Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 tất cả đáp án

Với đứng đầu 40 Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 gồm đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của các trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện trường đoản cú đó lấy điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Các đề thi toán lớp 4

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

A. 3 tấn 25 kg = 325 kg

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bạn dạng đồ vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 dài 12 cm. Độ dài thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong số số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không phân chia hết cho 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: bao gồm 5 viên bi blue color và 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh da trời so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi có độ lâu năm đường chéo cánh thứ tuyệt nhất là 9 dm. Độ dài đường chéo cánh thứ hai bởi độ dài đường chéo cánh thứ nhất. Tính diện tích s hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : kiếm tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng và hơn chiều rộng lớn 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 mét vuông thu được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của nhị số là 50. Số to gấp 3 lần số bé. Tìm kiếm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta tất cả sơ đồ gia dụng

*

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = 20 (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

40 + đôi mươi = 60 (m)

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 20 = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kilogam = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng hai số là: 50 x 2 = 100

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé bỏng là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhì trăm cha mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào khu vực chấm để 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc cầm cố kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. hiện giờ tuổi chị em gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi người, biết hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi tất cả đô nhiều năm đường chéo cánh ngắn là 18cm. Độ lâu năm đường chéo cánh dài bởi 5/3 độ lâu năm đường chéo cánh ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và chỉ dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta tất cả sơ trang bị tuổi con là:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của chị em là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 8 tuổi; bà mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Độ dài đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: có 3 viên bi greed color và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi blue color so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi có độ dài các đường chéo cánh là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 m2 C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: các phân số

*
được xếp theo thứ tự từ nhỏ xíu đến lớn là:

*
*

Câu 4: bản đồ sân vận động tp Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ lâu năm 1cm trên bạn dạng đồ này ứng cùng với độ lâu năm thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số tương thích vào nơi chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): search x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): gồm hai rổ cam, nếu chế tạo rổ đầu tiên 4 trái thì sau đó số cam ở nhị rổ bằng nhau, giả dụ thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì tiếp nối số cam sống rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam sinh sống rổ vật dụng hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ bao gồm bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số có 3 chữ số thế nào cho nếu lấy mỗi số cộng với 543 thì được số tất cả 3 chữ số kiểu như nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ vật dụng hai nhiều hơn thế rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ thứ nhất thì số cam rổ trước tiên gấp 3 lần số cam rổ máy hai.

Ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ dùng ta thấy:

Số cam ở rổ đầu tiên là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ sản phẩm hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 trái ,10 trái

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số gồm 3 chữ số kiểu như nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543 thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân chia hết đến 2, vừa phân chia hết mang lại 5 bao gồm tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong những số 32743; 41561; 54567, 12346 số chia hết mang đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều nhiều năm
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: cực hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A gồm 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt các loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt một số loại Khá, còn sót lại là nhiều loại trung bình. Hỏi lớp bao gồm bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại tốt và tương đối là

*

Phân số chỉ số em xếp một số loại trung bình là

*

Số em xếp các loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số để trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. mang lại hình bình hành tất cả chu vi cân nhau (cùng bởi 12 cm) một hình bao gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình có số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ với ghi thương hiệu hình thoi vào trong 1 trong nhị hình đó.

Bài 5. một lớp kính hình chữ nhật tất cả chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích s tấm kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng đơn vị ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích s thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và sót lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng kia ?

Đáp án và lý giải giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính sẽ là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều dài tấm kính sẽ là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính sẽ là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Sản Xuất Bồi Đắp ( Additive Manufacturing Là Gì ? Công Nghệ Và Ứng Dụng

Số m2 buổi sáng sủa ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số m2 còn lại không cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số m2 buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành bao gồm độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào nơi chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong các phân số sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu mã số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào nơi chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: tìm kiếm m cùng n làm thế nào để cho

*
, m với n lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần thứ nhất bà An bán được

*
bao đường. Lần sản phẩm công nghệ hai bán tốt bằng
*
lần thứ nhất. Sau nhì lần cung cấp bao đường còn lại 12kg. Hỏi thuở đầu bao đường tất cả bao nhiêu kilogam ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):