*
*
*
*
*Bạn đang xem: Cho là hai số thỏa mãn chia được thương là 5, dư 2 và . khi đó

Cho (x_1) là số từ bỏ nhiên vừa lòng (left( 5x - 38 ight):19 = 13) và (x_2) là số từ bỏ nhiên vừa lòng (100 - 3left( 8 + x ight) = 1). Lúc đó (x_1 + x_2) bằng


Trong một phép chia số tự nhiên và thoải mái cho số tự nhiên và thoải mái có số bị phân chia là (200) và số dư là (13.) khi đó số phân tách và thương thứu tự là


Một trường thcs có (530) học viên lớp (6). Trường bao gồm (15) chống học mang đến khối (6), mỗi phòng có (35) học sinh.


Chia (129) cho một số trong những ta được số dư là (10.) chia (61) mang đến số kia ta cũng rất được số dư là (10.) search số chia.
Xem thêm: Đề Thi Tuyển Tập Các Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Toán Có Đáp Án Có Đáp Án Chi Tiết

Để tiến công số những trang của một quyển sách người ta cần dùng toàn bộ (600) chữ số. Hỏi quyển sách bao gồm bao nhiêu trang?


Cho bảng giờ đồng hồ tàu HP1 thủ đô – tp hải phòng tháng 10 năm 2020 như sau:

-->