Conceptualization là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ như mẫu và gợi ý cách sử dụng Conceptualization


Bạn đang xem: Conceptualization là gì

*

Trong kỹ thuật thông tin, có mang hóa là một chiếc nhìn dễ dàng trừu tượng về một số trong những phần được chọn của thế giới, chứa những đối tượng, có mang và các thực thể không giống được đến là vồ cập cho một số trong những mục đích rõ ràng và những mối tình dục giữa chúng. Một điểm sáng kỹ thuật rõ ràng của một định nghĩa hóa là một bản thể luận và hoàn toàn có thể xảy ra rằng một quan niệm hóa rất có thể được nhận thấy bởi một số phiên bản thể học tập riêng biệt. Một cam kết phiên bản thể học tập trong việc mô tả các so sánh bản thể học được chỉ dẫn để đề cập đến tập thích hợp con những yếu tố của một bản thể học được share với tất cả những chiếc khác.

Xem thêm: Tổ Chức Sự Kiện Tiếng Anh Là Gì ? Một Số Thuật Ngữ Chuyên Ngành

“Một bản thể học phụ thuộc vào vào ngôn ngữ”, các đối tượng người tiêu dùng và mối đối sánh tương quan của nó được miêu tả trong ngữ điệu mà nó sử dụng, trong những lúc khái niệm luôn luôn kiểu như nhau, khái quát hơn, những khái niệm của chính nó tồn trên “độc lập với ngôn ngữ được thực hiện để diễn tả nó”.Conceptualization là quan niệm Hóa.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tài chính .Ý nghĩa - Giải thíchConceptualization nghĩa là khái niệm Hóa.Là một cường độ trừu tượng cao hơn, một quan niệm hóa tạo điều kiện cho việc bàn luận và đối chiếu các bản thể học khác biệt của nó, sản xuất điều kiện share và tái sử dụng kiến thức. Mỗi phiên bản thể học dựa trên cùng một tư tưởng bao quát, ánh xạ tư tưởng hóa thành những yếu tố cụ thể và các mối quan hệ giới tính của chúng.