Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 - 2022 là đề chất vấn định kì cuối học tập kì 1 có đáp án cụ thể kèm theo. Đề thi học tập kì 1 lớp 5 này sẽ giúp đỡ các em học viên ôn tập, rèn luyện những dạng bài xích tập Toán chuẩn bị cho bài thi học tập kì 1. Đồng thời đó cũng là tài liệu xem thêm hữu ích cho các thầy cô khi ra đề cho những em học viên ôn tập.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán mới nhất

Đề thi Toán lớp 5 học kì một số 1

Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hay nối để tạo thành lời giải đúng nghỉ ngơi các câu hỏi trắc nghiệm với giải các bài tập từ luận sau.

Câu 1: (M1 – 1 điểm) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có mức giá trị là:

A.

*

B.

*

C.

*

D. 8

Câu 2: ( M1 – 1 điểm)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900

B. 3,09

C. 3,9

D. 3,90

Câu 3: ( M1 – 1 điểm) Nối từng số sinh sống cột phía bên trái với phương pháp đọc phù hợp ở cột mặt phải:

Câu 4: (M2 – 1 điểm) 3 mét vuông 14 cm2 = … m2

A. 3,14

B. 3,0014

C. 314

D. 30014

Câu 5: (M2 – 1 điểm) Số dư vào phép phân chia 13,6: 0,24 (nếu thương mang 2 chữ số ở phần thập phân) là:

A. 16

B. 0,16

C. 0,016

D. 0,0016

Câu 6: (M2 – 1 điểm) Lớp 5A bao gồm 15 chúng ta nam và đôi mươi bạn nữ. Tỉ số xác suất của số các bạn nam cùng số bạn gái của lớp 5A là:

A. 15%

B. 75%.

C. 20%

D. 21%

Câu 7: ( M1 – 1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a/ 76,85 + 29,462

b/ 30,51 – 23,8

c/ 27,38 x 4,8

d/ 136,94 : 6,6

Câu 8: (M2 – 1 điểm) Người ta thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 5t 8 tạ thóc. Thu hoạch sinh hoạt thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn nữa thửa ruộng vật dụng hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch sinh hoạt mỗi thửa ruộng được từng nào ki-lô-gam thóc?

Câu 9: (M3 – 1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều lâu năm là 38m, chiều rộng bởi

*
chiều dài, trong những số ấy diện tích đất làm nhà chiếm phần 25%. Tính:

a. Diện tích s của mảnh đất đó.

b. Diện tích s đất có tác dụng nhà là từng nào mét vuông?

Câu 10: ( M4 – 1 điểm) tìm kiếm số có tía chữ số, biết rằng nếu quăng quật chữ số 0 nghỉ ngơi tận thuộc bên đề nghị số đó ta được số bắt đầu mà hiệu của số new và số vẫn cho bằng 135.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Câu 1: ( M1 – 1 điểm) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:

- Đáp án C.

Câu 2: ( M1 – 1 điểm)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

- Đáp án B.

Câu 3: ( M1 – 1 điểm) Nối mỗi số ở cột phía trái với phương pháp đọc phù hợp ở cột bên phải:

Câu 4: ( m2 – 1 điểm) 3 mét vuông 14 cm2 = … m2

- Đáp án B.

Câu 5: ( m2 – 1 điểm) Số dư trong phép chia 13,6: 0,24 (nếu thương mang 2 chữ số ở đoạn thập phân) là:

- Đáp án D.

Câu 6: (M2 – 1 điểm) Lớp 5A bao gồm 15 bạn nam và đôi mươi bạn nữ. Tỉ số xác suất của số chúng ta nam với số bạn nữ của lớp 5A là:

Tỉ số phần trăm của người sử dụng nam so với bạn nữ là:

15:20 = 0,75 = 75%

- Đáp án B. 75%

Câu 7: (M1 – 1 điểm) Đặt tính rồi tính:

Các em học viên tự để tính và công dụng như sau:

a/ 106,312

b/ 6,71

c/ 131,424

d/ 66,15

Câu 8: ( m2 – 1 điểm) Người ta thu hoạch ở hai thửa ruộng được 5,6 tạ thóc. Thu hoạch sinh sống thửa ruộng trước tiên được nhiều hơn thửa ruộng máy hai là 1,2 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

- Tính được một ý đúng cho 0,5đ.

