Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 mang tưới 50 đề thi học kì 1, tất cả đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề ôn thi cuối học tập kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em gồm thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học tập kì 1 thiệt tốt.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 4 học kỳ 1

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án, còn khiến cho các em luyện giải đề, cố gắng chắc cấu trúc đề thi tương tự như các dạng bài tập thường gặp gỡ trong đề thi cuối học kì 1 để ôn thi tác dụng hơn. Chi tiết mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của ionianisia-region.com:


Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5t 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong các số sau số nào phân tách hết mang đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong số góc bên dưới đây, góc làm sao là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích s sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là núm kỉ sản phẩm công nghệ bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Từ bỏ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) tổng thể tuổi của mẹ và nhỏ là 57 tuổi. Bà bầu hơn nhỏ 33 tuổi. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tìm kiếm số bị chia nhỏ tuổi nhất trong phép chia gồm thương là 12 cùng số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, cho ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là núm kỉ đồ vật bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo máy tự từ bé đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Từ bỏ luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và triển khai tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Tác dụng là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất: làm đúng mỗi phần mang đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhất là : 20

Số bị chia bé nhỏ nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng( từ câu 1 đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Tứ mươi năm nghìn tía trăm mười bảy

B. Tư lăm nghìn bố trăm mười bảy

C. Tứ mươi lăm nghìn cha trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số là 27. Số nhỏ xíu là 19 thì số to là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

A. Tứ góc nhọn, nhì góc tù cùng hai góc vuông

B. Tứ góc nhọn, nhị góc tù và một góc vuông

C. Tư góc nhọn, một góc tù và hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách thuận nhân thể nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho những chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số đang cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết cho 2, 3 với 5, các chữ số số đông khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: search x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một siêu thị trong hai tháng bán được 3 450m vải. Tháng thứ nhất bán được thấp hơn tháng trang bị hai là 170m vải. Hỏi từng tháng shop đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài giải

Tháng đồ vật nhất siêu thị bán được số mét vải là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng thiết bị hai cửa hàng bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: các câu: 6,8,9,10: HS biết để tính đúng là được tính một nửa số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh hai nghìn tứ trăm nhị mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số tương thích để viết vào khu vực chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: bác bỏ Hồ sinh năm 1980.Bác hồ sinh vào nắm kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cộng của hai số 42 và 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2. kiếm tìm x :


Bài 3. Cả hai lớp 4A cùng lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên các góc tất cả trong hình mẫu vẽ sau:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 phát âm là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm cha mươi tám nghìn tứ nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn cha trăm tám mươi tư triệu năm trăm nhị mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tư năm trăm nhị mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi tứ nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) các số dưới đây số nào phân tách hết đến 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ đồng hồ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo vật dụng tự từ bé bỏng đến lớn:

a) Theo máy tự từ nhỏ xíu đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Please Wait - Đề Thi Toán Lớp 5 Cuối Học Kì 2 Năm 2018 Chọn Lọc

b) Theo vật dụng tự từ to đến bé:..............................................................................................