Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2019 – 2020 bao hàm chi tiết đáp án và bảng ma trận đề thi chuẩn chỉnh theo Thông tứ 22 cho những em học sinh tham khảo, củng ráng kiến thức, chuẩn bị cho bài xích thi học tập kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Đồng thời đó là tài liệu tìm hiểu thêm cho những thầy cô ra đề cho những em học sinh. Mời các em tìm hiểu thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 5 học kì 2 năm 2019

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút mua về bài viết này, bạn vui mừng kéo xuống cuối bài viết để cài về đầy đủ đề thi, đáp án, bảng ma trận đề thi.


1. Đề thi Toán lớp 5 kì 2 – Đề 1

Khoanh tròn vần âm trước ý vấn đáp đúng vào câu 1; 2; 3; 4; 5; 6 cùng làm các bài tập sinh hoạt câu 7; 8; 9; 10

Câu 1: trong các thập phân 345, 689 ; quý giá của chữ số 8 là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: kết quả của phép tính 64,25 x 100 là:

A. 6425

B. 6,425

C. 642,5

D. 642500

Câu 3: Số phù hợp điền vào nơi chấm là:

3 ngày 6 tiếng = …………… giờ

A. 36

B. 78

C. 87

D. 306

Câu 4: trong những số thập phân phân: 9,32 ; 8,86 ; 10,2 ; 8,68 số thập phân bé nhỏ nhất là:

A. 9,32

B. 8,86

C. 10,2

D. 8,68

Câu 5: Tỉ số xác suất của 4 với 5 là:

A. 40%

B. 80%

C. 50%

D. 45%

Câu 6: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

a) 5 m3 675 dm3 = 5,675 m3

b) 1996 cm3 > 19,96 dm3

Câu 7: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất: 7,48 + 7,48 x 99

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 8: Viết tiếp vào địa điểm chấm sẽ được câu trả lời đúng:

Một lớp học gồm 18 học sinh nữ với 22 học viên nam. Vậy số học viên nữ bởi ……………… phần trăm học viên cả lớp.

Câu 9: Một xe hơi và một xe cộ máy khởi thủy cùng một lúc cùng đi ngược hướng nhau. Ô sơn đi từ A với gia tốc 44,5 km/giờ, xe đồ vật đi tự B với tốc độ 35,5 km/giờ. Sau 1 tiếng 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau trên C. Hỏi quãng đường AB dài từng nào ki-lô-mét?

Câu 10: Một bể cá làm ra hộp chữ nhật gồm chiều dài 0,5m, chiều rộng 0,3m. Vào bể cất 48l nước và mực nước vào bể lên đến mức

*
chiều cao của bể. Hỏi độ cao của bể bằng bao nhiêu mét ?

2. Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán – Đề 1

 

Câu

 

Đáp án

 

Điểm

 

Ghi chú

 

1

B

 

1

 

 

2

A

 

1

 

 

3

 

B

 

1

 

 

4

 

D

 

1

 

 

5

D

1

 

 

6

a) Đ

b) S

1

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

 

7

7,48 + 7,48 x 99 = 7,48 x (1 + 99) 0,5đ

= 7,48 x 100 0,25đ

= 748 0,25đ

 

1

Tính đúng cho đâu ghi điểm đến đó.

8

45

1

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Bài giải

Sau từng giờ nhị xe đi được quãng đường là:

44,5 + 35,5 = 80 (km) 0,25đ

Quãng con đường AB dài là:

1 giờ 1/2 tiếng = 1,5 giờ

80 x 1,5 = 120 (km) 0,5đ

Đáp số: 120 km 0,25đ

 

 

 

 

 

1

Tính đúng mang lại đâu ăn được điểm đến đó.

– Phép tính đầu và giải mã đúng được 0,25đ.

– Phép tính lắp thêm hai và lời giải đúng được 0,5đ.

Học sinh hoàn toàn có thể làm nhiều cách khác nhau nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa.

 

 

 

10

Bài giải

48 lít = 0,048 m3 0,25đ

Chiều cao của nước vào bể là:

0,048 : (0,5 x 0,3) = 3,2 (m) 0,25đ

Chiều cao của mực nước vào bể là:

3,2 :

*
= 4 (m) 0,25đ

Đáp số: 4m 0,25đ

 

 

 

1

Tính đúng mang đến đâu kiếm được điểm đến đó.

– từng phép tính đúng và giải mã đúng được 0,25đ.

– Phép thay đổi đúng 0,25đ.

– Đáp số đúng được 0,25đ.

Học sinh có thể làm các cách khác nhau nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa.

3. Đề thi Toán lớp 5 kì 2 – Đề 2

A. Phần 1:Trắc nghiệm

Mỗi bài bác tập tiếp sau đây có những câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (câu 1- 6)

Câu 1:(0,5đ). Chữ số 9 trong các thập phân 84,391 có giá trị là:

A. 9

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2:(0,5đ). 25% của 600kg là:

A. 120kg

B. 150kg

C. 180kg

D. 200kg

Câu 3: (0,5đ). Tìm kiếm Y:

Y x 4,8 = 16,08. Giá trị của Y là:

A . 3,35

B. 3,05

C . 3,5

D . 335

Câu 4: a,(0,5đ). Diện tích hình tam giác gồm độ dài đáy 35dm,chiều cao 15dm là:

