Các doanh nghiệp lớn trong ngành thêm vào giữ vai trò quan trọng đặc biệt trong việc chế tạo ra những sản phẩm, hàng hóa nhằm mục đích đáp ứng rất tốt nhu ước của bạn tiêu dùng. Trước thực trạng hội nhập kinh tế, tương tự như các công ty lớn ngày càng mở rộng các chuyển động giao thương nước ngoài thì bài toán phải hay xuyên tiếp xúc với đối tác doanh nghiệp nước ngoài là điều hiển nhiên. Để hoạt động giao thương thế giới diễn ra kết quả đòi hỏi chúng ta phải hiểu rõ các thuật ngữ tiếng Anh trong nghành sản xuất.Bạn đã xem: cửa hàng sản xuất sale tiếng anh là gì

Sau đây, chúng ta hãy cùng mày mò các thuật ngữ giờ Anh thường gặp gỡ trong ngành chế tạo để chúng ta đang thao tác làm việc trong ngành cung ứng hoặc là mếm mộ ngành sản xuất có sự sẵn sàng tốt hơn cho con đường cải tiến và phát triển sự nghiệp của mình.Bạn đã xem: đại lý sản xuất marketing tiếng anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quy trình tạo ra sản phẩm, sản phẩm hóa.

Bạn đang xem: Cơ sở sản xuất kinh doanh tiếng anh là gì

The company's new mã sản phẩm will be going into production early next year.

Mẫu mới của công ty sẽ được đưa vào chế tạo vào đầu năm mới sau.

The company expects to lớn resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến đã sản xuất trở về sau nhị tháng.

Số lượng hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của người tiêu dùng tăng đều trong số những năm qua.

Bắt đầu / chấm dứt sản xuất.

This mã sản phẩm is scheduled khổng lồ go into / out of production by the kết thúc of the year.

Mẫu này dự loài kiến sẽ ban đầu / hoàn thành sản xuất vào thời gian cuối năm.


*

Các nhiều từ đi cùng với production hay gặp:

Production manager: trưởng chống sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / sút sản lượng

Go into / out of production: ban đầu / ngừng sản xuất

Production cost: chi tiêu sản xuất, chi phí sản xuất

Production process: các bước sản xuất

Production target: tiêu chí sản xuất

Production plan: planer sản xuất

Production schedule: kế hoạch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: hoạt động sản xuất

Production step: quy trình sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, chống sản xuất

Production department: tác động so với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: cách tiến hành sản xuất

Production possibility: kĩ năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: trang bị sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials to maximize returns.

Tập trung về tối đa hóa kết quả sử dụng vật liệu để tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production and distribution.

Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi chi tiêu nguyên đồ dùng liệu, cũng như túi tiền sản xuất và phân phối.

We've got khổng lồ discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải đàm đạo về các vật liệu cần để cấp dưỡng ra các sản phẩm của bọn chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies and indirect materials.

Chi tầm giá nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, cũng như nguồn cung cấp và vật liệu gián tiếp.

Các cụm từ đi với “raw materials” thường gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số tiêu dùng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê vật liệu tồn kho

Raw materials site: địa thế căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu nguyên liệu

Turnover of raw materials: nấc chu gửi nguyên liệu

Major raw materials: nguyên liệu chính

3. Factory: nhà máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi tất cả 20 nhà máy trên toàn nỗ lực giới

I work in nhì Phong factory

Tôi thao tác tại xí nghiệp Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản report đánh giá cao các tiêu chuẩn an ninh tại bên máy.

The company plans khổng lồ shut down 3 factories và cut 5.000 jobs.

Công ty bao gồm kế hoạch ngừng hoạt động bốn xí nghiệp sản xuất và cắt sút 5.000 vấn đề làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân xí nghiệp sản xuất đã tổ chức triển khai một cuộc đi bộ vào tuần trước vì một cuộc tranh cãi xung đột về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các các từ đi với factory thường gặp:

Factory accounting: kế toán nhà máy

Factory act: quy định tận nơi máy

Factory automation: tự động hóa hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá xuất xưởng

Factory manager: người có quyền lực cao nhà máy

Factory overhead: chi tiêu chung trong phòng máy

Factory layout: bố trí sắp để trong nhà máy

Aggregate at factory: giá bán xưởng

At factory: giá phục vụ tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

Tôi thao tác cho một doanh nghiệp chuyên cung cấp đồ chơi.

We manufacture components for our oto production plants in Europe.

Chúng tôi cung ứng các linh kiện cho xí nghiệp sản xuất sản xuất xe hơi tại Châu Âu của chúng tôi.