Giải

Ta bao gồm sơ đồ vật như hình vẽ:

Thửa ruộng máy hai: |------------------| 1,2 tạ

Thửa ruộng máy nhất: |------------------|-------|

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số thóc là:

(5,6 + 1,2) : 2 = 3,4 (tạ) = 340kg

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số thóc là:

5,6 – 3,4 = 2,2 (tạ) = 220 (kg)

Đáp số: Thửa 1: 340 kg;

Thửa 2: 220 kg

Có thể giải giải pháp khác

Đổi 5,6 tạ = 560 kg

1,2 tạ = 120 kg

Thửa ruộng sản phẩm hai: |------------------| 120kg

Thửa ruộng trang bị nhất: |------------------|-------|

Từ sơ thiết bị ta có nhận xét: nếu sút số thóc ngơi nghỉ thửa ruộng trước tiên đi 120 kg thì ta được thửa ruộng sản phẩm hai. Vậy trường hợp tổng trừ hiệu ta được hai lần số thóc sinh sống thửa sản phẩm công nghệ hai.

Thửa ruộng đồ vật hai thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

(560 - 120) : 2 = 220 (kg thóc)

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

220 + 120 = 340 (kg thóc)

Đáp số: Thửa 1: 340 kg;

Thửa 2: 220 kg

Câu 9: ( M3 – 1 điểm) Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 38m, chiều rộng bởi

*
chiều dài, trong các số đó diện tích đất làm nhà chỉ chiếm 25%. Tính:

a. Diện tích của mảnh đất nền đó.

b. Diện tích đất làm cho nhà là bao nhiêu mét vuông?

- Hs làm được 1 câu mang lại 0,5đ.

- Đúng được 1 ý mang lại 0,25đ.

Giải

a/ Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là:

38 x

*
= 28,5 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

38 x 28,5 = 1083 (m2)

b. Diện tích s đất làm cho nhà là:

1083 x 25 : 100 = 270,75 (m2)

Đáp số: a/ 1083 m2

b/ 270,75 m2

Câu 10: (M4 – 1 điểm) tìm số có ba chữ số, hiểu được nếu quăng quật chữ số 0 sinh sống tận cùng bên phải số kia ta được số new mà hiệu của số bắt đầu và số đã cho bằng 135.

- ví như HS ko lập luận chỉ mang đến 0,5đ

- Tính được 1 ý chuẩn cho 0,25đ.

Giải

Khi loại bỏ chữ số 0 làm việc tận cùng bên phải một số trong những tự nhiên thì ta được số bắt đầu kém số đã cho 10 lần tuyệt số cũ cấp 10 lần số mới. (HS rất có thể vẽ sơ đồ gia dụng hoặc không)

Theo bài bác ra, ta tất cả hiệu số phần đều bằng nhau là:

10 - 1 = 9 ( phần)

Số mới là: 135 : 9 = 15

Số bắt buộc tìm là:

15 x 10 = 150

Đáp số: 150.

Đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán 

Đề thi Toán lớp 5 học kì một số 2

Bài 1 (3,5đ): Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số thập phân tất cả 5 chục, 4 phần mười, 7 phần nghìn được viết là:

A. 5,47

B. 50,47

C. 50,407

D. 50,047

Câu 2: quý hiếm của biểu thức

*
là:

A. 541,53

B. 504,153

C. 540,153

D. 541,503

Câu 3: search số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất nhằm điền vào ô trống: 12,13 □,12

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 4: mang lại 3m2 25cm2 = ... Dm2

Số thích hợp điền vào nơi trống là:

A. 325

B. 30,25

C. 300,25

D. 32,5

Câu 5: Số dư của phép phân chia này là:

