Tuyển tập các đề thi tuyển vào lớp 10 môn Tiếng Anh của các tỉnh trong cả nước (có đáp án HD chấm)


... Sở giáo dục Đào tạo ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN Long An Đề thức Môn thi: giờ Anh (Chung) Ngày thi: 05 2012 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) từng câu 0,5 điểm ... Student Sở giáo dục Đào tạo KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN Long An Đề thức Môn thi: tiếng Anh (Chung) Ngày thi: 05 2012 Thời gian: 60 phút (Không kể thời hạn phát đề) 35 (Thí sinh làm cho giấy ... Ký:………………………… SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2014-2015 Môn thi: tiếng Anh (Chuyên) A LISTENING Part I (5.0 points):...

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh vào lớp 10 không chuyên


*

... 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) 198 + ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + 101 01 10 +165 B= 27 Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... để phơng trình tất cả hai nghiệm phân minh x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A= ... để phơng trình gồm nhì nghiệm phân biệt x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu 1a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A=...
*

... Holidays?” I asked them (use reported speech) > 37 People built this bridge ten years ago (change into passive) > 38 He is tired,...
*

... Answer key to lớn this chạy thử / now ……………………………………………………………………………………… Trêng thcs B¶o §µi DE ON THI VAO LOP 10 trung học phổ thông TEST I Choose the best answer khổng lồ complete the following sentences: ( 2.0p ) 1.This is the ... Terrfic I"m so proud of him and love him so much 1.Who you think the writer sends this poscard to? 2.What does he think about his father? 3.What unique ... 4.Computers are used to lớn design new models People ………………………………………………… Trêng trung học cơ sở B¶o §µi DE ON THI VAO LOP 10 thpt TEST i.Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from that...
*

*

... Never => ever 10 stand => standing PART C I (14 pts.) D B A B B C A B D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 A II (8 pts.) 1-D 2–K 3-L 4-A 5-B 6-I 7-E PART D I (8 pts.) I can’t make head or tail of this document ... Write your answer in the box provided (10 pts.) The attack in the city center last night (example) the kind of behavior amongst young people that many object lớn This matter is very (confidence) Don’t ... With this particular drug is (neglect) A (dominate) friend is one who likes power Suddenly without (provoke), the dog sank its teeth into my leg Street-fights are an everyday (occur) in this...
... A 45 A D 16 C 26 B 36 A 46 B B 17 A 27 D 37 D 47 C D 18 B 28 C 38 B 48 C D 19 B 29 D 39 C 49 C 10 A trăng tròn D 30 A 40 C 50 C ...
... Pass saw was wearing telling arrives is 10 smells PART C: READING I pt (0.1 point/answer) B A B D A C C A D 10 B II pt (0.1point/answer) F T T F F F T F T 10 T PART D: WRITING I 1.4 pts (0.2 point/answer) ... Be (imagine) Should English be a (compel) foreign language in Vietnam? 10 I’m very proud khổng lồ be chosen for the (nation) team 10 III Circle the underlined word/phrase that is incorrect in each sentence ... D 10 The Smiths never go out in the evening, don’t they? A B C D IV Put each verb in brackets in the correct tense or form Write your answer in the box provided (1 pt.) A This is...
... We _(4-be) in big trouble now When I entered his room, I saw him (5 – sleep) _in a chair Hardly he (6-take) up the book when the phone (7-ring) He resented (8-ask) (9-wait) He ... In the box below (10 pts) (0.5pt/sentence) D – terms D – had never seen A – you took B – it impossible B - hooked C – resist B – shelved D – faith C – taste 10 B - delay 11 B - certificate 12 ... Certificate 12 B – returns 13 C – missing 14 D -filled 15 B - credible 16 D – nature 17 A – should have done 18 C - nevertheless 19 A-would have failed đôi mươi D - tell 14 b Supply the correct form of the...
... ĐÁP ÁN B A C 13 B 17 D 21 D 25 C 29 D 33 A 37 C C C 10 D 14 B 18 A 22 A 26 B 30 B 34 B 38 D A B 11 B 15 A 19 C 23 B 27 C 31 A 35 A 39 C D D 12 B 16...
... Ever 10 stand => standing V (5 pts.) PART C I (14 pts.) D B A B B C A B D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 A 2–K 3-L 4-A 5-B 6-I 7-E II (8 pts.) 1-D 8-G PART D I (8 pts.) I can’t make head or tail of this ... C B C 10 A 11 D 12 B 13 D 14.C 15.B XXX PART B I (15 pts.) II (5 pts.) advantage fire faith victory leave III (10 pts.) exemplified/exemplifies confidential mid-sentence dependants down-pour ... With this particular drug is (neglect) A (dominate) friend is one who likes power Suddenly without (provoke), the dog sank its teeth into my leg Street-fights are an everyday (occur) in this...
... 99 - 100 It rained continuously but we all enjoyed the trip (IN SPITE OF)   The end  lí giải chấm Tổng điểm toàn bài: 100 (Thang điểm cuối = 10) - ... 81 100 = điểm/câu PART ONE: PHONETICS – GRAMMAR và VOCABULARY I Questions - 5: C A D B D D B B C 10 C 11 D 12 D 13 D 14 B 15 C 16 A 17 A 18 A 19 C đôi mươi C II Questions - 20: III Questions 21 - 30: ... D 75 C 78 A 79 C 80 C II Questions 61 - 70 III Questions 71 - 75: 71 B 72 B PART THREE: WRITING I Questions 76 - 80: 76 B 77 D II Questions 81 - 90: 81 - 82 After three hours traveling by boat,...
... HẾT - họ tên thí sinh: PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN Số báo danh: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO 10 trung học phổ thông NĂM 2 015 -2 016 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH Câu 1: (1 điểm) tìm từ tất cả phần gạch ốp chân phạt ... 60 từ) Anh đánh theo bảng thông tin sau, ban đầu câu đến sẵn Đáp án gợi ý: Anh Son Distict is/is located in the west of Nghe An province, about 10 0 km from Vinh City and it was founded in 19 63 It ... Was founded in 19 63 It now comprises/has an area of 597 sq km The population of Anh Son is/ Anh son has a population of about one hundred thirteen thousand people It is not only famous for tourist...

