a) Số tương thích viết vào vị trí chấm của 4m³ 21dm³ = …………………………………..m³

a. 4,0021m3 b. 4,021 m3 c. 4,210m³ d. 4,0210m³

b) Số tương thích viết vào nơi chấm của 6 ngày 13 giờ đồng hồ = ………….. ……….giờ

a. 154 giờ b. 150 giờ đồng hồ c. 144 tiếng d. 157 giờ

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 5.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 5 cuối học kì 2 năm 2019

(2 điểm) Đặt tính rồi tính


a) 79,08 + 36,5 b) 3,09 – 0,53

…………………….. ……………………….

…………………….. ……………………….

…………………….. ……………………….

…………………….. ……………………….


c) 52,8 x 6,3 d) 75,52 : 5

…………………….. ……………………….

…………………….. ……………………….

…………………….. ……………………….

…………………….. ……………………….


Câu 6: (1 điểm) Tính quý giá của biểu thức.


a. 101 – 0,36 : 3,6 x 1,8 + 8,96 =

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………


b. 4,5 : (3,58 + 4,42) =

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………


Câu 7. (1 điểm) Tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 8,5m; chiều rộng 6,5m; chiều cao 3,8m.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8.

Xem thêm: Pinocchio Là Gì - Pinocchio Nghĩa Là Gì

(2 điểm). Quãng đường AB lâu năm 108 km. Hai xe máy khởi thủy cùng một lúc, một xe cộ đi tự A mang đến B với vận tốc 35 km/ giờ, một xe cộ đi từ B đến A với vận tốc 37 km/giờ. Hỏi trường đoản cú lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ nhì xe máy gặp gỡ nhau ?

Bài giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HK II MÔN TOÁN LỚP 5

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4
Câu 1 aCâu 1 bCâu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4aCâu 4b
Đáp áncbadcbd
Điểm0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ1 đ0,5 đ0,5 đ

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 5: Đặt tính rồi tính (2 điểm): mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

a. 115,58

b. 2,56

c. 332,64

d. 15,104

Câu 6: (1 điểm) Tính quý giá của biểu thức: (Mỗi ý đúng được 0,5 đ)


Câu 7: (1 điểm): Tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 8,5m; chiều rộng lớn 6,5m; độ cao 3,8m .

Bài làm

Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật là: (0,25 điểm)

8,5 x 6,5 x 3,8 = 209,95 (m3) (0,5 điểm)

Đáp số: 209,95 m3 (0,25 điểm)

Câu 8: (2 điểm)

Bài làm

Sau mỗi giờ, nhì xe sản phẩm công nghệ đi được quãng đường là: (0,25 điểm)

35 + 37 = 72 (km) (0,5 điểm)

Thời gian để hai xe pháo máy gặp mặt nhau là: (0,25 điểm)

108 : 72 = 1,5 (giờ) (0,75 điểm)

Đáp số: 1,5 giờ đồng hồ (0,25 điểm)

MA TRẬN ĐỀ THI HK II MÔN TOÁN LỚP 5

Mạch kiến thức, kỹ năngSố câuvà số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Cộng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Số học, đại số: (Số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phân, các phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên, phân số, số thập phân…)Số câu2C 1+2 1C 31TL C5   1TL C632
Số điểm2,0 1,02,0   1,03,0 3,0
ĐL và đo ĐL (các đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thời gian, thể tích…)Số câu14       1 
Số điểm1,0       1,0 
Yếu tố hình học (Chu vi, diện tích, thể tích: hình thang, hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập phương…)Số câu 1TL C7       1
Số điểm 1,0       1,0
Giải toán (Chuyển rượu cồn đều, bài toán có tương quan đến những phép tính với số đo thời gian.. )Số câu     1TL C8   1
Số điểm     2,0   2,0
CộngSố câu3111 1 144
Số điểm3,01,01,02,0 2,0 1,04,06,0

*
Kế hoạch giáo dục đào tạo lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)
*
Văn chủng loại lớp 9: Nghị luận xã hội về gian lận trong thi cử