Các các từ đi cùng với manufacture thường gặp:

Wholesale manufacture: thêm vào quy mô lớn, sản xuất hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of home manufacture: cấp dưỡng trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy ghi nhận sản xuất

Trial manufacture: bản chạy thử, mẫu ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất một loạt ở lever nhỏ

Date of manufacture: tháng ngày sản xuất

The cotton manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: đơn vị phân phối ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new sản phẩm can require two years to lớn develop.

Một thành phầm mới hoàn toàn có thể cần tới 2 năm để phạt triển.

The manufacturer had lớn withdraw the sản phẩm because of a design fault.

Nhà cấp dưỡng đã đề nghị thu hồi thành phầm vì lỗi thiết kế.

Company aims lớn develop more unique products over the coming year.

Công ty ao ước muốn trở nên tân tiến nhiều sản phẩm unique hơn trong những năm tới.


*

End / final / finished product: thành phầm cuối

Intermediate product: thành phầm trung gian

NPS (network product support): hỗ trợ sản phẩm mạng

UPC (universal hàng hóa code): mã sản phẩm phổ biến

Auxiliary product: thành phầm phụ

Bulk product: thành phầm không đóng góp bao, sản phẩm có khối lượng lớn

Flagship / leading product: thành phầm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

High unique product: sản phẩm chất lượng cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: thành phầm chủ yếu

Product family: loại sản phẩm

Product information: tin tức sản phẩm

6. Quality: hóa học lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA và QC lớn ensure good quality of products.

Giữ contact với QA và QC để bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of quality materials.

Làm vấn đề với các nhà hỗ trợ trong việc tùy chỉnh một hệ thống nhằm đảm bảo an toàn việc cung cấp kịp thời các nguyên vật liệu chất lượng.

Các nhiều từ đi với unique thường gặp:

Acceptance chất lượng level: tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng

Actual quality: unique thực tế

Certificate of quality: giấy ghi nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm

High unique goods: hàng chất lượng cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng unique của công ty sản xuất

Quality assurance: sự bảo đảm chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, cai quản chất lượng

Quality control department: phòng kiểm tra chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chỉnh chất lượng

Total unique control / management: làm chủ chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control and analyze production activities to make improvement for cost efficiency to lớn maximize productivity

Kiểm soát và phân tích hoạt động sản xuất để đổi mới hiệu quả túi tiền nhằm về tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees khổng lồ increase company's productivity.

Tiến hành đào khiến cho nhân viên chế tạo để nâng cao năng suất của công ty.

Các nhiều từ đi cùng với Productivity hay gặp:

Increase of productivity: sự tăng thêm năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: công suất sản xuất

Productivity tools: phương pháp tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định mức năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, sản phẩm tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence and spoilage costs.

Sở hữu lượng bự hàng tồn kho trong thời gian dài hay không tốt cho khách hàng vì ngân sách chi tiêu lưu trữ mặt hàng tồn kho, lỗi thời với hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc làm chủ toàn cỗ hàng tồn kho là 1 phần quan trọng của một chiến lược bán hàng thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the kết thúc of month.

Công ty thường thực hiện kiểm kê vật liệu sản xuất vào thời gian cuối tháng.

Các các từ đi với Inventory thường gặp:

Inventory control: kiểm soát điều hành hàng tồn kho

Inventory records: biên bản kiểm kê mặt hàng tồn kho

Inventory management: làm chủ hàng tồn kho

Inventory on consignment: mặt hàng tồn kho nhờ cất hộ bán

Inventory pricing: bí quyết định giá hàng tồn kho

Inventory variation: biến động hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê sản phẩm tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment to supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch buôn bán máy móc, trang bị nhằm đáp ứng nhu cầu cấp dưỡng của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc sửa chữa thay thế định kỳ, bảo trì máy móc, khối hệ thống thiết bị của nhà máy.

Các cụm từ đi với Equipment thường gặp:

Automated equipment: thiết bị auto hóa

Automatic check out equipment: thiết bị kiểm tra tự động

Capital equipment: lắp thêm sản xuất

Equipment & infrastructure: trang thiết bị và cửa hàng hạ tầng

Equipment funds: quỹ buôn bán thiết bị

Stand-by equipment: thiết bị dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying khổng lồ reduce manufacturing cycle time.

Các công ty đang cố gắng làm giảm thời hạn của chu kỳ sản xuất.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Anh Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nội, 100 Đề Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án

Lập kế hoạch và lãnh đạo các thành phần kỹ thuật sản xuất, chuyên môn thử nghiệm và cung ứng kỹ thuật.