BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Vệt hiệu nhận ra biểu trang bị Tròn (địa lý)

 

b. Phương pháp vẽ biểu vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

c. Bí quyết nhận xét biểu thứ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-57)

d. Phần đông lỗi thường gặp gỡ khi vẽ biểu vật dụng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

e. đề nghị dùng thước đo % (không đề xuất lấy % x 3,6o), không nên dùng thước đo độ

 

g. Ví dụ minh họa rõ ràng biểu thứ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

 

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: ngàn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ phù hợp nhất biểu đạt cơ cấu diện tích mặt nước ngọt với nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014.

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ tròn địa 9

Rút ra phần nhiều nhận xét bắt buộc thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô bán kính nữa con đường tròn:

*Tính cơ cấu (%):

Áp dụng phương pháp tính như trên, ta được bảng kết quả đầy đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích mặt nước ngọt với nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 cùng năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng tổ chức cơ cấu 100% khớp ứng nữa đường tròn (1800).

-Do kia 1% khớp ứng cung 1,80 của đường tròn.

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://ionianisia-region.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (và đối chiếu bảng số liệu):

Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản của vn từ 2005 – năm trước giảm từ bỏ 948,8 xuống 738,2 nghìn ha, năm 2014 giảm 1,3 lần năm 2005, vắt thể:

+Diện tích phương diện nước ngọt tăng: gấp 1,1 lần (308,5 ngàn ha so với 288,2 nghìn ha)

+Diện tích mặt nước mặn, lợ giảm: cấp 1,5 lần (660,6 nghìn ha so với 429,7 nghìn ha)

Về quy mô diện tích s nước mặn, lợ luôn cao hơn diện tích s mặt nước ngọt, cụ thể:

+Năm 2005: gấp 2,3 lần (660,6 ngàn ha so với 288,2 nghìn ha)

+Năm 2014: gấp 1,4 lần (429,7 ngàn ha so với 308,5 ngàn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích s mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm khủng nhất: 97,7% cùng 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi láo lếu hợp, thuỷ sản khác (dưới 1%) chỉ chiếm rất nhỏ, ít thay đổi động.

+Đối với diện tích mặt mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm khủng nhất: 80,0% cùng 84,5%, nhưng bớt 165,3 nghìn ha.

Xem thêm: " Tổng Cục Thống Kê Tiếng Anh Là Gì ? Tổng Cục Thống Kê Tiếng Anh Là Gì

-Nuôi cá chiếm phần khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 nghìn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi hỗn hợp, thuỷ sản khác chiếm phần khá, bớt nhanh: 92,4 nghìn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, diện tích s mặt nước ngọt tăng khá, chiếm đa số là diện tích s nuôi cá; đối với diện tích khía cạnh nước mặn, lợ nhiều hơn thế nữa diện tích phương diện nước ngọt, đã có xu thế giảm với chiếm chủ yếu là diện tích nuôi tôm.