Đề thi Toán lớp 4 giữa kì một năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 – 2022 Đề 1Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

Đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức những dạng bài xích tập hay sẵn sàng cho bài xích thi giữa học kì 1 tốt nhất. Tiếp sau đây mời các em cùng xem thêm và cài về để ôn tập thi giữa kì lớp 4 đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn toán năm học 2021

Bộ đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022

Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 2


Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 5

Để thiết lập đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 4 thân kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Số “Hai trăm tư mươi bảy nghìn tám trăm mười sáu” được viết là:

A. 247 816

B. 274 816

C. 247 861

D. 274 861

Câu 2: quý giá của chữ số 9 trong các 832 963 là:

A. 90

B. 900

C.9 000

D. 90 000

Câu 3: Số tương thích để điền vào vị trí chấm 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

Câu 4: Trung bình cùng của 4 số bằng 15. Tổng 4 số bằng:

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60


Câu 5: Năm 1738 thuộc nắm kỉ nào?

A. XVI

B. XVII

C. XVIII

D. XIX

Câu 6: Diện tích hình vuông vắn có độ dài cạnh bằng 5cm là:

A. 25cm2

B. 50cm2

C. 75cm2

D. 100cm2

II. Phần từ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

26482 + 58283

83752 – 62749

b) Tính cực hiếm của biểu thức:

137 x a + 263 x a với a = 2

Câu 8 (1 điểm): Trung bình cùng của nhị số bằng 65, biết số nhỏ xíu bằng 30. Tra cứu số lớn.

Câu 9 (1 điểm): Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi 8cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó

Câu 10 (1 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 4 tấn 5 tạ thóc. Hiểu được thửa ruông thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng thiết bị hai 7 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: A

II. Phần tự luận

Câu 7:

a) học sinh tự đặt phép tính rồi tính

26482 + 58283 = 84765

83752 – 62749 = 21003

b) cùng với a = 2 thì 137 x a + 263 x a = 137 x 2 + 263 x 2 = (137 + 263) x 2 = 500 x 2 = 1000


Câu 8:

Tổng hai số là:

65 x 2 = 130

Số phệ là:

130 – 30 = 100

Đáp số: 100

Câu 9:

Chiều dài hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2)

Đáp số: 192cm2.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Anniversary Là Gì, Anniversary

Câu 10:

Đổi 4 tấn 5 tạ = 45 tạ

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

(45 – 7) : 2 = 19 (tạ)

Thửa ruộng máy hai thu hoạch được số tạ thóc là:

19 + 7 = 26 (tạ)

Đáp số: Thửa sản phẩm nhất: 19 tạ thóc

Thửa vật dụng hai: 26 tạ thóc

---------------

Ngoài Đề thi Toán thân học kì 1 lớp 4 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi tuyệt và hóa học lượng, các dạng toán nâng cao hay và cạnh tranh dành cho chúng ta học Toán lớp 4 được chắc chắn, củng nắm và thế chắc kiến thức và kỹ năng nhất.