Ôn tập cùng thử sức với đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 gồm đáp án kèm theo. Đề gồm có 10 câu hỏi, thời hạn làm bài 40 phút như sau

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 1

Môn: Toán Lớp 4

Họ cùng tên học tập sinh:…………………………………………………..

Bạn đang xem: Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 4 môn toán

Lớp:…………..

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng (từ câu 1 mang lại câu 5)

Câu 1. Số gồm “46 triệu, 6 trăm nghìn, 3 nghìn, 5 chục, 8 đối kháng vị” viết là:

A. 466 358C. 46 603 058
B. 46 603 508D. 46 630 805

Câu 2. 87 560 325 = 80 000 000 + 7 000 000 + … + 60 000 + 300 + 20 + 5

Chỗ chấm điền số nào?

A. 50 000B. 5000 000C. 500 000D. 5000

Câu 3. cân nặng của bốn các bạn Hằng, Lan, Hoa, Huệ theo lần lượt là: 29kg; 33kg; 32kg; 30kg. Trung bình trọng lượng của mỗi bạn là:

A. 30kgB. 31kgC. 32kgD. 33kg

Câu 4. nếu như m = 10, n = 25 thì quý giá của biểu thức m + n : 5 là:

A. 35B. 7C. 40D. 15

Câu 5. lắp thêm tự từ bé nhỏ đến lớn của các số: 45 310; 453 310; 345 103; 463 301 là:

A. 45 310; 453 310; 345 103; 463 301.

B. 45 103; 345 310; 453 310; 463 301.

C. 45 103; 463 301; 345 310; 463 301.


Quảng cáo


D. 45 103; 453 310; 463 301; 345 103.

Câu 6. Điền số vào ô trống:

*

*

Câu 7. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a. 3tạ 8kg = 3800kg <…> c. 2 vắt kỉ = hai mươi năm <…>

b. 2 tiếng đồng hồ 2 phút > 150 phút <…> d. 2400kg = 2 tấn 400kg <…>

Câu 8. Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất:


Quảng cáo


a. 126 + 250 + 474 b. 378 + 293 + 207 + 122

Câu 9. Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi là 90m, nếu bớt đi chiều lâu năm 35m thì được chiều rộng. Tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Câu 10. kiếm tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng bởi 4010.

Xem thêm: Industrial Park Là Gì ? Các Loại Hình Khu Công Nghiệp Meaning Of Industrial Park In English

Hai số chẵn tiếp tục đó là: ……………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 4 MÔN TOÁN

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng ( từ bỏ câu 1 đến câu 5 )

CâuKết quảĐiểm
1C0,5
2C0,5
3B0,75
4D0,75
5B1

Câu 6: một điểm (làm đúng mỗi phần được 0,25 điểm)

a. 3 góc nhọn b. 4 góc vuông c. 1 góc tội nhân d. 1 góc bẹt

Câu 7: 1 điểm (làm đúng mỗi phần được 0,25 điểm)

a. S b. Đ c. S d. Đ

Câu 8: 1 điểm (làm đúng từng phần được 0,5 điểm)

a. 126 + 250 + 474

= (126 + 474) + 250

= 600 + 250

= 850

b. 378 + 293 + 207 + 122

= (378 + 122) + (293 + 207)

= 500 + 500

= 1000

Câu 9: 3 điểm

Bài giải

Điểm

Ghi chú

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :0,25
90 : 2 = 45 (m)0,5HS viết thiếu (sai) đơn vị chức năng trừ 0,25 điểm
Chiều nhiều năm thửa ruộng kia là:0.25
(45 + 35) : 2 = 40 (m)0,5HS viết thiếu (sai) đơn vị chức năng trừ 0,25 điểm
Chiều rộng thửa ruộng kia là:

0,5

45 – 40 = 5(m)

Hay: (45 – 35) : 2 = 5 (m)

Hay: 40 – 35 = 5 (m)

HS viết thiếu hụt (sai) đơn vị trừ 0,25 điểm
Diện tích thửa ruộng đó là:0,25
40 x 5 = 200 (m2)0,5HS viết thiếu (sai) đơn vị trừ 0,25 điểm
Đáp số: 200m20,25
Câu 10: 0,5 điểm