hóa học điện li yếu:Là hóa học khi chảy trong nước chỉ có một trong những phần số phân tử hòa hợp phân li ra ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch.Ví dụ:- những axit yếu như axit hữu cơ, axit HF, axit HCN, cation NH4+…- bazơ yếu đuối như NH3, các amin R-NH2…phương trình điện li của bọn chúng là là đa số phương trình phản ứng thuận nghịch Cân bởi điện li:Tất nhiên các phương trình bội nghịch ứng thuận nghịch như trên là một hệ thăng bằng và được hotline là cân bằng điện li.- cân bằng điện li cũng thuộc loại cân đối động buộc phải theo Le Chatelier, thăng bằng sẽ chuyển dời theo chiều chống lại các vì sao làm thay đổi cân bằng.- Sự phân li càng hoàn toàn khi thăng bằng càng di chuyển theo chiều thuận, với sự dịch rời cân bằng phụ thuộc vào vào sức nóng độ, nồng độ mol/lít của chất tan.- Khi nhiệt độ càng tăng hay dung dịch càng loãng thì sự phân li càng trả toàn, cân đối càng di chuyển theo chiều thuận. Chính vì vậy ta phải so sánh độ mạnh của các chất năng lượng điện li ở thuộc một đk nhiệt độ cùng nồng độ.Ở thuộc một nhiệt độ và cùng một nồng độ mol/ lít chất điện li càng bạo phổi thì sự phân li càng trả toàn tức là cân bởi càng chuyển dịch theo chiều thuận và trái lại chất năng lượng điện li càng yếu thì sự phân li càng không hoàn toàn, cân bằng càng di chuyển theo chiều nghịch.

III. Độ năng lượng điện li

1. Định lượng sức khỏe của chất điện li: Độ năng lượng điện li α

Khái niệm:độ điện li α là tỉ số thân số mol phân tử bị phân li thành ion trên tổng số mol phân tử chảy trong dung dịch.Ta có 0 ≤ α ≤ 1 hay 0% ≤ α ≤ 100%Chất không năng lượng điện li tức là không bị phân li: α = 0Chất năng lượng điện li mạnh bạo thì sự phân li trả toàn: α = 1 giỏi 100%Chất điện li yếu đuối thì sự phân li không trọn vẹn 0 Vậy ta hoàn toàn có thể phát biểu giải pháp khác: Ở thuộc một nhiệt độ và cùng nồng độ mol/lít hóa học điện li càng mạnh dạn thì độ năng lượng điện li α càng lớn.

2. Hằng số phân li của axit cùng bazơ yếu

- Với đầy đủ axit cùng bazơ yếu thì sự năng lượng điện li không trả toàn, phương trình điện li thuận nghịch.+ Hằng số thăng bằng của hỗn hợp axit yếu:
*

*Xem thêm: Tìm Hiểu Về Open Gl Là Gì ? Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng Đồ Họa

Vì Kbb= -logKb

IV. độ đậm đặc mol/lít (M):

Ta call nồng độ mol/lít của A, ký kết hiệu , là số mol A chứa trong một lít dung dịch tất cả chứa A.Chú ý quan liêu trọng: A rất có thể là phân tử tuyệt ion cùng dung dịch đựng A hoàn toàn có thể chứa thêm những chất khác nữa.Ta có thể thể hiện định nghĩa nồng độ mol/lít bởi hệ thức: