Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22 tất cả 25 đề thi môn Toán, tất cả đáp án, lí giải chấm với bảng ma trận 4 cường độ kèm theo. Qua đó, góp thầy cô xem thêm để gây ra đề thi học kì 2 mang đến học sinh của chính mình theo đúng đắn Thông bốn 22.

Bạn đang xem: 60 đề kiểm tra cuối học kì 2 toán lớp 4

Với 25 đề học kì 2 môn Toán lớp 4 này, các em cũng luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để chuẩn bị thật tốt kiến thức mang lại kỳ thi cuối năm 2021 – 2022. ở bên cạnh đề thi môn Toán, các em bao gồm thể tham khảo thêm đề thi môn giờ đồng hồ Việt, lịch sử vẻ vang – Địa lý. Chi tiết mời thầy cô và các em mua miễn mức giá 25 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4:


Bài viết gần đây

Nội dung

1 Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 – Đề 12 Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 – Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 – Đề 1

Ma trận bài bác kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 1 (20%)Mức 2 (30%)Mức 3 (40%)Mức 4 (10%)Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Phân sốCâu số 4218  523
Số điểm 2,01,01,00,5  1,01,54,0
Đại lượng và đo đại lượngCâu số  3 69  21
Số điểm  1,0 1,01,5  2,01,0
Yếu tố hình họcCâu số    7   1 
Số điểm    1,0   1,0 
TổngSố câu 12131 154
Số điểm 2,02,01,02,51,5 1,05,05,0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT…….TRƯỜNG TH……LỚP 4C

Bạn vẫn xem: tuyển tập 25 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC……..MÔN TOÁN

Câu 1: Điền vết >,

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2: Chọn công dụng đúng (M2)

a. Phân số bằng phân số nào dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

b. Diện tích s hình bình hành tất cả độ lâu năm đáy 3dm, chiều cao 23cm là:

A. 690cm

B. 690cm2

C. 69dm2

D. 69cm2

c. Trên phiên bản đồ tỉ lệ 1 : 150, chiều lâu năm phòng học tập lớp đó đo được 6cm. Chiều dài thật ở trong phòng học lớp đó là :

A. 9m

B. 5m

C. 10m

D. 6m

Câu 3: Chọn tác dụng đúng: (M2)

a. 2km2 45m2 = …… m2

A. 2000045

B. 200045

C. 20045

D. 2045

b. 3 tấn 20kg = ….. Kg

A. 30020

B. 3020

C. 320

D. 302

c. 3 giờ 15 phút = …. Phút

A. 175

B. 185

C. 195

D. 215

d.

*
thế kỉ = …. Năm

A. 75

B. 85

C. 95

D. 105

Câu 4: Tính rồi rút gọn: (M1)

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 5: Viết số vào lốt * (M4)

a.

*

b.

*

Câu 6: Đúng ghi Đ, không nên ghi S (M3)

Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi 320m cùng chiều nhiều năm gấp tứ lần chiều rộng. Vậy diện tích s khu đất đó là:

a. 16 384 m2

b. 4096 m2

Câu 7: Hình bên có: (M3)


A. 3 hình thoi

B. 4 hình thoi

C. 5 hình thoi

D. 6 hình thoi


 

*
*

Câu 9: (M3)

Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 90 dm, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s mảnh vườn đó ra đơn vị mét vuông.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: 1 điểm. Từng câu đúng 0,25 điểm

a. =

b. >

c. 25

d.

*

c. 21

d. 3

Câu 5: 1 điểm. Từng câu đúng 0,5 điểm a. 4 b. 1

Câu 6: 1 điểm.Mỗi câu đúng 0,5 điểm) a. S b. Đ

Câu 7: 1 điểm: C

Câu 8: 0, 5 điểm

*

Câu 9. 1,5 điểm

*
*
là : (M1)

A. 1 B. 2C. 5D. 50

Câu 3. Số tương thích điền vào vị trí chấm của 3 giờ 25 phút = … phút là: (M1)

A. 205 B. 325C. 55 D. 3025

Câu 4. Số tương thích điền vào khu vực chấm của 6 mét vuông 25 cm2 = … cm2 là: (M2)

A. 625 B. 6 025C. 60 025D. 600 025

Câu 5. tứ giờ bằng 1 phần mấy của một ngày? (M1)

A.

*
ngàyB.
*
ngàyC.
*
ngàyD.
*
ngày

Câu 6. Phân số nào lớn hơn 1 là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 7. Hình bình hành có diện tích là 30 dm2. Biết độ dài đáy là 6dm.Tính mặt đường cao của hình bình hành đó. (M2)

A. 24 dm B. 5 dm C . 180 dmD. 5 dm2

Câu 8: Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9: Trung bình cộng của 5 số là 15. Tổng của 5 số đó là: (M3)

A. 70 B. 75C. 92D. 90

Câu 10: Trên bản đồ phần trăm 1 : 200, chiều rộng phòng học của lớp em đo được 3cm. Hỏi chiều rộng thật trong phòng học sẽ là mấy mét? (M2)

A. 9m B. 4m C. 8mD. 6m

Câu 11. Trong các phân số sau, phân số buổi tối giản là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 12. Chữ số đề xuất điền vào ô trống để 13 chia hết cho cả 3 cùng 5 là (M1)

A. 5

B. 2

C. 0

D. 8

II. Phần từ luận: 4 điểm

1. Tính: (2 đ) (M3)

*

*

Câu 2. Tìm kiếm x (1 điểm) (M2)

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 3. Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 20m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính diện tích s của mảnh đất đó. (1 điểm) (M4)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Lớp 4 Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 4 Năm Học 2021

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12
Đáp ánDBACCCBABDDA
Điểm 0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

PHẦN II. TỰ LUẬN