Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (72.8 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn toán năm học 2017

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MƠN TỐN LỚP 4 NĂM 2017-2018TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM MỸ 2Khoanh vào chữ cái đặt trước ý câu vấn đáp đúng nhất đến câu 1;2;3;4;5;6;7;8;9Câu 1: Chữ số 8 trong những 680723 có mức giá trị là: (0.5 điểm)A/ 8B/ 80C/ 800D/ 80000Câu 2 : Số tự nhiên và thoải mái gồm 5 triệu; 9 trăm nghìn; 7 trăm; 3 chục với 2 đơn vị chức năng là: (0.5điểm)A/ 59732B/ 5900732C/ 597320C/ 5090732Câu 3: Số phù hợp viết vào khu vực chấm: (0.5 điểm)7 km 85 m =...............mA/ 7085B/ 7850C/ 7805D/ 785
Câu 4: Trung bình cộng của 35 ; 17 và 38 là: (0.5 điểm)A/ 3B/ 3000C/ 300D/ 30Câu 5 : Số tương thích viết vào địa điểm chấm: (0.5 điểm)2 phút 10 giây = .............giâyA/ 13B/ 130C/ 1300D/ 13000Câu 6: tác dụng của phép tính 450000 : 1000 là (1 điểm)A/ 45B/ 450C/ 4500D/ 45000Câu 7 : Sân đá bóng hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 105 m và chiều rộng 68 m. Vậy chu visân bóngđá đó là bao nhiêu ? (1 điểm)
A/ 173 mB/ 346 mC/ 3570 mD/ 7140 mCâu 8: Một hình vng gồm cạnh là 7m. Nếu vội vàng đơi độ dài cạnh lên 2 lần thì diện tíchhình vng kia là: (1 điểm)A/ 19mB/ 1096mC/ 1960mD/ 196 mCâu 9:Số thích hợp viết vào khu vực chấm:(0.5 điểm)360000hg =......................tấnA/ 36B/ 3600C/ 36000D/ 360000Câu 10: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)a/ 126 x 32b/ 6324 : 186
Câu 11: Một ơ tơ cứ đi 15 km thì tiêu tốn hết 1 lít xăng. Giá 1 lít xăng là 22000 đồng.Tính số tiền mua xăng nhằm ơ tơ đó đi được quãng đường dài 60 km ? (2 điểm)Câu 12: tất cả bao nhiêu số có tía chữ số phân tách hết cho 3 ? (1 điểm)Đáp án đề thi kì 1 mơn Tốn lớp 4 TH Hàm Mỹ 2 năm 2017 - 2018I/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm)Khoanh đúng từng câu 1,2,3,4,5,9 đạt 0,5 điểm. Câu 6,7,8 mỗi câu đúng đạt 1 điểm.Câu 1 - D ; Câu 2 - B ; Câu 3 - A ; câu 4 - D ; Câu 5 - C ; Câu 6 - B ;Câu 7 - B ; Câu 8 - D ; Câu 9 - CII/ Phần từ bỏ luận: (4 điểm)Câu 10: (1 điểm) HS đặt tính với tính đúng từng câu đạt 0.5 đa/ 4032b/ 34Câu 11: (2 điểm)Bài giảiSố lít xăng nhằm đi 60 km là: (0,25 điểm)60 : 15 = 4 (l)(0,5 điểm)Số tiền sở hữu xăng là:(0,25 điểm)22000 x 4 = 88000 ( đồng)(0,5 điểm)Đáp số: 88000 đồng(0,5 điểm)Câu 12: (1 điểm)-Số lớn số 1 chia hết mang lại 3 là 999, số nhỏ nhắn nhất phân tách hết cho 3 là 102 (0.5 điểm)-Vậy ( 999 - 102 ) : 3 + 1 = 300Đáp số: 300 số
(0.5 điểm)


Tài liệu liên quan


*
Đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 2 2 1 11
*
Đề chất vấn cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2014-2015 ngôi trường Tiểu học Cự Khê, hà nội thủ đô Đề khám nghiệm học kì I môn Toán lớp 4 tất cả đáp án 4 2 19
*
Đề đánh giá học kì 2 môn Toán lớp hai năm 2015 trường Tiểu học tập Quang Trung 3 568 4


Xem thêm: Bài Thi Tổ Hợp Tiếng Anh Là Gì, Tổ Hợp English Translation

*
Đề kiểm tra unique cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2015 trường tiểu học tập Điệp Nông, tỉnh thái bình 3 827 6