... RRR (đvdt).11 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI mặc dù N SINH VÀO L p. 10 THPT Ụ Ạ Ể Ớ THANH HÓA NĂM H C 2009-2 010 Môn thi : Toán Ngày thi: 30 tháng 6 năm 2009 Th i gian làm bài: 120 phútờBài ... S báo danhố 37 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI mặc dù N SINH L p 10 THPT Ụ Ạ Ể Ớ QU NG NAMẢ NĂM H C 2009-2 010 Môn thi TOÁN ( thông thường cho t t c những thí sinh) ấ ả Th i gian 120 phút (không k th i ... ).ề ệ ề ỉ ể ề5 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI mặc dù N SINH L p. 10 THPT Ụ Ạ Ể Ớ QU NG NAMẢ NĂM H C 2009-2 010 Môn thi TOÁN ( tầm thường cho t t c những thí sinh) ấ ả Th i gian 120 phút (không k th i...

Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 10 môn văn 2015

Bạn sẽ xem: De thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn văn 2015


*

... Ngữ văn
9, tập một)Phân tích cùng phát biểu cảm giác của em về đoạn thơ trên.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt 2008-2009 TH hồ chí minh Posted on tháng Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt ... Viếng lăng bác hồ chí minh của Viễn Phương.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2008-2009 ĐÀ NẴNG Posted on tháng Sáu 24, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2008-2009 ĐÀ NẴNGCâu ... Quang đãng Sáng (Ngữ Văn 9, tập 1 – NXB giáo dục và đào tạo – 2005) ( 6 điểm )ĐỀ 1 VĂN THI VÀO 10 thpt – THAM KHẢO Posted on mon Sáu 4, 2008 by van6789 ĐỀ VĂN THI VÀO 10 trung học phổ thông – THAM KHẢOĐỀ SỐ 01Câu 1:...
*

... Tiến Duật .KỲ THI
TUYỂN SINH LỚP 10 thpt HÀ NỘI 2008- 2009Posted on tháng Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông HÀ NỘI 2008-2009Ngày 18 – 6 – 2008 Môn: Ngữ Văn Phần I: ( 4 ... Ngữ văn 9, tập một)Phân tích cùng phát biểu cảm giác của em về đoạn thơ trên.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt 2008-2009 TH sài gòn Posted on tháng Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt ... Yên,Giữa một vầng trăng sang nhẹ hiền”ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 trung học phổ thông – HƯNG YÊN (2007-2008) Posted on mon Sáu 8, 2008 by van6789 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 trung học phổ thông – HƯNG YÊN Thời gian:...
*

... Tiến Duật .KỲ THI
TUYỂN SINH LỚP 10 thpt HÀ NỘI 2008- 2009Posted on tháng Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông HÀ NỘI 2008- 2009Ngày 18 – 6 – 2008 Môn: Ngữ Văn Phần I: ( 4 ... Ngủ bình yên,Giữa một vầng trăng sang vơi hiền”ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 thpt – HƯNG YÊN (2007 -2008) Posted on tháng Sáu 8, 2008 by van6789 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 trung học phổ thông – HƯNG YÊN Thời ... Lăng bác hồ chí minh của Viễn Phương.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2008- 2009 ĐÀ NẴNG Posted on mon Sáu 24, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2008- 2009 ĐÀ NẴNGCâu 1: (1 điểm)...
*

*

... …………………………………………UBND TỈNH BẮC NINHSỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOKỲ THI
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông Môn: tiếng Anh thời gian làm bài: 60 phút (Không nói giao đề) Đề thừa nhận 10/ Nam……………goes fishing ... Said………………………………………………………….SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 THPTNăm học 2 010- 2011QUẢNG NGÃI Môn thi: tiếng Anh (THPT) thời hạn làm bài: 60 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 2 trang, bao gồm 7 phần)I. ... TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2009-2 010 Khoá ngày 23 mon 06 năm 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : ANH VĂN Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề) I....A!YIJ > Đề ChÝnh Thøc TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO 10 MỘT SỐ TỈNH + ĐỀ NGHỊ LUẬN XH SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông QUẢNG TRỊ MÔN: NGỮ VĂN (Không ... D:&}!&N%EQ!Qp&A!"%'!O" RSở giáo dục và đào tạo đào tạoĐồng Nai Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học tập 2 010 –2011 Môn thi: Ngữ Văn thời hạn làm bài xích : 120 phútNgày thi: 29 / 06 / 2 010 (Đề này có một trang, 3 cõu)Cõu 1(2 ):/!!p&2 ... Hi sinh củangời bộ đội vẫn cao cả, hào hùng.S Giỏo dc đàotạoQuảng nam giới Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học2 010 – 2011 Môn thi: Ngữ Văn thời gian làm bài bác :120 phútNgày thi: 24 / 06 /2 010 Cõu...

Xem thêm: Detail-Oriented Là Gì, Làm Thế Nào Để Cải Thiện Khả Năng, Detail Oriented Là Gì

... –SỞ GD&ĐT ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGBẾN TRE NĂM HỌC: 2 010- 2011 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Thí sinh KHÔNG làm bài ... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 thpt NĂM HỌC 2011 – 2012 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH thời gian làm bài xích 60 phút, không kể thời hạn giao đề Ngày thi: 22 . 6 . 2011.Chọn từ ... Friend.25 Sở giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện phú thọKỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 thpt năm học 2 010- 2011MÔN Thi: giờ đồng hồ Anh thời hạn làm bài bác 60 phút không kể thời gian giao đề I.Choose the word whose underlined...