Xem thêm: Tổng Hợp Dank Là Gì - Dark Meme Nghĩa Là Gì


... THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 ) Trang / TRƯỜNG trung học cơ sở HƯƠNG SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2 015 -2 016 ĐỀ THI THỬ-LẦN Môn thi: TIẾNG ANH Ngày thi: 15 /03/2 015 thời gian làm bài: ... The given words (1pt) They have just bought some English books → Some English books Minh last wrote khổng lồ his pen pal five months ago ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 ) Trang / → Minh ... (1pt) They / not see / each other / since / they / leave / school → He/ not pass/ coming exam/unless/ work/ hard → i The kết thúc – ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 )...
trường đoản cú khóa: đề thi thử vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anh 2013đề thi test vào lớp 10 môn giờ anh 2015đề thi demo vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anh tất cả đáp anđề thi demo vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anh violetđáp án đề thi thử vào lớp 10 môn giờ anh năm 2014 đề số 2 đề thi tuyển vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anhbộ đề thi tuyển vào lớp 10 môn tiếng anhbộ 10 đề thi tuyển chọn vào lớp 10 môn tiếng anh gồm đáp ánđề thi học kì lớp 10 môn tiếng anhde thi chuyen cap lop 10 mon tieng anhde thi giua ki lop 10 mon tieng anhđề khảo sát điều tra vào lớp 10 môn giờ anhtuyen tap de thi thu vao lop 10 tháng toantuyển tập đề thi test vào lớp 10 môn toántuyển tập đề thi vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anhNghiên cứu tổng hợp chất chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán cùng tiên lượng nhồi tiết não cấpNghiên cứu giúp vật liệu đổi khác (metamaterials) hấp thụ sóng năng lượng điện tử ngơi nghỉ vùng tần số THzBiện pháp thống trị hoạt đụng dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý chuyển động học tập của học viên theo hướng phát triển khả năng học tập bắt tay hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện cha chẽ, tỉnh quảng ninhTìm hiểu công cụ nhận xét hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: hấp thụ ở đụng vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: tiêu hóa ở đụng vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sống thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu new đăng tóm tắt văn bản trong lòng bà bầu pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài xích cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8