ionianisia-region.com chia sẻ bài thi 40 phút Môn Toán cuối học kì 2 lớp 5 mới update và bao gồm đáp án. Đề gồm 9 câu gồm trắc nghiệm với tự luận. Câu chữ đề xoay quanh con kiến thức: Số học; Đại lượng với đo đại lượng; nhân tố hình học; Số đo thời hạn và toán vận động đều.

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

 Môn: Toán

 Năm học: 2017- 2018

 Thời gian: 40 phút

1: Chữ số 5 trong các 162,57 chỉ: (0,5đ)

A. 5 đối chọi vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục

D. 5 phần mười

2: Số 2 được viết dưới dạng phân số là: (1đ)

A. 1/2

B. 2/2

C. 3/2

D. 4/2

3: 5840g = …. Kg (0,5đ)

A. 58,4kg

B. 5,84kg
Bạn đang xem: Đề thi lớp 5 cuối kì 2 2018

Quảng cáo


C. 0,584kg

D. 0,0584kg

4: 5% của 120 là:

A. 0,06

B. 0,6

C. 60

D. 6

5: Khoảng thời gian từ lúc 9h kém 10 phút cho 9 giờ khoảng 30 phút là: (1đ)

A. 10 phút

B. Trăng tròn phút

C. 30 phút

D. 40 phút
Xem thêm: Bạn Có Biết? Jav Là Viết Tắt Của Chữ Gì Code Là Gì Bất Ngờ Thu Nhập Khủng Diễn Viên Jav Nhật

Quảng cáo


6: Một huyện gồm 320ha đất trồng cây cafe và 480ha khu đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu xác suất diện tích đất trồng cây cafe ?: (1đ)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

7: Hình lập phương bao gồm cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (2đ)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

8: kiếm tìm y, biết: (1đ)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

b) 21,22 + 9,072 + 24,72 : 12 = y : 2

9: Một người đi xe cộ máy xuất phát từ A lúc 8 giờ 1/2 tiếng và cho B lúc 9h 30 phút. Quãng con đường AB lâu năm 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1đ)

10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Fan ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1đ)

Đáp án và giải đáp giải:

Câu1234567
Ý đúngDDBDABA
Điểm0,510,51112

8: tìm kiếm y, biết:  

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 + 24,72 : 12 = y : 2

21,22 + 90,72 + 2,06 = y : 2

114 = y: 2

y = 114 x 2

y = 228

9: Thời gian xe đồ vật đi không còn quảng mặt đường AB là:

9 giờ nửa tiếng – 8 giờ 1/2 tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc vừa phải của xe lắp thêm là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ 

10: a ) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

120 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 15 = 1620 (kg) = 1,62 ( tấn )