Tổng đúng theo đề ôn tập môn Toán lớp 4 tổng hợp không ít các đề thi môn Toán lớp 4 để các em học sinh có thể thực hành rèn luyện kiến thức, giúp những em trang bị cho khách hàng những kiến thức môn Toán rất đầy đủ nhất từ những dạng toán cơ bạn dạng đến nâng cao. Sau đây, mời những em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Đề ôn tập toán lớp 4


ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC SỐ 1 – 45 PHÚT

Viết câu trả lời phù hợp cho mỗi câu hỏi (không cần trình bày cách làm)

Bạn sẽ xem: Tổng phù hợp đề ôn tập môn Toán lớp 4

1

Cho số 123. Số này đổi khác thế nào nếu như viết thêm chữ số 0

vào bên yêu cầu số đó?

2

Năm nay tổng số tuổi của hai bằng hữu là 25 thì sau 5 năm nữa


tổng số tuổi của hai bạn là bao nhiêu?

3

Trung bình cộng của số a cùng 112 là 115. Kiếm tìm số a.

4

Hai thùng hàng có trọng lượng là 58 kg. Sau thời điểm người ta đưa 12kg mặt hàng từ thùng đầu tiên sang thùng sản phẩm hai thì

tổng khối lượng hàng của nhị thùng là bao nhiêu?

5

Cho những chữ số 0; 1; 2; 3. Gồm bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số khác

nhau được lập từ những chữ số trên?

6

Viết thêm 2 số hạng vào hàng số sau:

1; 2; 3; 5; 8

7

Để đánh số trang của một trang sách gồm 30 trang, tín đồ ta

cần dùng hết bao nhiêu lượt chữ số?

8

Từ 1 mang đến 2001 có bao nhiêu số phân tách hết cho 3?

Trình bày ví dụ bài giải

1. Tìm một trong những có ba chữ số, hiểu được khi viết thêm chữ số 8 vào bên trái số đó thì được số mới. Tổng của số cũ và số new là

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Lớp 4A bao gồm 30 học sinh. Lớp 4B bao gồm 40 học sinh. Lớp 4 C có thấp hơn mức vừa phải của 3 lớp là 4 học sinh. Tính số học viên của lớp 4

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tìm y biết: y x 5 + 32 = 132

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC SỐ 2 – 45 PHÚT

Viết câu trả lời thích hợp cho mỗi thắc mắc (không cần trình diễn cách làm)

1

Tìm một số có 3 chữ số, hiểu được chữ số hàng ngàn gấp gấp đôi chữ

số mặt hàng chục, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đối chọi vị.

2

Một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều dài 36m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Bao bọc mảnh sân vườn đó fan ta trồng cam, cứ 3m trồng 1 cây. Hỏi bao quanh mảnh sân vườn đó fan ta trồng

bao nhiêu cây?

3

Tìm số tròn trăm y biết: 18650

Trình bày ví dụ bài giải

1. Trung bình cùng của 5 số lẻ tiếp tục là 101. Kiếm tìm 5 số lẻ đó.

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chu vi bởi chu vi miếng đất hình vuông vắn cạnh 100 m. Biết 3/6 chiều nhiều năm bằng 3/4 chiều rộng. Tính diện tích s mảnh đất hình chữ nhật.

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3. Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: ( 145 x 99 + 145 ) – ( 143 x 101 – 143)

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Roic Là Gì ? Roic Bao Nhiêu Là Tốt? 4 Lưu Ý Khi Dùng Roic Cách Tính Chỉ Số Roic

………………………………………………………………………………………………………………….