A. 0,003

B. 0,03

C. 0,3

D. 3

Câu 6: cho 3 mảnh gỗ hình chữ nhật có kích thước tương đồng và chiều nhiều năm mỗi mảnh vội 3 lần chiều rộng. Ghép 3 miếng gỗ đó ta được một hình vuông vắn có chu vi bằng 72cm. Diện tích s một mảnh gỗ hình chữ nhật là :

A. 24cm2B. 108cm2C. 18cm2D. 1728cm2

Bài 2 (1đ): kiếm tìm X

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

Bài 3 (2đ) Đặt tính với tính:

456,25 + 213,98

578,4 – 407,89

55,07 x 4,5

78,24 : 1,2

Bài 4 (2 điểm): Giải toán

Cửa hàng lúc đầu bán một đôi giày giá 400000 đồng. Lần máy nhất siêu thị hạ giá 12% giá bán ban đầu. Cuối năm, siêu thị tiếp tục hạ tiếp 10% giá chỉ trước đó. Hỏi sau hai lần hạ giá, đôi giầy đó giá bao nhiêu tiền?

Bài 5 (1,5 điểm):

a. Tính bằng phương pháp thuận tiện:

*

b. So sánh A với B, biết:

A = 18,18 x 2525,25

B = 25,25 x 1818,18

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

Bài 1: (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

C

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Bài 2: 1 điểm

a. X = 8,1

b. X = 0,002

Bài 3: mỗi phép tính đặt tính với tính đúng được 0,5đ

Bài 4: (2đ)

Câu lời giải/ phép tính

Số điểm

Số chi phí đôi giầy được giảm ở lần hạ giá đầu tiên là:

0,5 đ

400000 : 100 x 12 = 48000 (đồng)

Giá chi phí đôi giầy sau lần hạ giá đầu tiên là:

0,5 đ

400000 – 48000 = 352000 (đồng)

Số tiền đôi giày được bớt ở lần hạ giá sản phẩm công nghệ hai là:

0,5 đ

352000 : 100 x 10 = 35200 (đồng)

Giá tiền đôi giày sau nhì lần hạ giá chỉ là:

0,5 đ

352000 – 35200 = 316800 (đồng)

Đáp số: 316800 đồng

(Thiếu đáp số trừ 0,25đ)

HS có cách làm khác vẫn cho điểm

Bài 5: (1đ)

a.

*

= 0,25 : 0,25 – 0,125 : 0,125 + 0,5 : 0,5 –

*
(0,25)

= 1 – 1 + 1 –

*

=

*

b.

A = 18,18 x 2525,25

A = 18 x 1,01 x 25 x 101,01 (0,25)

B = 25,25 x 1818,18

B = 25 x 1,01 x 18 x 101,01 (0,25)

Thấy các thừa số nghỉ ngơi tích A và B đều bằng nhau. (0,25)

Vậy A = B (0,25)

Đề cưng cửng ôn tập môn Toán lớp 5 những năm

Đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 có 2 phần Trắc nghiệm cùng Tự luận hệ thống tổng thể kiến thức đang học môn Toán lớp 5 Chương 1, Chương 2 và phần Hình học có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em ôn tập nỗ lực được cấu tạo đề thi, sẵn sàng cho những bài thi học tập kì 1 chuẩn bị tới.

Xem thêm: Pull Through Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Pull Through Trong Câu Tiếng Anh

Ngoài đề thi môn Toán mặt trên, những em học sinh hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể bài viết liên quan đề thi học tập kì 1 lớp 5 những môn Toán, giờ Việt, giờ Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của bộ giáo dục đào tạo và các dạng bài xích ôn tập môn Toán 5. Số đông đề thi này được search Đáp Án đọc và tinh lọc từ các trường tiểu học tập trên cả nước nhằm đưa về cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học tập kì 1 quality nhất. Mời các em thuộc quý phụ huynh sở hữu miễn tổn phí đề thi về cùng ôn luyện.