A. 262,5dm2

B. 26,25dm2

C.2,625dm2

D. 2625dm2

b,(0,5đ). Thể tích hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 8cm, chiều rộng lớn 6cm và chiều cao 7cm là:

A. 98cm3

B. 336cm

C. 336cm2

D. 336cm3

Câu 5: (1đ). Quý giá của biểu thức 165,5 : (4,25 + 5,75) – 10,5 là :

A. 6,5

B. 6,05

C. 7,05

D. 5,05

Câu 6: (1đ). Một bạn đi xe đạp điện từ A thời gian 6 giờ đồng hồ với tốc độ 13km/giờ và mang lại B dịp 9 giờ. Quãng con đường AB lâu năm là:

A. 33km

B. 36km

C. 39km

D. 42km

Câu 6: (1đ). Điền số phù hợp vào địa điểm chấm (…)

a. 3h 15 phút =………………..phút

b. 5 m3 8 dm3 =………………..dm3

c. 6 km 35m = ……………….km

d. 2 tấn 450 kilogam =………………..tấn

B. Phần 2: trường đoản cú luận

Bài 1. (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 384,49 + 35,35

b) 165,50 – 35,62

c) 235,05 x 4,2

d) 9,125 : 2,5

Bài 2 (2 điểm). Một thửa ruộng hình thang gồm đáy mập là 28m, đáy nhỏ xíu 18m và chiều cao hơn đáy nhỏ nhắn 7m. Bạn ta cấy lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 62 kilogam thóc. Tính số ki-lô-gam thóc chiếm được trên thửa ruộng đó?

Bài 3 (0,5 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện

7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15

4. Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 2

Phần

Câu

(Bài)

Ý

Đáp án đưa ra tiết

Điểm

T. Phần

Phần trắc nghiệm

(5,5đ)

1

 

Khoanh vào C

0,5 đ

2

 

Khoanh vào B

0,5 đ

3

 

Khoanh vào A

0,5 đ

4

a

Khoanh vào A

0,5 đ

b

Khoanh vào D

0,5đ

5

 

Khoanh vào B

0,5 đ

6

 

Khoanh vào C

0,5 đ

7

 

 

a. 195 phút

b. 5008 dm3

c. 6,035 km

d. 2,450 tấn

(Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

 

Phần tự luận

(4,5đ)

 

 

 

1(2đ)

a

Đặt tính cùng tính đúng phép tính được 0,5đ

 

384,49 + 35,35 = 419,84

0,5đ

b

165,50 – 35,62 = 129,88

0,5đ

c

235,05 x 4,2 = 987,21

0,5đ

d

9,125 : 2,5 = 3,65

0,5đ

 

 

2(2đ)

 

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

18 + 7 = 25 (m)

0,25đ

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

(28 + 18 ) x 25 : 2 = 575 (m2)

0,75đ

Số ki-lô-gam thóc chiếm được trên thửa ruộng..

(575 : 100 ) x 62 = 356,5 (kg)

0,75đ

Đáp số : 356,5 kilogam thóc

0,25đ

3 (0,5đ)

 

7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15

= 7,15 x 2 + 7,15 x 9 – 7,15 x1

0,25đ

 

= 7,15 x ( 2 + 9 – 1)

= 7,15 x 10

= 71,5

0,25đ

5. Đề thi Toán lớp 5 kì 2 – Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng cho các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn trụ có đường kính 2 cm là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang tất cả trung bình cộng hai lòng là 5cm và độ cao là 3,2 centimet thì diện tích s hình thang đó là:

A. 8cm2

B. 32cm2

C. 16 cm2

D. 164cm2

Câu 6. Một xe hơi đi quãng mặt đường AB nhiều năm 120 km mất 2 tiếng 30 phút. Vận tốc ô sơn là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 3 giờ 45 phút =…………………….phút

b. 5 m2 8dm2 =……………………m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 – 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác gồm độ nhiều năm đáy là 45 cm. Độ nhiều năm đáy bởi

*
chiều cao. Tính diện tích s của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch chứa 20% muối. Hỏi đề xuất đổ thêm vào trong bình bao nhiêu gam nước lã sẽ được một bình nước muối đựng 10% muối? (1 điểm)

6. Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán – Đề 3

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

II- Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối trong 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x trăng tròn = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau khoản thời gian đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã đề nghị đổ thêm là: 800 – 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2019 – 2020 bao gồm 3 đề thi bao gồm đáp án chi tiết cho từng đề cho những em học viên tham khảo, ôn luyện, khối hệ thống lại toàn cục kiến thức môn Toán, ôn tập cuối năm.

Xem thêm: Bộ 3 Đề Thi Môn Toán Lớp 4 Cuối Học Kì 1 Lớp 4 Môn Toán (Có Đáp Án)

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Toán

Ngoài ra những em học viên hoặc quý phụ huynh còn có thể bài viết liên quan đề thi học tập kì 2 lớp 5 các môn Toán, giờ Việt, giờ đồng hồ Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học tập theo chuẩn chỉnh thông bốn 22 của bộ giáo dục và đào tạo và các dạng bài xích ôn tập môn giờ Việt 5, với môn Toán 5. Gần như đề thi này được ionianisia-region.com học hỏi và tinh lọc từ các trường tiểu học tập trên toàn quốc nhằm đem về cho học viên lớp 5 phần nhiều đề ôn thi học tập kì 2 quality nhất. Mời những em thuộc quý phụ huynh download miễn tầm giá đề thi về cùng ôn luyện.