Đề chất vấn cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường đái học cắn Muộn 2, tỉnh tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 bao gồm đáp án


Bạn đang xem: 50 đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 5 năm 2022 tải nhiều

Đề soát sổ cuối học kì 2 môn Toán lớp một năm 2014 trường đái học cắm Muộn 2, tỉnh nghệ an Đề thi học kì II môn Toán lớp 1 gồm đáp án 1,165 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng. Câu 1: Số thập phân tương thích điền vào nơi trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. 20,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: cho biết thêm 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương bao gồm cạnh 5cm thể tích của hình lập phương đó là. A. 125cm 3 B. 105cm 3 C. 115cm 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư trong phép phân chia 7,3 : 6 (thương lấy mang đến hai chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: kiếm tìm số cơ mà 20% của nó bởi 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 235 phút B. 195 phút C. 215 phút D. 225 phút Câu 8: 18,5 ha = . . . . . .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Từ luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất. A) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một người đi bộ từ A thời gian 6 giờ đồng hồ với vận tốc 5km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút, một người đi xe đạp điện cũng khởi nguồn từ A xua đuổi theo với vận tốc gấp 3 lần tín đồ đi bộ. Hỏi: a) nhì người chạm chán nhau cơ hội mấy giờ? b) Quãng đường từ điểm khởi thủy đến chỗ chạm mặt nhau lâu năm mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: trường đoản cú luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng từng câu ghi 1 điểm a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng từng câu ghi 0,5 điểm. A. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng giải mã và có tác dụng đúng mỗi phép tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời gian người đi dạo đi trước xe đạp là: 8 giờ nửa tiếng – 6 tiếng = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ vận tốc của bạn đi xe đạp là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng con đường người đi bộ đi trong 2,5 tiếng là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) thời hạn để hai người gặp nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) nhì người chạm chán nhau lúc: 6 tiếng + 2,5 tiếng + 1,25 tiếng = 9,75 ( giờ) = 9 giờ 45 phút. Quãng con đường từ điểm căn nguyên đến chỗ chạm chán nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9 giờ 45 phút. B) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe lắp thêm đi với gia tốc là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 2 35 phút B. 1 95 phút C. 2 15 phút D.

Xem thêm: Bitcoin Vault Là Gì? Thông Tin Về Đồng Btcv Là Gì ? Tìm Hiểu Về Đồng Tiền Btcv

2 25. Trong 2 ,5 giờ đồng hồ là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) thời gian để nhì người gặp nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) hai người chạm mặt nhau lúc: 6 giờ + 2 ,5 giờ đồng hồ + 1, 25 giờ